Kummissjoni Djakonija

Għan: Ħsieb morda u anzjani u nies bi bżonnijiet speċjali.
President: Il-Kappillan Mons. Kalċ Vassallo
Chairperson: Doris Vella (tel:21573251)
Laqgħat: Dar Parrokkjali, Isiru laqgħat soċjali għall-Anzjani kull tielet Erbgħa tax-xahar fl-Oratorju
Meta: Xitwa 3.00pm Sajf 4.00pm
Fil-Milied, fl-Għid u f’Santa Marija iż-żjajjar lill-morda fid-djar tagħhom. Żjajjar lill-anzjani Mġarrin imxerrda fid-Djar tal-Anzjani.

Kummissjoni Kateketika

Għan: koordinament u organizazzjoni tal-Katekeżi għat-Tfal, sabiex jagħmlu Mixja ta’ Fidi.
President: Il-Kappillan Mons. Kalċ Vassallo
Segretarja: Agnes Camilleri (tel:21574668)
Katekeżi għat-Tfal minn Year 1 sa Form 1 , fl-Oratorju
Duttrina filgħodu: 7.45am mit-Tnejn sal–Erbgħa
Duttrina filgħaxija: 4.30pm It-Tnejn u l-Ħamis.
Għat-Tfal ta’ Form 1: Il-Ġimgħa fil-5.00pm
Il-quddiesa tal-10.30am tat-Tieni Ħadd tax-xahar, tkun animata mit-Tfal.
Diversi Ċelebrazzjonijiet matul is-sena, għat-tfal kollha flimkien.

Kummissjoni Familja

Għan: Formazzjoni u Edukazzjoni għall-Ħajja Miżżewġa.
President: Fr.John Buhaġiar
Jieħdu ħsieb: Pawlu u Manuela Camilleri (tel: 21582336)
Laqgħat: Darba fix-xahar nhar ta’ Sibt, fl-Oratorju.

Kummissjoni Liturgija

Għan: Animazzjoni tal-Liturġija fil-Parroċċa.
President: Il-Kappillan Mons. Kalċ Vassallo
Segretarja: Mary Vella (tel:21572518)

Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu

Għan: It-Twettiq tal-Pjan Pastorali. Programmar u Tmexxija tal-Assemblea Parrokkjali.
President: Il-Kappillan Mons. Kalċ Vassallo
Segretarja: Mary Vella (tel:21572518)

Kummissjoni Festa

Din tikkonsisti f’rappreżentant minn kull Grupp u / jew Soċjeta li jieħdu sehem fil-festa.
Għan: Biex tikkoordina l-organizzazzjoni tal-Festa.
Segretarja: Mary Vella (tel:21572518)
Segretarju: Patrick Ebejer (mob:99885862)

Kummissjoni Lejla Mġarrija/Festa Frawli

Responsabbli: Il-Kumitat iffurmat minn diversi membri Voluntiera, bl-għajnuna ta’ ħafna Voluntiera oħra.
Għan: Li tippromwovi l-Prodott Lokali u l-Iffinanzjar għat-Tkomplija tas-Sagristija tal-Knisja tal-Imġarr.
Chairperson: Pawlu Vella (mob:99475263)
Segretarju: Mario Sammut (mob:79289301)
Kaxxier: Matthew Borġ

Kummissjoni Ċelebbrazzjoni tal-Ġimgha l-kbira

Responsabbli: Victor Mifsud    Tel: 21581343
Għan:  Animazzjoni taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.
President: Il-Kappillan Mons Kalċidon Vassallo