Uncategorised

Avviżi mil-25 ta’ Settembru sat-2 t’Ottubru 2022

Matul din il-ġimgħa se nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna: Data Post It-Tnejn, 26 ta’ Settembru Ta’ Mrejnu It-Tlieta, 27 ta’ Settembru Fil-Knisja taż-Żebbiegħ l-Erbgħa, 28 ta’ Settembru Bingemma Il-Ħamis, 29 ta’ Settembru Ground tal-Football Il-Ġimgħa, 30 ta’ Settembru Is-Santi Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li …

Uncategorised

Avviżi mill-18 sal- 25 ta’ Settembru 2022

Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Settembru Festa Pubblika l-Uffiċċju Parrokkjali mhux ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru l-grupp tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil membri tal-Azzjoni Kattolika. Jekk għad hemm min …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mil-11 ta’ Settembru sat-18 ta’ Settembru 2022

Nhar It-Tlieta 13 ta’ Settembru, ser issir laqgħa għall-abbatini fil-5:30pm fl-Oratorju. It-Tlieta, l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju u mhux fil Knisja fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru, ŻAK l-Imġarr ser jorganiżżaw ‘Lejla Oratorju’. L-attività tibda b’quddiesa tas-7pm fil-Knisja u wara niltaqgħu l-oratorju. Għal din l-attività huma mistiedna ż-żgħażagħ flimkien mal-familji tagħhom. Jekk għad hemm …

Attivitajiet

Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Settembru 2022

Illum l-Ewwel Ħadd tax-xahar u se ssir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Marija – il-Vitorja; il-quddiesa ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol.  Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-Tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Settembru li ġej. Infakkru …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-28 t’Awwissu sal-4 ta’ Settembru 2022

It-Tnejn 29, it-Tlieta 30 ta’ Awwissu u l-Ħamis 1 ta’ Settembru se jsiru r-reġistrazzjonijiet tat-tfal li se jiġu l-Oratorju għall-Katekeżi minn Ottubru li ġej għal min se jibda jiġi l-ewwel darba, fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri. Minn isib xi diffikulta jkellem lill-Kappillan. Dawk it-tfal li ġa kienu jattendu l-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra, jistgħu japplikaw onlajn. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-21 sat-28 t’Awwissu 2022 – Jum il-Festa

Il-Ġbir Illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Il-Ħadd,  21  t’Awwissu: Jum Il-Festa:  Fid-9am Quddiesa kantata solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons George Frendo, Arċisqof Emeritu Ta’ Tirana-Durrës fl-Albanija. Fil-11am ssir Quddiesa letta u  fl-12pm Talba tal-Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-knisja fejn isir l-offerta għall-irfigħ tal-Vara. Fis-6pm Quddiesa bit-Tieni Għasar u wara tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija li tgħaddi minn Triq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-14 sal-21 t’Awwissu 2022: Il-Ġimgħa tal-Festa

Il-Ħadd, 14 t’Awwissu:  Il-Griżma tal-Isqof – It-Tieni Grupp:  Fl-10.30am Quddiesa mmexxija minn Mons. Isqof Joseph Galea Curmi li fiha ser jagħti il-griżma tal-Isqof liż-żgħażagħ. (Grupp B – Kunjomom jibda bil H sa Z) IT-TNEJN, 15 T‘AWWISSU: L-GĦID ASSUNTA – Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fl-10am ibda l-Pellegrinaġġ tal-Muturi sal-Parroċċa ta’ Ħad Dingli. Din se tkun b’risq il-Hospice Malta.  IT-TLIETA, 16 T‘AWWISSU: INAWGURAZZJONI TAL-MANT: Fis-7pm Quddiesa mmexija minn Kan. Martin Borg. Wara ċ-ċelebrazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-7 sal-14 t’Awwissu 2022

Il-ġabra illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Il-Ħadd,  7 t’Awwissu: Jum is-Soċjetà Ċivili: Fl-10.30am Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Mit-8pm ‘il quddiem serata ta’ divertiment Bidu l-Festa  fil-Pjazza tal-Knisja. Inħeġġukom biex tieħdu sehem u tgħinnuna biex niffinanzjaw l-proġett tas-sagristija. It-Tnejn, 8 t’Awwissu:  Jum It-Tfal:  Fis-6.30pm purċissjoni ċelebrattiva għat-tfal mill-Oratorju li tgħaddi minn Triq San Pawl, għal Sir Harry Luke …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-31 ta’ Lulju sas-7 t’Awwissu 2022

