Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-22 sat-28 ta’ Lulju 2024

Matul dan il-weekend issir il-ġabra b’risq il-festa ta’ Santa Marija li ser niċċelebraw f’inqas minn xahar ieħor. Il-Programm tistgħu ssibuh fuq il-midja soċjali. Aktar tard jitqassam il-programm fid-djar. It-Tlieta 23 ta’ Lulju ser issir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.30pm. Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’Anna fiż-Żebbiegħ b’dan il-programm: L-Erbgħa 24 ta’ Lulju fil-5.00pm ikompli Klabb …

Festa 2024

Programme of the Solemn Feast of the Assumption of Our Lady the Virgin Mary, celebrated during the Holy Fortnight in the Parish of Mġarr, 2 -18 August 2024 Friday 2 August: Lejla Mġarrija 7.30 pm – A dinner and other activities for all the family in Triq ir-Ramlija (next to the cemetery). Saturday 3 August: …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-15 sal-21 ta’ Lulju 2024

It-Tlieta 16 ta’ Lulju ssir il-laqgħa tal-abbatini fil-5.30pm l-Oratorju. L-Erbgħa 17 ta’ Lulju fil-5.00pm ikompli Klabb Sajf fl-Oratorju u fis-7.00pm l-Quddiesa għat-tfal u l-familji fil-Knisja. Il-Ħamis 18 ta’ Lulju niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiċ-Ċimiterju. Fis-6.45pm Pellegrinaġġ bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu minn ħdejn ir-Ruħ fejn nitolbu t-talba tar-Rużarju. Wara niċċelebraw l-Quddiesa immexxija minn Patri Charlo Camilleri, O’Carm. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-8 sal-14 ta’ Lulju 2024

Matul dan il-weekend issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-Tnejn 8 ta’ Lulju wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jsir Night Hike għall-abbatini. Tluq mill-Pjazza. It-Tlieta 9 ta’ Lulju jiltaqgħu l-adoloxxenti ta’ wara l-Griżma l-Oratorju bi programm organizzat miż-ŻAK. L-Erbgħa 10 ta’ Lulju fil-5.00pm jkompli Klabb Sajf fl-Oratorju u fis-7.00pm l-Quddiesa għat-tfal u l-familji fil-Knisja. Il-Ħamis 11 ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-24 sat-30 ta’ Ġunju 2024

L-Erbgħa 26 ta’ Ġunju fis-7.00pm ser issir Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla fil-Knisja Parrokkjali fl-okkażjoni tal-40 anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Noel Vassallo, Mons Alfred Vella u sħabhom. Kulħadd mistieden jingħaqad magħna. Il-Ħamis 27 ta’ Ġunju filgħaxija ż-ŻAK ser jorganizzaw BBQ għaż-żgħażagħ ġewwa l-Oratorju. Minn Lulju li ġej jibdew il-korsijiet tal-Arkett, l-ħjata u Klabb …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-17 sat-23 ta’ Ġunju 2024

Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha biex il-Mulej jieqaf magħhom fil-missjoni li għandhom. Niftakru wkoll f’dawk il-missirijiet li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. It-Tnejn 17 ta’ Ġunju fis-6.30pm nitolbu r-Rużarju u fis-7.00pm issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier. Dakinhar filgħaxija ma jkunx hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.  Filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor. It-Tlieta 18 ta …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-10 sas-16 ta’ Ġunju 2024

Għada/Illum il-Ħadd l-Parroċċa tagħna ser toffri ż-żejt lill-Grotta ta’ San Pawl ir-Rabat. Din hija offerta simbolika li ssir kull sena minn Parroċċi differenti biex jinxtgħel il-lampier tal-Grotta, simbolu tal-fidi tagħna. Iċ-Ċelebrazzjoni u l-Quddiesa tibda fis-5.45pm. Dawk li jixtiequ jingħaqdu mat-trasport tal-Parroċċa għandhom jinkitbu fis-sagristija sal-Ħadd filgħodu. It-Tluq ikun mill-Pjazza fil-5.15pm.  It-Tnejn 10 ta’ Ġunju wara …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-3 sad-9 ta’ Ġunju 2024

Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Festa ta’ Corpus Christi, fl-4.00pm issir Adorazzjoni fis-skiet u fil-5.00pm tiġi ċċelebrata Quddiesa u wara toħroġ Purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija bis-sehem tat-tfal li rċivew l-Ewwel Tqarbina, l-fratelli u l-abbatini. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Triq: Kurat Chetcuti, Dun Oraz Vella, Vitale, San Pawl, Sir Harry Luke, u lura l-knisja. Ilkoll mħeġġa nattendu. Illum huwa l-ewwel …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-20 sas-26 ta’ Mejju 2024

It-Tnejn 20 ta’ Mejju nbierku d-djar fi Triq Xagħra tal-Knisja. It-Tlieta 21 ta’ Mejju nbierku d-djar fi Triq San Franġisk u San Piju. L-Erbgħa 22 ta’ Mejju jsiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali, fil-5pm il-grupp ta’ Ms. Elinor u fis-5.45pm il-grupp ta’ Ms. Josephine. L-Uffiċċju Parrokkjali jiftaħ bejn l-4.00pm u l-5.00pm. Fis-7.00pm niċċelebraw il-Festa ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-13 sad-19 ta’ Mejju 2024

Matul dan il-weekend qegħdin niċċelebraw it-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Niċċelebraw ukoll Jum l-Omm. Nitolbu u niftakru fl-ommijiet kollha u  għal dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. It-Tnejn 13 ta’ Mejju nbierku d-djar fi Triq Gorg Zammit. Fis-7pm ssir il-Quddiesa u wara Rużarju fl-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar. Fil-Knisja ma jkunx hawn il-quddiesa ta’ fillgħaxija. It-Tlieta 14 ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-6 sat-12 ta’ Mejju 2024

