Posts from September 2015

4 Items

Avvizi: 27 ta’ Settembru – 4 ta’ Ottubru 2015

by Editor

It-Tnejn Nibdew bil-quddies fis-7.30 pm u wara jingħad ir-rużarju. L-ewwel jum tkun f’inħawwi Ta’ Mrejnu, l-għada ż-Żebbiegħ: Triq il-Fuħħar l-Aħmar, u l-kumplament ta’ ġimgħa huma Binġemma, Is-Santi: Sqaq t’isfel, Housing Estate: Triq il-Vanilja. Il-Ħamis Nagħtu bidu għax-xahar t’Ottubru, xahar iddedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Inħeġġukom biex kemm hu possibbli tinġabru bħala familja għal din it-talba biex insaħħu l-għaqda u sliem fil-familji […]

Avvizi: 20–27 ta’ Settembru

by admin

It-Tlieta: Fis-7.00pm sa ssir Quddiesa fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fl-okkazjoni tal-Konsagrazzjoni ta’ l-istess Knisja. Il-Ġimgħa: Fis-5.30pm, fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxiha mis-Superjur tal-Mużew, Joe Fenech, u wara fis-6.30pm ikun hemm quddiesa.  Il-Ġimgħa wkoll, fis-7.30pm, fil-Oratorju ssir il-laqgħa għall-adoloxxenti ta’ Form 2 u Form 3. Wara, fit-8.30pm ħa nagħtu bidu għall-laqgħat fil-Oratorju għal adoloxxenti u żgħażagħ li […]

Avvizi: 13–20 ta’ Settembru

by admin

It-Tnejn: Fit-8.00pm issir il-laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju. L-Erbgħa: Fit-8.00pm tiltaqgħa il-kummissjoni Familja fl-Oratorju. Il-Ġimgħa: Fis-7.30pm ħa ssir il-laqgħa fil-Oratorju għal ġenituri li għandhom tfal adoloxxenti li din is-sena qegħdin Form 2 jew Form 3 biex nagħtu tagħrif dwar l-attivitajiet u laqgħat li qed isiru apposta għal adoloxxenti kull nhar ta’ Ġimgħa. Avvizi Oħra: Infakkru li […]

Avvizi: 6-13 ta’ Settembru

by admin

It-Tnejn: Fl-7.45pm jiltaqgħa il-Kunsill Pastorali Parrokkjali fl-Oratorju. It-Tlieta: Festa tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġin Marija, għalkemm m’hemmx obbligu, xieraq li nieħdu sehem fil-quddies. Nhar l-Erbgħa, Il-Ħamis u l-Ġimgħa: Fil-Knisja taż-Żebbiegħ se jsiru tlett laqgħat mis-Soċjeta’ tal-Museum. Fis-6.30pm ikun hemm quddiesa u wara taħdita. L-Erbgħa wkoll fl-7.45pm jiltaqgħa il-kumitat tal-Oratorju. Il-Ġimgħa: Azzjoni Kattolika Nisa qed torganizza Pellegrinaġġ għas-Santwarju ta’ Pinu, […]