Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 24 ta’ Settembru sal-Ħadd, 1 t’ Ottubru 2023

Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, l-Erbgħa jew il-Ġimgħa. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra (L-Ewwel Tqarbina, Mill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma), jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal- 1 t’Ottubru. Matul din il-ġimgħa se nkunu qed …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 17 ta’ Settembru sal-Ħadd, 24 ta’ Settembru 2023

Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, l-Erbgħa jew il-Ġimgħa. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra (L-Ewwel Tqarbina, Mill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma), jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal-1 t’Ottubru. It-Tlieta, 19 ta’ Settembru – Se tiġi mfakkar …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 10 ta’ Settembru sal-Ħadd, 17 ta’ Settembru 2023

Ħarġu online r-registrazzjonijiet għall-Katekezi għal dawk t-tfal li kienu ġa jattendu fl-oratorju. Matul din il-ġimgħa 11,13,14 u 15 ta’ Settembru (MHUX it-Tlieta 12) issir ir-reġistrazzjoni ta tfal li se jkunu year 1 u tfal oħrajn li kienu jattendu parroċċi oħrajn fl-Uffiċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm. It-Tlieta, 12 ta’ Settembru –  Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ …
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 3 ta’ Settembru sal-Ħadd, 10 ta’ Settembru 2023

Illum/Għada – l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk ser issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. Grazzi mil-Qalb tal-għajuna u sosten tagħkom. It-Tlieta, 5 ta’ Settembru –  Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju. Il-Ħamis, 7 ta’ Settembru – Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir Adorazzjoni. Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru – …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 27 ta’ Awwissu sal-Ħadd, 3 ta’ Settembru 2023

It-Tlieta, 29 t’Awwissu – fil-5.30pm jiltaqgħu l-abbatini fl-Oratorju. Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju. Il-Ħamis, 31 t’Awwissu – Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir Adorazzjoni. Il-Ġimgħa, 1 ta’ Settembru – filgħodu issir t-Tqarbin tal-morda fiż-Żona ta’ l-Imġarr. Il-Ħadd, 3 ta’ Settembru – l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 20 sal-Ħadd 27 ta’ Awwissu

Il-Ħadd, 20 t’Awwissu – Jum il-Festa. Fil 5.30am u fis-7am Quddiesa Letta, fid-9am Quddiesa Solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons Joseph Alessandro Isqof Emeritu ta’ Garissa, il-Kenja u li jinseġ il-Paniġierku Patri Allister Aquilina ofm conv. Fil-11am Quddiesa Letta, u fl-12pm talba tal- Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-Knisja fejn isir l-Offerta għall-irfigħ tal-vara. Fil-5.30pm Quddiesa bit-Tieni Għasar immexxija minn …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 13 ta’ Awwissu sal-Ħadd, 20 t’Awwissu 2023

Illum/Għada – Fil-quddiesa tad- 9am Dun Sean Abela jiċċelebra l-quddiesa li għaliha nistiednu lil dawk il-familji li matul din is-sena ġarbu xi mewt tal-qraba tagħhom. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali. It-Tnejn, 14 ta’ Awwissu- Quddiesa tal-Vgili mmexxija mill- Kappillan. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali. It-Tlieta, 15 t’Awwissu –fl- 9.45am ser issir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 6 ta’ Awwissu sal-Ħadd, 13 t’Awwissu 2023

Illum/Għada –hu l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk ser issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. Grazzi mil-Qalb tal-għajuna u sosten tagħkom. Fl-10.30am il-Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Fis-7.30pm tibda l-erbgħin edizzjoni ta’ Lejla Mġarrija. Tajjeb li nieħdu sehem. Il-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett  tas-sagristija. It-Tnejn, 7 ta’ Awwissu – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 30 ta’ Lulju sal-Ħadd, 6 t’Awwissu 2023

F’dan l-Aħħar Ħadd tax-xahar se ssir il-ġabra b’risq il-festa ta’ Santa Marija. It-Tnejn, 31 ta’ Lulju – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.  L-Abbatini se jagħmlu ġurnata Għawdex, jitilqu mill-Pjazza tal-Imġarr fis-7am It-Tlieta, 1 t’Awwissu – Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 23 ta’ Lulju sal-Ħadd, 30 ta’ Lulju 2023

It-Tnejn, 24 ta’ Lulju – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali. It-Tlieta, 25 ta’ Lulju – ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għal dawk ż-żgħażagħ li din is-sena irċivew s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju. L-Erbgħa, 26 ta’ Lulju –  fid-9.30am qed isir l’attività Aqra Miegħi għat tfal sa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 16 ta’ Lulju sal-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2023

It-Tnejn, 17 ta’ Lulju – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali. It-Tlieta, 18 ta’ Lulju – fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. Mis-7.30pm sa 8.30pm ser jibdew l-attivitajiet tas-sajf għal dawk ż-żgħażagħ li din is-sena irċivew s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fl-Oratorju. L-Erbgħa, 19 ta’ Lulju –  fid-9.30am qed isir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 9 ta’ Lulju sal-Ħadd, 16 ta’ Lulju 2023