Nhar it-Tlieta, 2 t’Awwissu ssiru l-provi gġas-sagrament tal-Griżma ta’ l-isqof għaż-żgħażagħ li se jersqu għal dan is-sagrament fil-5pm fil-Knisja Parrokkjali. Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu. Erbgħa, 3 t’Awwissu ssir l-aħħar attivita’ tal-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali. Infakkru lill-ġenituri li t-Tnejn 8 ta’ Awwissu se ssir ċelebrazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-24 sal-31 ta’ Lulju 2022

Illum se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-festa. Inkunu ġenerużi.   Nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju l-quddiesa tas-7pm se ssir fiċ-ċimiterju fl-okkazzjoni tat-tifkira tal-Madonna tal-Karmenu li għaliha huwa ddedikat iċ-ċimiterju. Fil-Knisja Parrokkjali ma jkunx hawn il-quddiesa tas-7pm. Nhar it-Tlieta 26 ta’ Lulju huwa s-60 anniversarju mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca. Dakinhar il-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-17 sas-24 ta’ Lulju 2022

Nhar it-Tlieta, 19 ta’ Lulju, ssir l-laqgħa tal-Katekeżi għaż-żgħażagħ li se jiċċelebraw l-Griżma tal-Isqof. Il-Klassi ta’ Ms Rita se tkun fil-4.45pm u l-Klassi ta’ Ms Isabella tkun fis-5.45pm. Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu.  Erbgħa, 20 ta’ Lulju jsir l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa se jkunu jiem tat-Tħejjija għall-Festa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-10 sas-17 ta’ Lulju 2022

Illum/ilbieraħ s-Sibt 9 ta’ Lulju, bdiet l-esperjenza ġewwa l-Albanija ta’ grupp mill-Parroċċa tagħna f’din is-sena speċjali taċ-ċentinarju. Nitolbu għalihom ħalli din l-esperjenza tħalli l-frott. Għada/illum il-Ħadd, 10 ta’ Lulju, fil-Bażilika ta’ San Pawl tar-Rabat, fis-6.00pm, Dun Sean Abela, se jiċċelebra l-quddiesa ta’ ringrazzjament għad-Don tas-saċerdozzju. Inħeġġukom biex nattednu u nitolbu miegħu.   Nhar it-Tlieta, 12 ta’ Lulju, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-3 sal-10 tal-Lulju 2022

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għalhekk issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju jibda jiltaqa’ l-KLABB SAJF FLIMKIEN, b’attivita’ fl-Oratorju mill-5pm sal-Quddiesa tas-7pm fil-Knisja Parrokkjali li tkun animata apposta għat-tfal. Il-Ħamis, 7 ta’ Lulju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar Is-Sibt 9 ta’ Lulju, tibda l-esperjenza ġewwa l-Albanija ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-26 ta’ Ġunju sat-3 ta’ Lulju 2022

Il-Ġbir waqt il-quddiesa tal-lum se jmur b’risq il-Karitajiet li jagħmel il-Papa Franġisku. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. It-Tnejn, 27 ta’ Ġunju, Il-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fejn iċ-Ċimiterju biex nitolbu għall-Ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.  It-Tlieta, 28 ta’ Ġunju, se ssir l-attivita’ speċjali biex inkomplu niġbru l-fondi b’risq il-Missjoni Dumnikana fl-Albanija li fiha se jmorru l-grupp ta’ voluntiera mill-parroċċa tagħna: …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-19 sas-26 ta’ Ġunju 2022

Illum niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù – Corpus Domini: Nirringrazzjaw lill-Mulej għat-tfal li ressqu biex jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina matul dawn il-jiem. Matul din il- ġimgħa, sal-festa tal-Qalb ta’ Ġesù, fil-parroċċa tagħna se nkunu qed nagħmlu Ġimgħa Ewkaristika: It-Tnejn 20, fis-6pm siegħa adorazzjoni fis-skiet u wara l-quddiesa tas-7pm ssir adorazzjoni animata. It-Tlieta 21, fis-6pm …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit- 12 sad-19 ta’ Ġunju 2022

It-Tnejn 13 ta’ Ġunju, Il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Nkomplu nitolbu lil Madonna għall-paċi fid-dinja.  Matul din il-Ġimgħa d-dieħla niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. Nhar it-Tnejn, 13 ta’ Ġunju jsiru l-provi għat-tfal: fl-4.30pm sal-5.pm – il-Klassi ta’ Ms Elinor, fil-5.15pm sas-5.45pm – il-klassi ta’ Ms Anthea u fis-6.00om sas-6.30pm – il-Klassi ta’ Ms Josephine.  Nhar il-Ħamis, 16 ta’ Ġunju ikollna servizz tal-qrar għall-ġenituri u …