Dan huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-Tnejn 6 ta’ Mejju inbierku d-djar fi Triq il-Plejju, Alwiża u il-Lellux. It-Tlieta 7 ta’ Mejju inbierku d-djar fi Triq il-Ħarruba u l-Amaroz. Fit-7.45pm issir laqgħa għall-ġenituri u l-parrini tal-adoloxxenti li ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof fl-Oratorju. L-Erbgħa 8 ta’ Mejju Festa tal-Madonna ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-29 t’April sal-5 ta’ Mejju 2024

It-Tnejn 29 t’April inbierku d-djar fi Triq Banjijiet Rumani, Skavi u Fdal Puniku. It-Tlieta 30 t’April inbierku d-djar fi Triq Raddiena, A. Deguara, Staġuni. Fit-7.45pm issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li ser jirċievu l-ewwel tqarbina fl-Oratorju. Importanti l-attendenza tal-ġenituri kollha. L-Erbgħa 1 ta’ Mejju Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-22 sat-28 t’April 2024

It-Tnejn 22 t’April inbierku d-djar fi Triq Vanilja u l-Klin. Fis-7.30pm issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-operaturi pastorali kollha fis-Sala tal-Knisja taż-Żebbiegħ immexxija minn Dun Andre Zaffarese. Importanti l-attendenza ta’ dawk kollha li jagħtu s-sehem tagħhom fil-Parroċċa. It-Tlieta 23 t’April inbierku d-djar fi Triq iż-Żebbiegħ. Il-Ħamis 25 t’April inbierku d-djar fi Triq Ġanfra, Ġulepp, il-Magħkuba. Il-Ġimgħa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-15 sal-21 t’April 2024

Matul dan il-weekend niċċelebraw Jum il-karità. Il-ġbir fil-Quddies imur għall-ħidmiet ta’ diversi entitajiet tal-karità fl-Arċidjoċesi. It-Tnejn 15 t’April inbierku d-djar fi Triq Ġnien id-Dwieli, Ras il-Ġebel, Ħżejjen u Żebbiegħ Heights. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar. It-Tlieta 16 t’April inbierku d-djar fi Triq il-Bidnija, Trump, Skorba, Saqwi. Filgħaxija fis-7pm ser issir Quddiesa b’suffraġju …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-8 sal-14 t’April 2024

Għada/Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-Tnejn 8 t’April inbierku d-djar fi Triq il-Fuħħar l-Aħmar (minn Misq sa Sir Temi). It-Tlieta 9 t’April inbierku d-djar fi Triq Sant’Anna u Misraħ iż-Żebbiegħ. Il-Ħamis 11 t’April filgħodu fid-9am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Filgħaxija tkompli l-katekeżi fl-Oratorju b’mod normali. Il-Ħamis …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-1 sas-7 t’April 2024

Għada/Illum niċċelebraw l-Għid il-Kbir, Jum il-Qawmien tal-Mulej mill-imwiet. Wara l-Quddiesa tal-10.30am isir it-tberik tal-bajd u l-figolli tal-għid.   Dan il-weekend indawwru l-arloġġ għall-ħin tas-sajf. Għalhekk mit-Tnejn il-Quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt tkun fis-7.00pm. Fiż-Żebbiegħ il-quddiesa tat-Tlieta u l-Ġimgħa tkun fis-6.30pm. It-Tlieta 2 t’April jibda t-tberik tal-familji u d-djar tagħna. It-Tlieta ser inbierku Triq Sebħ, Misq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-25 sal-31 ta’ Marzu 2024

Għada/Illum Ħadd il-Palm, fl-10am issir iċ-ċelebrazzjoni solenni tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm bit-tberik taż-Żebbuġ li tibda għand is-Sorijiet Franġiskani. Nistiednu lill-familji u lit-tfal biex jieħdu sehem. Wara ninżlu purċissjoni sal-Knisja Parrokkjali bis-sehem tal-fratelli u l-abbatini, biex tkompli l-Quddiesa fl-10.30am. Inħeġġu lit-tfal biex jilbsu ta’ Lhud għal waqt il-purċissjoni. It-Tnejn 25 ta’ Marzu wara l-Quddiesa tas-6.30pm ser issir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-18 sal-24 ta’ Marzu 2024

Għada/Illum ser issir Mixja ta’ Rakkonti: nifhmu l-parabboli fil-kampanja Mġarrija. Tluq minn ħdejn il-Knisja taż-Żebbiegħ fis-2.30pm. It-Tnejn 19 ta’ Marzu Festa ta’ San Ġużepp. Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Filgħaxija ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm. L-Erbgħa 20 ta’ Marzu  fit-3pm issir il-laqgħa għall-Anzjani fl-Oratorju. L-Erbgħa 20 u l-Ħamis 21 ta’ Marzu ser isiru …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-11 sas-17 ta’ Marzu 2024

It-Tnejn 11 ta’ Marzu fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali issir l-ewwel qrara għat-tfal kollha li ser jagħmlu l-ewwel tqarbina. Importanti l-attendenza tat-tfal kollha. Mit-Tlieta 12 sal-Ħamis 14 ta’ Marzu se jsir kors ta’ eżerċizzi għall-koppji u l-familji fis-7pm fil-Knisja Parrokkjali mmexxija minn Mons. Paul Carmel Vella. Il-Ħamis 14 ta’ Marzu l-Azzjoni Kattolika tan-nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għar-Redentur …