It-Tnejn, 10 ta’ Lulju – jkompli l-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Fil-5.30pm ser tiltaqa’ Kumissjoni Liturġija l-Uffiċċju Parrokkjali. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali. L-Erbgħa, 12 ta’ Lulju – jkompli l-Klabb Sajf Flimkien għat-tfal, fl-Oratorju fil-5.oopm.Wara issir il-quddiesa apposta animata għat-tfal. It-tfal tal-Klabb jinġabru mil-Knisja Parrokkjali. Il-Ħamis, 13 ta’ Lulju – fl-okazzjoni tal-festa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 2 ta’ Lulju sal-Ħadd, 9 ta’ Lulju 2023

Dan l-Ħadd huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant ser issir il-ġabra speċjali. It-Tnejn, 3 ta’ Lulju – jibda il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali. It-Tlieta, 4 ta’ Lulju – fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. L-Erbgħa, 5 ta’ Lulju – jibda il-Klabb Sajf Flimkien għat-tfal, fl-Oratorju fil-5.oopm.Wara issir il-quddiesa apposta …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 25 ta’ Ġunju sal-Ħadd, 2 ta’ Lulju 2023

Illum/għada se ssir ġabra speċjali sabiex tgħin lill-Papa Franġisku jkompli jgħin lill-persuni fil-bżonn f’kull rokna tad-dinja. It-Tnejn, 27 ta’ Ġunju – wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali. L-Erbgħa, 28 ta’ Ġunju – lejliet  l-Imnarja, ser issir BBQ fuq iz-Zuntier b’risq il-bini tas-sagristija. Tistgħu tixtu l-biljetti minn ħdejn il-bieb tal-Knisja jew mingħand il-helpers. Il-Ħamis,  …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 18 sal-Ħadd, 25 ta’ Ġunju 2023

Illum huwa Jum l-Missier nixtiequ nawguraw lill- missirijiet u nitolbu għall-dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. It-Tnejn, 19 ta’ Ġunju – Fl-okkazjoni ta’ Jum l-Missier ser issir quddiesa fiċ-ċimiterju. Jibda r-rużarju fis 6:45pm u tkompli l-quddiesa fis 7pm. Fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor. It-Tlieta, 20 ta’ Ġunju – fil-5.00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. Il-Ħamis,  22 ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 11 sal-Ħadd, 18 ta’ Ġunju 2023

Illum il-Ħadd nagħmlu l-ewwel ġabra b’risq il-Festa ta’ Santa Marija. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. Illum/Għada - Niċċelebraw is-solennita’ tal-Ġisem u Demm ta’ Ġesù – Corpus Christi. Fit-3.30pm nesponu lil Ġesu' Ewkaristija, ssir it-talba tar-Rużarju u adorazzjoni. Fil-5.00pm tiġi ċċelebrata Quddiesa u wara toħroġ l-Purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija li tgħaddi minn toroq  Kurat Chetchuti, Dun Orazju, Triq Vitale, …
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 4 sal-Ħadd, 11 ta’ Ġunju 2023

Nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta’ 60 tifel u tifla li resqu għall-Ewwel Tqarbina; inħeġġu biex nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom. It-Tnejn, 5 ta’ Ġunju – fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor. Fit-8pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fl-Uffiċju Parrokkjali. It-Tlieta, 6 ta’ Ġunju – Il-Quddiesa tas-7pm se ssir fil-5.pm hekk kif fis-6pm se tiġi ċċelebrata fil-parrocca tagħna  l-Ewwel Tqarbina …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 28 ta’ Mejju sal-Ħadd, 1 ta’ Ġunju 2023

Għada/Illum fl-okkazzjoni tal-Pentekoste fit-3.30pm se ssir adorazzjoni u wara jkompli bir-rużarju.   It-Tnejn, 29 ta’ Mejju – mill-5.00pm ’il quddiem ikompli t-tberik fit-toroq San Franġisk, San Piju u Għellejel. It-Tlieta, 30 ta’ Mejju – fil-5.30pm isiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali għall-klassi ta’ Ms Josepine.   L-Erbgħa, 31 ta’ Mejju – fil-5.30pm isiru l-provi tal-Ewwel …
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 21 ta’ Mejju sal-Ħadd, 28 ta’ Mejju 2023

It-Tnejn, 22 ta’ Mejju – Mill-5.00pm ’il quddiem ikompli t-tberik fit-toroq Dun Orazju Vella u Triq Kurat Chetchuti. Fil-quddiesa tas- 7.00pm nagħmlu t-tifkira ta’ Santa Rita mistiedna b’mod speċjali l-membri tal-Azzjoni Kattolika kif ukoll dawk li jisimhom għal Santa Rita. L-Erbgħa, 24 ta’ Mejju – ser issir quddies fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat, b’attività wara …