Avviżi – mil-10 sas-17 ta’ Frar 2019

by Editor

Il-Ħadd Niċċelebraw l-Festa tan-Naffraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Ejjew niċċelebraw il-fidi filwaqt li ngħixuha. It-Tnejn 11 Fis-7.15pm se jiltaqa’ l-Kunsil Pastorali Parrokkjali fl-Oratorju. L-Erbgħa 13 l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-6.00pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Issir il-Quddiesa tat-13 tax-xahar fl-Oratorju fis-7.00pm. Għaldaqstant, ma ssirx il-Quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja. Il-Ħamis 14 Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Sir Harry Luke (minn ta’ Mrejnu sa Triq […]

Avviżi – mit-3 sal-10 ta’ Frar 2019

by Editor

il-Ħadd Fis-6.30pm, fis-Sala Gianni Cilia tal-Iskola, se ssir serata Mużiko-Letterarja fl-Okkazzjoni ta’ Ġieħ l-Imġarr. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi. It-Tnejn L-Ufficju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ. L-Erbgħa Fis-7.15 laqgħa għal Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.  l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-7.30pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Il-Ħamis Fl-10.30am issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Il-Ħamis mistednin mmorru nagħmlu Quddiesa u mument ta’ Adorazzjoni […]

Avviżi – mis-27 ta’ Jannar sat-3 ta’ Frar 2019

by Editor

Is-Sibt biss Ilejla Fis-7.30 laqgħa ta’ formazzjoni għall-Koppji Miżżewġin fl-Oratorju. Is-Sibt u l-Ħadd sa tad-9.00am Għada /illumil-Ħadd fil-Kunsill Lokali fl-10.15am ser issir taħdita dwar il-biedja f’Malta inħeġġukom biex tattendu. Matul din il-Ġimgħa Matul din il-Ġimgħa se nkomplu bit-Tberik tal-Familji. Kien pożittiv ħafna li din il-Ġimgħa ltqajna ma’ diversi familji li kienu preżenti flimkien għad-tberik. Kien hemm xi ftit […]

Avviżi – mit-20 sas-27 ta’ Jannar 2019

by Editor

Matul din il-Ġimgħa Matul din il-Ġimgħa se nibdew l-ewwel parti tat-Tberik tal-Familji. Huwa mument importanti fejn is-saċerdot jiltaqa’ mal-Familja Kollha. B’differenza mis-snin ta’ qabel, ħassejna l-ħtieġa li nbidlu l-ħinijiet, biex b’hekk ikun aktar possibbli li niltaqgħu mal-membri kollha tal- familja. Għaldaqstant se niltaqgħu magħkom wara s-6.00pm. Tifhmu li l-ħin huwa limitat – imma se nagħmlu ħilitna biex […]

Avviżi – mit- 23 sat-30 ta’ Diċembru 2018

by Editor

It-Tnejn 24 Nibdew niċċelebraw it-Twelid tal-Mulej, billi nersqu għall-qrar. Filgħodu se jkun hawn saċerdot għall-qrar fil-ħinijiet tal-Quddiesa. Fil-5.00pm se jkun hawn saċerdot barrani għall-qrar. Inħeġġukom biex nieħdu l-opportunità u nersqu lejn is-sagrament tal-Qrar. Fis-6.15pm niċċelebraw il-Liturġija tas-Sigħat u wara ssir l-Quddiesa. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejl tal-Milied tibda b’għanjiet mill-Kor Parrokkjali, Drama riflessiv fuq il-Misteru tal-Milied miż-żgħażagħ u l-Prietka tat-Tifel. Fl-12.00am toħroġ il-Quddiesa. Il-Knisja tiftaħ […]

Avviżi

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm se ssir Party tal-Milied għat-tfal tal- Year 4, 5, u 6  fl-Oratorju. Infakkarkom li minkejja li saru l-Parties tal-Milied, matul din il-Ġimgħa xorta waħda ssir id-Duttrina. Matul il-Ġimgħa din il-Ġimgħa niċċelebraw n-novena tal-Milied. Tajjeb li nieħdu sehem ħalli nippreparraw ruħna kif jixrqa biex niċċelebraw il-Festa tal-Milied  Filgħaxija ssir il-Quddiesa tan-Novena li tkun animata mill-Kummissjoni Liturġija u […]

Avvizi 2 dec

by Editor

Ħadd Għada/Illum issir fiera fejn il-Knisja taż-Żebbiegħ, fis-1.30pm. It-Tnejn Fl-4.30pm se ssir l-laqgħa tal-Katekisti fl-Uffiċju Parrokkjali  Fis-7.00pm se ssir laqgħa ta’ tħejjija għan-Novena tal-Milied fil-Knisja. Jieħdu sehem dawk il-gruppi kollha li huma nvoluti fl-animazzjoni tan-Novena. (ara Pagna 2. ta’ Dawl il-Punent)  Fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor. It-Tlieta Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna Servizz Penitenzjali, b’konfessuri […]

Avviżi – mill-18 sal-25 ta’ Novembru 2018

by Editor

Ħadd Illum qegħdin niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Foqra. Tajjeb li  kif qalilna l-Papa Franġisku nagħmlu “sejħa qawwija lill-kuxjenza tagħna li temmen, biex nikkonvinċu ruħna dejjem aktar li l-qsim mal-foqra jwassalna biex nifhmu l-Evanġelju…” It-Tnejn Fl-4.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija Fil-5.30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija L-Erbgħa Issir il-laqgħa tal-Anzjani fit-3.00pm fl-Oratorju. Fl-4.30pm fil-Knisja se jkollna l-qrar għat-tfal tal-year 5. Ġenituri ġibu t-tfal għal dan […]

Avviżi – mill-4 sal-11 ta’ Novembru 2018

by Editor

L-Erbgħa Se ssir laqgħa għall-għaqdiet soċjali bi tħejjija għall-pussess tal-Kappillan, fis-7.30pm fl-Oratorju. Il-Ġimgħa Jsir it-Tqarbin tal-Morda, it-tieni grupp minn saċerdot. Is-Sibt Se ssir l-adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru fil-Parroċċa ta’ San Sebastian Ħal Qormi, tluq fit-8.00pm minn ħdejn il-Knisja. Il-Ħadd Il-Quddiesa tal-10.30am tkun animata għat-tfal. Avviżi oħra Il-Gabra b’risq il-Bieb tal-Knisja fil-w’end li għada kienet ta’ €805. Grazzi mill-qalb.  Infakkru li mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa […]

Avviżi – mid-28 t’Ottubru sa l-4 ta’ Novembru 2018

by Editor

Il-Ħadd Ilum nibdew bil-ħin tax-xitwa. Il-Quddiesa tal-Ħadd filgħaxija tkun fl-4.30pm filwaqt li dik ta’ filgħaxija fost il-ġimgħa tkun tas-6.30pm. L-Erbgħa Se niċċelebraw l-Festa tal-Qaddisin Kollha għat-tfal li jattendu d-duttrina u l-familji tagħhom fis-6.30pm, fil-Knisja Parrokkjali. Il-Ħamis Niċċelebraw l-Festa tal-Qaddisin Kollha. Fl-10.30am issir l-adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina. Filgħaxija se ssir l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija b’rifelssjonijiet fuq il-Qdusija mill-Kitbiet tal-Papa Franġisku. Inħeġġukom […]