Indirizz:      153, Triq San Pawl, Mġarr.
Telephone: 21574765

Direttur: Fr. John Buhagiar
Chairperson:  Mary Vella
Segretarju: Mario  Sammut
Kaxxier: Jonathan Gauci
Membri Oħra: Jason Vella u Anthea Vella
Għan:
Li  l-Oratorju , ikun Ċentru ta’ Formazzjoni  Nisranija u Umana għan-nies kollha tal-Paroċċa. Il-kumitat jiltaqa’ Darba fix-xahar.
Fundatur: Dun Ġużepp Vella

Attivitajiet ohra:
Katekeżi għat-Tfal minn Year 1 sa Form 1.
Laqgħat għall-Pre Adoxxenti : Il-Ġimgħa : 7.30 p.m.
Klabb Sajf għat-Tfal : Attivita darba fil-ġimgħa.

Animaturi tal-Pre adoloxxenti: Rita Sammut u Stephanie.
Responsabbli: Victoria Grech (Mgħejjuna minn diversi Helpers)