Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Imġarr
Permezz tas-sit tistgħu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċa tagħna ta' Santa Marija.

Attivitajiet

Ir-Rużarju Kuljum f’Ottubru

1st October 2020 – 31st October 2020
6.30pm

Matul ix-xahar kollu t’Ottubru, se jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat u wara tingħata l-barka fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa).