Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Imġarr
Permezz tas-sit tistgħu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċa tagħna ta' Santa Marija.

Attivitajiet

Ġimgħa Ewkaristika 2019

23rd June 2019 – 28th June 2019

Il-Festa ta’ Corpus tiftaħ Ġimgħa Ewkaristika fil-Parroċċa tagħna. Kuljum mit-Tnejn 24 sal-Ħamis 27 ta’ Ġunju issir ħin ta’ Adorazzjoni fil-Knisja. Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju – Festa tal-Qalb ta’ Ġesù – Ġunata ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali