Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Imġarr
Permezz tas-sit tistgħu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċa tagħna ta' Santa Marija.

Avviżi

Attivitajiet

Laqgħat għall-Ġenituri…

20th November 2019 – 27th November 2019

Ghal dawk il-ġenituri li għandhom lil uliedhom se jiċċelebraw L-Ewwel Tqarbin jew il-Griżma fis-sena 2020….