Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-25 ta’ Lulju sal-1 t’Awwissu 2021

Matul din il-ġimgħa se tkun organizzata l-attività Ġimgħa żgħażagħ li tibda għada/llum il-Ħadd fis-6.00pm fl-Oratorju u tispiċċa s-Sibt bil-quddiesa ta’ filgħaxija. Infakkru li dawk li applikaw taħt it-18-il sena jridu jġibu magħhom in-nota tal-kunstent. Matul din il-ġimgħa l-attivitajiet fl-Oratorju ma jsirux. Isir biss il-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju. It-Tnejn 26 ta’ Lulju, fit-7:45 fl-Oratorju ssir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 ta’ Lulju 2021

Matul din il-ġimgħa jitkomplew l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal li applikaw biex jieħdu sehem. It-Tnejn 19 ta’ Lulju, Se ssir laqgħa għall-Grupp tal-Abbatini, fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Jsiru l-provi tal-kor bi preparazzjoni għall-festa ta’ Santa Marija, fil-5.30pm. It-Tlieta 20 ta’ Lulju, se ssir siegħa adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ mill-5.30pm. Erbgħa, 21 ta’ Lulju wara l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-11 sat-18 ta’ Lulju 2021

Matul din il-ġimgħa jitkomplew l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal li applikaw biex jieħdu sehem. It-Tnejn 19 ta’ Lulju, jibdew il-provi tal-kor bi preparazzjoni għall-festa ta’ Santa Marija, fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. l-Erbgħa, 14 ta’ Lulju wara l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali. Il-Ħamis 15 ta’ Lulju, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni …

Riżorsi

Linja Gwida Partikka għas-Servizz tal-Letturi

Fittex is-silta mid-dar. Tista’ ssibha fuq: Laikos jew CAK Qabel il-quddiesa ħares sew lejn il-lezzjonarju, ara sew il-bookmarks, in-numru tal-paġna u l-qari. Taqrax minn fuq il-karta. Waqt il-qari, mill-ambone, ħu pożizzjoni awtorevoli. Irranġa l-microphone fid-direzzjoni tiegħek, mingħajr ma tersaq wisq viċin. Itla’ fuq l-artal wara li s-saċerdot ikun temm il-kolletta, bil-galbu mingħajr għaġla żejda. Agħmel …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-4 sal-11 ta’ Lulju 2021

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Matul din il-Ġimgħa nibdew bl-attivitajiet tas-Sajf fl-Oratorju. Inħeġġu lit-tfal li applikaw għal diversi attivitajiet biex jieħdu sehem. l-Erbgħa, 7 ta’ Lulju jibda l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju u wara ssir il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali li tkun animata għat-tfal. Il-Ħamis 8 ta’ Lulju – Wara …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-27 ta’ Ġunju sal-4 ta’ Lulju 2021

Matul il-quddies ta’ dan il-Ħadd infakkrukom li qed ssir il-Ġabra għall-Papa. B’din il-ġabra nkunu ngħinu lill-Papa  biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Inkunu Ġenerużi. It-Tlieta 29 ta’ Ġunju niċċeleraw il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, l-Imnarja. Għalkemm il-quddies ikun bħal ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-20 sas-27 ta’ Ġunju 2021

Għada/llum huwa Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin. Il-Ħamis 24 ta’ Ġunju wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni. Il-Ġimgħa 25 ta’ Ġunju, fil-Knisja taż-Żebbiegħ issir siegħa Adorazzjoni fil-5:30pm. Nhar is-Sibt 26 ta’ Ġunju, se jsir il-ħasil tal-Oratorju fid-9.30am. Napprezzaw kull għajnuna. Infakkrukom li f’dan is-Sajf se jsiru diversi Attivitajiet għat-tfal u żgħażagħ fl-Oratorju. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-13 sal-20 ta’ Ġunju 2021

Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju se ssir laqgħa għall-Ministri tat-Tqarbin fl-Oratorju, fil-5.00pm. Il-Ħadd 20 ta’ Ġunju nfakkru Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin.   Għandna xewqa li nerġgħu nibdew il-grupp Mother and Baby. Min interessat li jingħaqad magħna u jgħinna, javviċina lill-Kappillan. Fis-sajf li ġej għandna pjan li norganizzaw Klabb Sajf Flimkien. Nistiednu lit-tfal …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-30 ta’ Mejju sas-6 ta’ Ġunju 2021

Matul din il-Ġimgħa se nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewwel Tqarbin. Nhar it-Tnejn 31 se ssir il-prova għat-tfal tal-klassi ta’ Ms Elinor, it-Tlieta 1 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Anthea u l-Erbgħa 2 ta’ Ġunju għall-klassi ta’ Ms Josephine. Dawn isiru fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm. L-attendenza hija importanti.. Il-Ħamis 3 ta’ Ġunju, issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-23 sat-30 ta’ Mejju 2021

Nhar l-Erbgħa u l-Ħamis se jkollna l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbina tal-Iskola San Anton. Għaldaqstant il-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fil-5.00pm flok fis-7.00pm   Din il-Ġimgħa m’hemmx katakeżi għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Il-Ġimgħa d-dieħla se jsiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina. Aktar dettalji fuq il-programm li batna d-dar.   Il-Ġimgħa filgħaxija jsiru l-laqgħat taż-żgħażagħ fl-Oratorju.

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-16 sat-23 ta’ Mejju 2021

Nifirħu mill-qalb lid-Djaknu Sean Abela, li dalgħodu/ilbieraħ ġie ordnat djaknu minn Mons. Arċisqof. Nitolbu għalih u għall-Komunità tagħna biex minnha l-Mulej isejjaħ qlub ġenerużi. It-Tnejn 17 se ssir l-prova tal-Griżma tal-Isqof, Fuq iz-Zuntier tal Knisja Parrokkjali. Il-klass ta’ Ms Isabelle jiltaqgħu fil-5.00pm fil-waqt li ta’ Ms Rita jiltaqgħu fis-6.45pm. L-attendenza hija importanti. Nhar il-Ħamis il-Klassi …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mid-9 sas-16 ta’ Mejju 2021

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri u l-Parrini tal-Griżma. Nhar il-Ħamis 13 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Anthea se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir tħejjija aktar mill-qrib. Il-Klassijiet ta’ Ms Elinor u Ms Josephine, il-Katakeżi se ssir Online. …