Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-15 sat-22 ta’ Mejju 2022

Infakkru li għada/llum Il-Ħadd 15 t’ Mejju hija l-ġurnata mondjali għall-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja se torganiza attivita’ – Mixja Flimkien – li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u naslu l-oratorju għal 4pm fejn ikollna ħin ta’ rekreazzjoni flimkien.   Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji: …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-8 sal-15 ta’ Mejju 2022

Illum qed infakkru Jum il-Karità. Bil-għajnuna tagħna, titkompla l-ħidma ma’ min jinsab fil-bżonn, għalhekk il-ġabra llum ser tkun b’riżq il-karità li ssir mill-Knisja f’Malta. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Matul  din il-ġimgħa inkomplu nħejju ruħna biex niċċelebraw l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Sean Abela, li se tkun nhar is-Sibt li ġej . Ejjew nitolbu għalih u għal sħabu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-1 sat-8 ta’ Mejju 2022

Għada/Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Matul ix-xahar ta’ Mejju se nkunu qed niċċelebraw l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Sean Abela, li se tkun is-Sibt, 14 t’ Mejju. Għaldaqstant se nkunu qed nagħmlu jiem ta’ tħejjija biex bħala komunita’ nitolbu għal dawk li se jkunu ordnati saċerdoti ġodda u għal aktar …

Attivitajiet

Mixja Flimkien

Il-Ħadd 15 t’ Mejju hija Jum il-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja qed taħseb li nagħmlu attivita’ – Mixja Flimkien - li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u wara se nispiċċaw l-Oratorju għal ħin ta’ rekreazzjoni.   
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-24 t’April sa l-1 ta’ Mejju 2022

Għada/llum niċċelebraw flimkien Festa Frawli – ċelebrazzjoni ta’ ferħ fil-komunità tagħna. Inħeġġu lil Kulħadd biex jgħin u jieħu sehem. Infakkru li l-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett tas-sagristija. Għada/llum niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fl-4.00pm ssir siegħa adorazzjoni. Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 25 t’ April: Ta’ Mrejnu, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-17 sal-24 t’April

Għada/Illum Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal-Figolli u l-Bajd tal-Għid. Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-100 sena mill-miġja tal-vara ta’ Santa Marija. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem. Nhar il-Ħadd 24 t’April, niċċelebraw flimkien Festa Frawli – ċelebrazzjoni ta’ ferħ fil-komunità tagħna. Inħeġġu lil Kulħadd biex jgħin u jieħu sehem. Infakkru li l-fondi li …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-10 t’April sas-17 t’April

Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa – akbar ġimgħa fil-ħajja tan-Nisrani. Inħeġġukom biex tieħdu sehem għall-Liturġija fil-Knisja. għada/Illum 10 t’April:  ĦADD IL-PALM U C-ĊELEBRAZZJONI TAL-PASSJONI TAL-MULEJ : Fl-10.00am nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni solenni tad-daħla ta’ Ġesu f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ minn fejn il-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani, u wara tkompli l-quddiesa li fiha nfakkru l-Passjoni tal-Mulej. It-Tnejn,  11 t’April …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-3 sal-10 t’April 2022

It-Tnejn 4, it-Tlieta 5 u l-Ebgħa 6 se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għaż-Żgħażagħ 16+ fit-7.45pm fil-Oratorju. Imexxi ir-riflessjoni l-Kappillan. Inħeġġu ħafna liż-żgħażagħ 16+ jattendu. Il-Ħamis 7 t’April, wara il-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.  Il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se tibda fid-8.45am fl-Oratorju. Fil-għaxija, fis-7.30pm se ssir Ċelebrazzjoni Penitenzjali u Qrar, li għalih se jkollna konfessuri …

Attivitajiet Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mis-27 ta’ Marzu sat-3 t’April 2022

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-Ġimgħa se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin,  fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Imexxi ir-riflessjoni Dun Ewkarist Zammit.  Inħeġġu ħafna biex ikun hawn attendenza tajba. Għal din il-Ġimgħa l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se ssir nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Marzu fid-9.00am fl-Oratorju. Il-Ħamis …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mill-20 sas 27 ta’ Marzu 2022

(GĦAS-SIBT 19 TA’ MARZU BISS): Wara l-quddiesa se niftħu l-Oratoju għall-ħin ta’ rekreazzjoni. Inħeġġukom li tattendu. It-Tielet Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qed nagħmlu dawn iż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 21 ta’ Marzu: Triq San Filippu (mit-Triq Xagħra tal-Knisja sa Triq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mit-13 sal-20 ta’ Marzu 2022

It-Tieni Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-ġimgħa se jsiru l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali wara l-Quddiesa tas-7.00pm minn Dun Roderick Baldacchino. L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin se jsiru mit-28 ta’ Marzu sal-1 t’April. Nhar it-Tlieta 15 ta’ Marzu fil-5.00pm, fil-Knisja Parrokkjali, se jsiru l-auditions għal …