Posts from August 2015

5 Items

Avvizi: 30 ta’ Awwissu – 6 ta’ Settembru 2015

by admin

It-Tlieta: Kif imħabbar mill-Qdusija Tiegħu il-Papa, huwa Jum Dinija ta’ Talb għall-ħarsien tal-Ħolqien. It-Tlieta ukoll fis-7.30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Festa. Il-Ħamis: Fil-10.30am ikun hawn siegħa adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina. Il-Ġimgħa: Fis-7.30pm, fil-Oratorju ssir il-laqgħa għall-adoloxxenti ta’ form 2 u form 3. Is-Sibt: Fis-6.15pm l-Abbatini għandhom il-laqgħa tagħhom fis-sagristija. Navżaw ukoll li tfal bniet li għamlu […]

Avvizi: 24 – 30 ta’ Awwissu

by admin

Ħadd 23 ta’ Awwissu Fin-12.00pm tingħata bidu għall-offerta għall-irfiegħ tal-vara u għall-Karita’. Tlieta 25 ta’ Awwissu Fil-5.00pm jiltaqa’ l-Grupp Faraġ. Dan il-grupp jassisti u jgħin lil familji li dan l-aħħar kellhom xi luttu fil-familja. Erbgħa 26 ta’ Awwissu L-Abbatini flimkien ma’ ħuthom u l-ġenituri tagħhom mistiedna nofs ta’ nhar il-baħar. Niltaqgħu għall-quddiesa tas-7.30am u fit-8.00am […]

Avvizi: 16 – 23 ta’ Awwissu

by admin

Infakkrukom biex matul din il-ġimgħa tikkonsultaw l-programm tal-festa li rċevejtu fi djarkom u li jinsab fil-paġni tan-nofs ta’ Dawl il-Punent. il-Ħadd: Fis-7.30pm fil-Knisja ħa jsir Kunċert ta’ Mużika Sagra mill-Banda Mġarrija: “Marija Mtellgħa s-Sema”. It-Tnejn: Għall-quddiesa ta’ filgħaxija nistiednu li dawk il-ftit irġiel l-baqa’ li kienu jaħdmu fil-bini tal-Knisja. It-Tlieta: Nistiednu lit-tfal kollha jieħdu sehem […]

Programm Festa Santa Marija 2015

by admin

Awwissu Il-Ġimgħa, 7 Bidu tal-Kwindiċina Ħruġ tal-vara minn-Niċċa 6.00pm Rużarju u Kurunella 6.30pm Quddiesa Wara ftuħ tan-niċċa u l-Vara titpoġġa f’postha fil-knisja. Jinħaraq salut, kaxxa nfernali u murtaletti. Is-Sibt, 8 8: 6.00pm Rużarju u Kurunella (Statwa taħt il-Portiku) 6.30pm Quddiesa fuq iz-zuntier (Kappillan) Janimaw iż-żewġ Korijiet Dħul vara. Antifona u Barka. Il-Ħadd, 9 9: Quddies: […]

Avvizi: 9–15 ta’ Awwissu

by admin

Infakkru li matul il-Kwindiċina, il-quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt tkun fis-6.30pm u mhux fis-7.00pm peress li wara jkollna l-Kurunella, l-Antifona u l-Barka. Għada/ illum il-Ħadd:   Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija kulħadd mistieden iżur il-Lejla Mġarrija. Fost l-oħrajn hemm wirja nteressanti ferm dwar ilbiesi w affarijiet oħra tal-magħmudija. Il-Ħamis:    Fil-8.00pm imiss il-laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju.  Il-Ħamis […]