Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-20 sas-26 ta’ Mejju 2024

It-Tnejn 20 ta’ Mejju nbierku d-djar fi Triq Xagħra tal-Knisja. It-Tlieta 21 ta’ Mejju nbierku d-djar fi Triq San Franġisk u San Piju. L-Erbgħa 22 ta’ Mejju jsiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali, fil-5pm il-grupp ta’ Ms. Elinor u fis-5.45pm il-grupp ta’ Ms. Josephine. L-Uffiċċju Parrokkjali jiftaħ bejn l-4.00pm u l-5.00pm. Fis-7.00pm niċċelebraw il-Festa ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-13 sad-19 ta’ Mejju 2024

Matul dan il-weekend qegħdin niċċelebraw it-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Niċċelebraw ukoll Jum l-Omm. Nitolbu u niftakru fl-ommijiet kollha u  għal dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. It-Tnejn 13 ta’ Mejju nbierku d-djar fi Triq Gorg Zammit. Fis-7pm ssir il-Quddiesa u wara Rużarju fl-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar. Fil-Knisja ma jkunx hawn il-quddiesa ta’ fillgħaxija. It-Tlieta 14 ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-6 sat-12 ta’ Mejju 2024

Dan huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-Tnejn 6 ta’ Mejju inbierku d-djar fi Triq il-Plejju, Alwiża u il-Lellux. It-Tlieta 7 ta’ Mejju inbierku d-djar fi Triq il-Ħarruba u l-Amaroz. Fit-7.45pm issir laqgħa għall-ġenituri u l-parrini tal-adoloxxenti li ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof fl-Oratorju. L-Erbgħa 8 ta’ Mejju Festa tal-Madonna ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-29 t’April sal-5 ta’ Mejju 2024

It-Tnejn 29 t’April inbierku d-djar fi Triq Banjijiet Rumani, Skavi u Fdal Puniku. It-Tlieta 30 t’April inbierku d-djar fi Triq Raddiena, A. Deguara, Staġuni. Fit-7.45pm issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li ser jirċievu l-ewwel tqarbina fl-Oratorju. Importanti l-attendenza tal-ġenituri kollha. L-Erbgħa 1 ta’ Mejju Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-22 sat-28 t’April 2024

It-Tnejn 22 t’April inbierku d-djar fi Triq Vanilja u l-Klin. Fis-7.30pm issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-operaturi pastorali kollha fis-Sala tal-Knisja taż-Żebbiegħ immexxija minn Dun Andre Zaffarese. Importanti l-attendenza ta’ dawk kollha li jagħtu s-sehem tagħhom fil-Parroċċa. It-Tlieta 23 t’April inbierku d-djar fi Triq iż-Żebbiegħ. Il-Ħamis 25 t’April inbierku d-djar fi Triq Ġanfra, Ġulepp, il-Magħkuba. Il-Ġimgħa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-15 sal-21 t’April 2024

Matul dan il-weekend niċċelebraw Jum il-karità. Il-ġbir fil-Quddies imur għall-ħidmiet ta’ diversi entitajiet tal-karità fl-Arċidjoċesi. It-Tnejn 15 t’April inbierku d-djar fi Triq Ġnien id-Dwieli, Ras il-Ġebel, Ħżejjen u Żebbiegħ Heights. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar. It-Tlieta 16 t’April inbierku d-djar fi Triq il-Bidnija, Trump, Skorba, Saqwi. Filgħaxija fis-7pm ser issir Quddiesa b’suffraġju …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-8 sal-14 t’April 2024

Għada/Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. It-Tnejn 8 t’April inbierku d-djar fi Triq il-Fuħħar l-Aħmar (minn Misq sa Sir Temi). It-Tlieta 9 t’April inbierku d-djar fi Triq Sant’Anna u Misraħ iż-Żebbiegħ. Il-Ħamis 11 t’April filgħodu fid-9am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Filgħaxija tkompli l-katekeżi fl-Oratorju b’mod normali. Il-Ħamis …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-1 sas-7 t’April 2024

Għada/Illum niċċelebraw l-Għid il-Kbir, Jum il-Qawmien tal-Mulej mill-imwiet. Wara l-Quddiesa tal-10.30am isir it-tberik tal-bajd u l-figolli tal-għid.   Dan il-weekend indawwru l-arloġġ għall-ħin tas-sajf. Għalhekk mit-Tnejn il-Quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt tkun fis-7.00pm. Fiż-Żebbiegħ il-quddiesa tat-Tlieta u l-Ġimgħa tkun fis-6.30pm. It-Tlieta 2 t’April jibda t-tberik tal-familji u d-djar tagħna. It-Tlieta ser inbierku Triq Sebħ, Misq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-25 sal-31 ta’ Marzu 2024

