Uncategorised

Avviżi mit- 19 ta’ Marzu sal-26 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar. It-Tnejn 20 ta’ Marzu Lectio Divina reflessjoni fuq il-Kelma t’Alla fis 6.25pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. It-Tlieta 21 ta’ Marzu, fil-5.30pm jiltaqgħu l-Abbatini fl-Oratorju. Nhar Il-Ħamis 23 ta’ Marzu, fid-9.00am l-Azzjoni …

Uncategorised

Avviżi mit- 12 ta’ Marzu sal-19 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar. Mit-Tnejn 13 sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu eżerċizzi għal miżżewġin fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali Immexxi Patri Etienne Gilson ofm conv. It-Tnejn wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Marzu fit 3.00pm laqgħa għal-anzjani fl-oratorju. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis- 5 ta’ Marzu sal-12 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir il-ġabra speċjali tax-xahar b’risq il-Parroċċa. Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu eżerċizzi għal kulħadd fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali minn Dun Sean Abela. It-Tnejn wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. It-Tlieta 7 ta’ Marzu, fil-5.00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. Il-Ġimgħa 10 ta’ Marzu, mit-8.00am ‘il quddiem isir it-Tqarbin tal-morda fiż-Żebbiegħ. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis- 26 ta’ Frar sal- 5 ta’ Marzu 2023

Illum/Għada ser nagħmlu ġabra speċjali għas-Seminarju. Is-Seminarju jiddependi ħafna mill-ġenerożità tagħna. Bil-ġabra li ta’ kull sena f’dan ż-żmien, inkunu qegħdin ngħinu lis-Seminarju biex jagħti l-formazzjoni meħtieġa lis-seminaristi kif jitolbu ż-żminijiet li qegħdin fihom. Mit-Tnejn 27 ta’ Frar sal-Ġimgħa 4 ta’ Marzu ser isiru l-eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ imexxija minn Fr Noel Vassallo Il-Ħamis 2 ta’ Marzu, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mil-19 ta’ Frar sas-26 ta’ Frar 2023

L-Erbgħa 22 ta’ Frar, nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan. Fis-7.00am tintalab il-via sagra u wara il-quddiesa tas-7.30pm. Filgħaxija fis 6.00pm joħroġ pellegrinaġġ bil-kurċifis li jgħaddi mit-toroq il-Kbira, Dun Edgar, San Pawl, Sir Harry Luke għall-Knisja Parrokkjali. Fis 7.00pm niċċelebraw quddiesa solenni ta’ ras ir-Randan. Il-Ġimgħa 24 ta’ Frar – u kull nhar ta’ Ġimgħa fir-Randan – …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mil-12 ta’ Frar sat-19 ta’ Frar 2023

Għada/Illum se tkun organizata Maratona Sports b’diversi attivitajiet għall-familja kollha fl-Oratorju, il-qliegħ ta’ din il- Maratona immur għal Oratorju u Dar tal-Providenza, inħeġġukom tieħdu sehem. It-Tnejn 13 ta’ Frar, l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fl-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar. L-Erbgħa 15 ta’ Frar, fit-3pm ser issir laqgħa għall-anzajni mill-Kummissjoni djakonija fl-Oratorju. Il-Ħamis 16 ta’ Frar, L-Ewwel …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-29 ta’ Jannar sal-5 ta’ Frar 2023

Illum l-ewwel Ħadd tax-xhar u għaldaqstant issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa It-Tnejn 6 ta’ Frar, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jkomplu l-provi tal-kor parrokkjali. It-Tlieta 7 ta’ Frar, fil-5.30pm ser jiltaqgħu l-abbatini fl-Oratorju u wara ninżlu flimkien għal quddiesa tas – 7pm. L-Erbgħa 8 ta’ Frar se issir laqgħa għal dawk kollha ser jieħdu sehem fit-table …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-29 ta’ Jannar sal-5 ta’ Frar 2023

Il-Ħamis 2 ta’ Frar wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Fid 9am issir il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Nhar il-Ħamis niċċelebraw il-Gandlora fil-quddiesa ta’ filgħaxija imbierku x-xemgħa bħala simbolu li Ġesù hu d-dawl tagħna. Il-Ħamis ukoll, ser ikun hawn konfessur barrani għall-Qrar. Infakrukhom li s-Sibt wara l-Katekeżi jkun hemm il-quddies għat-tfal u Familji …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-22 ta’ Jannar sad-29 ta’ Jannar 2023

Il-Kumissjoni Familja qegħda torganizza Ġimgħa Familja li se ssir fl-Oratorju, fis-7.30pm, f’dan il-programm: It-Tlieta 24 ta’ Jannar laqgħa dwar il-familja fl-iskrittura immexxija minn Dr Joseph Ciappara, espert Bibbliku. L-Erbgħa 25 ta’ Jannar il-konflitti fil-familja u fir-relazzjonijiet immexxija mill-psikjatra Dr Joe Cassar u Dr Annamaria Cassar. Il-Ħamis 26 ta’ Jannar l-ispiritwalità fil-Familja immexxija min Fr Martin …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi Mill-Ħadd 15 sat-22 ta’ Jannar 2023

