Iċ-ċimiterju jiftaħ kull nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Ħadd, mis-7.00 a.m. sal-4.00 p.m.  Fix-xahar ta’ Novembru , jiftaħ Kuljum.