Presbiterju Parrokkjali

Dun George J. Schembri

Viċi-Kappillan

Dun George J. Schembri twieled fit-8 ta’ Frar 1985. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja fl-iskola Stella Maris, Ħal Balzan, fl-iskola St Elizabeth, tas-Sliema, u l-edukazzjoni sekondarja fil-Liċeo Dun Ġużepp Zammit Brigella, il-Ħamrun. Huwa daħal is-Seminarju tal-Arċisqof filwaqt li kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl-Università ta’ Malta. Dun George ġie ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 2012. Fl-istess sena huwa nħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imqabba, u fl-2015 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina, iż-Żurrieq. F’Marzu tal-2017 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imġarr. Bħala parti mill-ħidma pastorali tiegħu, huwa jservi wkoll bħala chaplain f’xi Skejjel fil-qasam sekondarju. Dun George huwa saċerdot tal-Pro Sanctitate, Moviment li għandu l-kariżma li jaħdem għall-qdusija tas-saċerdoti u l-lajci.

Dun Jimmy Bonnici

Rettur Knisja Sant' Anna, iż-Żebbiegħ

Dun Jimmy Bonnici twieled f’Mejju tal-1972 u ġie ordnat saċerdot f’Ġunju tal-1998. Beda l-ħidma pastorali tiegħu fil-Parroċċa tal-Imġarr, minn fejn wara mar ikompli l-istudji tiegħu fl-Università Gregorjana f’Ruma, minn fejn kiseb Dottorat fl-2004.

2005 inħatar Direttur tas-Sena Prepadewtika u f’Jannar tal-2007 ġie maħtur Rettur tas-Seminarju Maġġuri. Fl-2017 ġie maħtur Direttur tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali u Segretarju tal-Konferenza Episkopali Maltija. Dun Jimmy ġie maħtur rettur tal-Knisja ta’ Sant’ Anna, iż-Żebbiegħ.

 

 

Mons. Kalċidon Vassallo

Kappillan
E-mail Mons. Kalċidon Vassallo

Iben Franġisku Saverju Vassallo u Pawla nee Farrugia
Twieled 8 ta’ Jannar 1946, is-Siggiewi
Mgħammed l-għada 9 ta’ Jannar 1946

Bdejt il-vjaġġ edukattiv tiegħi għand is-sorijiet Franġiskani s-Siġġiewi, Wara l-Iskola Primarja tas-Siggiewi.
Skola sekondarja s-Seminarju tal-Arċisqof il-Furjana. Settembru 1964 bdejt il-formazzjoni għal saċerdot bħala seminarista u studjajt il-filosofija u t-tejoloġija l-Universita ta Malta.

Tul it-tminn snin formazzjoni fis-Seminarju, għamilt esperjenza ta’ xogħol manwali ma-Kuntrattut fil-kostruzzjoni, it-tarzna ta’ Malta u f’Fabbrika fl-Ingilterra. Dan iż-żmien jiena nsejjaħlu l-Universita tal-ħajja.

19 ta’ Marzu 1972 irċevejt l-ordinazzjoni saċerdotali.
Awwissu 1973 – Kappillan l-Imġarr
Ġunju 1981 – Kappillan Ħal Luqa
Jannar 1987 – Arċipriet il-Floriana
Diċembru 1992 – Kappillan Ħaż Żabbar
Jannar 1997 – Sena Sabbatika: Kors ta’ Tiġdid pastorali l-Ingiltgerra u esperjenza pastorali l-Amerika
Jannar 1998 – Kappillan fid-Dar tal-Anzjani Little Sisters of the Poor, Ħamrun
Ottubru 1999 – Kappillan Ħal Balzan
Diċembru 2015 –Kappillan l-Imġarr u Monsinjur onorarju tal-Kattidral.