L-Erbgħa 18 ta’ Jannar, nibdew il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara. Din hija appuntament annwali għall-Insara mad-dinja kollha, inħeġġukom biex nitolbu b’din l-intenzjoni. Il-Ħamis 19 ta’ Jannar tibda l-Katekeżi fil-parroċċa għall-ewwel sentejn. Il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar tibda l-Katekeżi fil-parroċċa għas-sena tal-Griżma. Is-Sibt 21 ta’ Jannar tibda l-Katekeżi għat- 3 sena sas- 6 sena, u …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi Mill-Ħadd 9 sal-15 ta’ Jannar 2023

Illum se ssir l-ġabra b’risq il-parroċċa flok il-Ħadd li għadda – Grazzi mill-qalb. It-Tlieta 10, ta’ Jannar issir il-laqgħa tal-abbatini fl-Oratorju fil-5.30pm Il-Ħamis, 12 ta’ Jannar se ssir ħarġa tal-Azzjoni Kattolika Nisa l-Mellieħa, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u wara ikla. Tluq minn fejn il-Knisja Parrokkjali fil-11am. Filgħaxija se ssir il-quddiesa fl-Oratorju fis-7.00pm flok fil-Knisja Parrokkjali.  Il-Ġimgħa, 13 ta’ Jannar il-quddiesa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi Mill-Ħadd, 1 sal-Ħadd, 8 ta’ Jannar 2023

llum huwa l-ewwel ġurnata tas-sena: l-ġbir kollu tal-quddies jmur b’risq id-Dar tal-Providenza. Mill-kaxxa tal-karità s’ issa ġbarna s-somma ta’ €2400. Inkunu ġenerużi ma’ din id-Dar li tant tagħmel ġid.  L-Erbgħa, 4 ta’ Jannar se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Il-Ħamis, 5 ta’ Jannar wara l-quddiesa ta’ filgħodu jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Il-Ġimgħa, 6 ta’ Jannar se jergħu jibdew il-laqgħat taż-ŻAK fl-Oratorju. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-24 ta’ Diċembru 2022 sal-1 ta’ Jannar 2023

Is-Sibt, 24 ta’ Diċembru – lejliet il-Milied – Ilejla fl-10.30pm tiftaħ il-Knisja Parrokkjali biex fil-11pm tibda l-velja tal-Lejl qaddis tal-Milied, bl-għanjiet tal-Milied, it-Talba tal-Uffiċċju tal-Qari u l-Prietka tat-Tfal. Fl-12am toħroġ l-quddiesa tal-Lejl Qaddis tal-Milied.  Il-Ħadd, 25 ta’ Diċembru – Jum il-Milied – Il-Quddiesa ikun bħal tal-Ħadd. Inħeġġu biex f’dan il-jum naħsbu f’dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Infakkarkom li bħala Parroċċa qed  nagħmlu kampanja ta’ karitá b’risq id-Dar tal-Providenza. Wieħed jista’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-18 sal-25 ta’ Diċembru 2022

Matul din il-Ġimgħa nkomplu bin-Novena tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali: It-Tnejn, 19 ta’ Diċembru nistiednu għall-festin fl-Oratorju lit-tfal tat-Tielet u r-Raba’ sena tal-Katekeżi fil-5.30pm. Wara t-tfal jinġabru l-Knisja Parrokkjali flimkien mal-familji tagħhom għall-quddiesa tan-Novena fis-7pm. It-Tlieta, 20 ta’ Diċembru nistiednu għall-festin fl-Oratorju lit-tfal tal-Ħames u s-Sitt sena tal-Katekeżi fil-5.30pm. Wara t-tfal jinġabru l-Knisja Parrokkjali flimkien mal-familji tagħhom għall-quddiesa tan-Novena fis-7pm. L-Erbgħa, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-11-18 ta’ Diċembru 2022

Inħeġġu lill-professjonisti għall-mument ta’ riflessjoni nhar it-Tnejn,12 ta’ Diċembru, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali.  It-Tlieta, 13 ta’ Diċembru l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fl-Oratorju fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar Din il-Ġimgħa nibdew bin-Novena tal-Milied; preparazzjoni ta’ disgħat’ ijiem qabel l-Festa tal-Milied: Il-Ħamis, 15 ta’ Diċembru – L-Ewwel Jum tan-Novena: Mistiedna speċjali t-tfal tal-year 1 u year 2 flimkien mal-familji tagħhom. Fis-5.30pm se jiltaqgħu fl-Oratorju għall-festin tal-Milied. Imbagħad jingħaqdu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Diċembru 2022

Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Diċembru 2022 Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Is-Sibt Biss: Illum fl-Oratorju se ssir Wine & Pizza ġewwa l-Oratorju bħala bidu ta’ preparamenti għall-Maratona Sports li ser tkun b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Min jixtieq jiġi l-marċ favur il-ħajja, għada/Illum il-Ħadd, ikellem lil Kappillan. Tluq minn fejn il-Knisja, fis-2pm. Inħeġġu lill-insara biex issemmgħu …