Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-17 sal-24 ta’ Jannar 2021

Nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar tibda  l-Ġimgħa ta’ Talb ghall-Għaqda fost l-Insara. Matul din il‑ġimgħa aħna msejjħin biex jingħaqdu għal talb biex fostna, l-Insara kollha, tikber l-għaqda, imnebbħin mill-Kelma ta’ Ġesù “Ibqgħu fl‑imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.” Matul din il-Ġimgħa, fil-quddiesa, se nkunu qed nitolbu b’din l-intenzzjoni speċjali.   It-Tnejn, wara l-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja …

Attivitajiet

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara

Min‑nhar it‑Tnejn, 18 ta’ Jannar 2021, l‑Insara kollha madwar id‑dinja se jiċċelebraw il‑Ġimgħa ta’ Talb għall‑Għaqda fost l‑Insara, li tintemm it‑Tnejn, 25 ta’ Jannar. Matul din il‑ġimgħa l‑Knejjes Insara differenti jingħaqdu għal talb ekumeniku, bit‑tema għal din is‑sena tkun: “Ibqgħu fl‑imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott” (ara Ġw 15:5‑9). Dan huwa kliem mill‑Evanġelju skont San …

Attivitajiet

Laqgħat ta’ Formazzjoni għall-Miżżewġin Insara

Hija laqgħa ta’ formazzjoni għall-miżżewġin Insara fil-Mixja ta’ Ħajjiethom. Dawn il-laqgħat se jservu ta’ opportunità fil-mixja tagħna għas-sena speċjali Familja Amoris Laetitia li l-Papa Franġisku sejjaħ mid-19 ta’ Marzu 2021 sas-26 ta’ Ġunju 2022, fl-okkazzjoni tal-ħames snin mill-publikazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, dwar il-ġmiel u l-hena tal-imħabba fil-familja. F’dawn il-laqgħat se nimxu  mal-familji biex inpoġġu fil-prattika …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-10 sat-17 ta’ Jannar 2021

L-Erbgħa 13 Jergħu jibdew il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.   Bi preparazzjoni għall-Ħadd tal-Kelma t’Alla li se niċċelebrawh nhar l-24 ta’ Jannar, se nibdew sensiela tal-laqgħat dwar il-Kelma t’Alla. Nhar l-Erbgħa fis-7.30pm, fil-Knisja Parrokkjali, se nagħmlu l-ewwel laqgħa fuq xi Parrabboli fl-Antik Testment. Il-Ħamis 14 Il-Katekeżi għat-tfal tal-Year 1 (4:45pm) u 2 (5.00pm) terġa’ …