Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Imġarr
Permezz tas-sit tistgħu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċa tagħna ta' Santa Marija.

Attivitajiet

Lectio Divina

28th November 2020
6.30pm

Is-Sibt, fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa minflok ir-Rużarju) se nagħmlu riflessjonijiet mill-Kelma ta’ Alla (Lectio Divina). Fis-7.00pm ikollna l-quddiesa bħas-soltu.  Inħeġġiġkom ħafna biex fi żmien l-Avvent, kull nhar ta’ Sibt, ninġabru l-Knisja qabel l-quddiesa biex flimkien bħala komunità nitolbu permezz tal-Kelma t’Alla. Din se tkun imxandra live fuq Facebook tal-Parroċċa.