Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 t’ April 2021

Għall-grazzja t’Alla, minn dan il-Ħadd nerġgħu nirritornaw għall-quddies bħala komunità fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex tieħdu sehem kif nistgħu. Importanti li wieħed josserva l-miżuri tas-saħħa pubblika. Għalissa l-ġbir fil-quddiesa se jsir wara t-Tqarbin. L-Erbgħa 21, se ssir laqgħa għall-Għarajjes online. Dan huwa l-link tal-laqgħa (Meeting ID: 924 1498 1690 Passcode: DNL1J4) Il-Ħamis 22, fil-5.00pm se ssir …

Avviżi tal-Parroċċa Riżorsi

Avviżi – Mit-28 ta’ Marzu sal-4ta’ April 2021

Matul din il-ġimgħa nkunu qed niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb fil-privat, bħas-soltu, minn nhar it-Tnejn sal- Erbgħa, fil-Għodu u fil-għaxija. Ħamis ix-Xirka l-Knisja se tkun miftuħa wara l-Quddiesa ta’ fil-għaxija, u nhar il-Ġimgħa l-Kbira, matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu. Sibt il-Għid il-Knisja tkun magħluqa l-ġurnata kollha. Għada/Illum, il-Ħadd 28 ta’ Marzu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-21 sal-28 ta’ Marzu 2021

Infakkrukom li minkejja li bħalissa l-Quddies mhux qed ikun għall-pubbliku, il-Knisja Parrokkjali sal-11 ta’ April, se tkun miftuħ għat-talb privat mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.30pm. Il-knisja taż-Żebbiegħ tkun miftuħa kull nħar ta’ Ħadd bejn is-7.30am u 8.30am. Infakkarkom li aħna s-saċerdoti dejjem disponibbli għall-qrar.  Ibqgħu segwu l-paġna ta’ Facebook u l-Website tal-Parroċċa  għal-aktar informazzjoni. Infakkrukom li fuq il-Youtube u l-Facebook tal-Arċidjoċesi u fuq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-14 sal-21 ta’ Marzu 2021

Minkejja li bħalissa l-Quddies mhux qed ikun għall-pubbliku, il-Knisja Parrokkjali sal-11 ta’ April, se tkun miftuħ għat-talb privat mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.30pm. Il-knisja taż-Żebbiegħ tkun miftuħa kull nħar ta’ Ħadd bejn is-7.30am u 8.30am. Infakkarkom li aħna s-saċerdoti dejjem disponibbli għall-qrar.  Ibqgħu segwu l-paġna ta’ Facebook u l-Website tal-Parroċċa  għal-aktar informazzjoni. Infakkrukom li fuq …