Għada/Illum Ħadd il-Palm, fl-10am issir iċ-ċelebrazzjoni solenni tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm bit-tberik taż-Żebbuġ li tibda għand is-Sorijiet Franġiskani. Nistiednu lill-familji u lit-tfal biex jieħdu sehem. Wara ninżlu purċissjoni sal-Knisja Parrokkjali bis-sehem tal-fratelli u l-abbatini, biex tkompli l-Quddiesa fl-10.30am. Inħeġġu lit-tfal biex jilbsu ta’ Lhud għal waqt il-purċissjoni. It-Tnejn 25 ta’ Marzu wara l-Quddiesa tas-6.30pm ser issir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-18 sal-24 ta’ Marzu 2024

Għada/Illum ser issir Mixja ta’ Rakkonti: nifhmu l-parabboli fil-kampanja Mġarrija. Tluq minn ħdejn il-Knisja taż-Żebbiegħ fis-2.30pm. It-Tnejn 19 ta’ Marzu Festa ta’ San Ġużepp. Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Filgħaxija ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm. L-Erbgħa 20 ta’ Marzu  fit-3pm issir il-laqgħa għall-Anzjani fl-Oratorju. L-Erbgħa 20 u l-Ħamis 21 ta’ Marzu ser isiru …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-11 sas-17 ta’ Marzu 2024

It-Tnejn 11 ta’ Marzu fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali issir l-ewwel qrara għat-tfal kollha li ser jagħmlu l-ewwel tqarbina. Importanti l-attendenza tat-tfal kollha. Mit-Tlieta 12 sal-Ħamis 14 ta’ Marzu se jsir kors ta’ eżerċizzi għall-koppji u l-familji fis-7pm fil-Knisja Parrokkjali mmexxija minn Mons. Paul Carmel Vella. Il-Ħamis 14 ta’ Marzu l-Azzjoni Kattolika tan-nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għar-Redentur …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-4 sal-10 ta’ Marzu 2024

Dan huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Mit-Tnejn li ġej 4, sat-8 ta’ Marzu ser isir kors ta’ eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali fit-8am. Immexxi minn Patri Pawl Attard OFM. L-Erbgħa 6 ta’ Marzu filgħodu isir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp. Il-Ħamis 7 ta’ Marzu Fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-26 ta’ Frar sat-3 ta’ Marzu

Il-Ħamis 29 ta’ Frar Fid-9am l-azzjoni kattolika tan-nisa se jiltaqgħu ħdejn ir-ruħ biex jitolbu il-Via Sagra. F’każ ta’ maltemp issir fil-Knisja. Il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp. Is-Sibt 2 ta’ Marzu bħala parti mill-eżerċizzi għall-adoloxxenti, filgħodu ser jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat ġewwa d-Dar tal-Providenza. Aktar dettalji fuq il-paġna …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-19 ta’ Frar sal-25 ta’ Frar

Matul dan il-weekend qegħdin nitolbu għas-seminaristi u għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali filwaqt li l-ġbir kollu tal-Quddies ser imur għall-bżonnijiet tas-Seminarju tal-Arċisqof. Fl-Oratorju illum u għada qed issir il-Maratona Sports b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju: 24 siegħa ta’ Billiard u Table Tennis. Tibda mis-Sibt wara l-Quddiesa tas-6.30pm u tkompli sal-Ħadd filgħaxija. Waqt li jkun għaddej il-logħob …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-12 ta’ Frar sat-18 ta’ Frar

It-Tnejn 12 ta’ Frar filgħodu ssir ħarġa għall-abbatini. Tluq fit-8.45am mill-Pjazza. Filgħaxija wara l-Quddiesa jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi. Dakinhar filgħaxija ssir il-laqgħa għall-plejers ta’ Maratona Sports fl-Oratorju. It-Tlieta 13 ta’ Frar il-quddiesa ta’ filgħaxija ma tkunx il-Knisja imma l-Oratorju. L-Erbgħa 14 ta’ Frar, Ras ir-Randan, ġurnata bl-obbligu tas-sawm u l-astinenza. Filgħodu fis-7am nitolbu l-Via Sagra …