Posts from October 2015

6 Items

Avvizi: 1 – 8 ta’ Novembru 2015

by Editor

It-Tnejn Għid tal-Imwiet: Filgħodu l-quddies ikun fis-6.30, 7.00 u 7.30am. Filgħaxija fl-4.00pm quddiesa ċ-Ċimiterju u Tberik tal-oqbra. Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni għall- mejtin kollha tal-Parroċċa. It-Tnejn ukoll fit-7.15pm. fl-Oratorju jiltaqgħa l-Kunsill Pastorali Parrokkjali. It-Tlieta Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni għas-saċerdoti mejtin tal-Parroċċa. L-Erbgħa Fis-6.30pm quddiesa għall-Benefatturi kollha tal-Parroċċa. Il-Ħamis Fl-10.30am il-Grupp tal-Ħniena ser jorganizza siegħa adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali. […]

by Editor

It-Tnejn L-Għid tal-Imwiet: Filgħodu l-quddies ikun fis-6.30, 7.00 u 7.30am. Filgħaxija fl-4.00pm quddiesa ċ-Ċimiterju u Tberik tal-oqbra. Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni għall- mejtin kollha tal-Parroċċa. It-Tnejn ukoll fit-7.15pm. fl-Oratorju jiltaqgħa l-Kunsill Pastorali Parrokkjali. It-Tlieta Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni għas-saċerdoti mejtin tal-Parroċċa. L-Erbgħa Fis-6.30pm quddiesa għall-Benefatturi kollha tal-Parroċċa. Il-Ħamis Fl-10.30am il-Grupp tal-Ħniena ser jorganizza siegħa adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali. […]

AVVIŻI – 25 ta’ Ottubru 2015 – 1 ta’ Novembru 2015

by Editor

Bħal ma ndunajtu, issa qlibna għall-ħin tax-xitwa, il-quddies filgħaxija, nhar ta Ħadd tkun fl-4.30pm u fost ix-xogħol fis-6.30pm. It-Tnejn Għada, it-Tnejn filgħodu t-tfal ma jkollhomx duttrina peress li fl-4.30pm it-tfal kollha mal-ġenituri tagħhom niltaqgħu il-Knisja għat-talba tar-Rużarju. L-Erbgħa Nhar l-Erbgħa, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, iġifieri fis-7.00pm, jibdew il-kunċerti tal-Kor tal-Parroċċa, bi tħejjija għall-Milied. Nixtiequ nħeġġu lil […]

Avvizi: 18 – 25 ta’ Ottubru 2015

by Editor

It-Tlieta Fid-9.00am ħa naħslu s-sala tal-Oratorju biex nippreparaw għall-Ġimgħa Familja. Għandna bżonn ta’ xi voluntira li jistgħu jgħinuna f’tindif tas-siġġijiet tas-sala.  L-Erbgħa Fid-8.45am it-tfal tal-Primarja jkollhom quddiesa fl-iskola. L-Erbgħa ukoll fl-4.00pm l-Grupp Anzjani jkollhom l-laqgħa tagħhom fl- Oratorju. Imbagħad l-Erbgħa fil-għaxija ħa jiġi Kor Inġliż “Gresham’s Chapel Choir” fejn ħa jagħti kunċert ta’ Mużika Sagra […]

Avvizi: 11 – 18 ta’ Ottubru 2015

by Editor

It-Tnejn Fis-6.00 ta’ filgħaxija, tiltaqgħa l-Kummissjoni Kateketika. It-Tlieta Fit-8.00pm laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju. L-Erbgħa Fid-9.30 am Ħarġa bil-quddiesa mill-Azzjoni Kattolika u l-Grupp Anzjani. Il-Ġimgħa Fil-7.30 pm fl-Oratorju l-Kappillan jiltaqgħa mal-Grupp tal-Adoloxxenti tal- Form 2 u 3. Avvizi Oħra Il-Ħadd li ġej Ġurnata Missjunarja: L-offerti tagħkom waqt il-quddies imorru għall-missjoni. Ċirkulari tal-Vigarju Ġenerali theġġiġna nuru l-qalb […]

Avvizi: 4 – 11 ta’ Ottubru 2015

by Editor

Il-Ħadd 4 ta’ Ottubru Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Il-quddiesa ta’ 6.00 ta’ filgħaxija, li tkun kantata mill-kor, u wara toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna.  F’tarf Triq Dun Edgar, titbierek l-istatwa tal-Madonna li ġiet restawratha. It-Tlieta: Fl-7.45pm jiltaqgħa il-kumitat tal-Oratorju. L-Erbgħa  Fis-7.30 pm l-Kappillan jiltaqa’ mal-Letturi, Kanturi u Koristi kif ukoll Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Din hija laqgħa mportanti ħafna u […]