Posts from November 2015

4 Items

Avvizi: 29 ta’ Novembru – 6 ta’ Diċembru 2015

by Editor

It-Tlieta, L-Erbgħa u L-Ħamis, il-Kappillan se jkun irtir. Il-Ħamis 3 ta’ Diċembru Fl-10.30am, il-Grupp tal-Ħniena Divina jorganizza Siegħa Adorazzjoni fil-Kinsja Il-Ġimgħa 4 ta’ Diċembru Isir it-Tqarbin tal-Morda Grupp 1, minn Saċerdot. Il-Ġimgħa filgħodu wkoll fid-9.15am, fil-parroċċa jkun hawn quddiesa għat-tfal tal-Kulleġġ S. Nikola. Is-Sibt 5 ta’ Diċembru Waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija, Monsinjur Isqof, Mario Grech, […]

Avvizi: 22 – 29 ta’ Novembru2015

by Editor

It-Tnejn 23 ta’ Novembru Fl-4.30pm it-tfal kollha tal-Katekiżmu flimkien mal-ġenituri tagħhom, huma mistiedna għat-Tberik tal-Girlanda tal-Avvent fil-Knisja. It-tfal se jingħataw tagħrif dwar iċ-Ċelebrazzjoni tal-Girlanda fil-familja. Filgħodu ma jkollhomx duttrina. Fil-5.30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija L-Erbgħa 25 ta’ Novembru L-Azzjoni Kattolika Nisa torganizza Pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju fejn issir quddiesa. Dan il-Pellegrinaġġ jitlaq mill-pjazza fid-9.00am. Il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru […]

Avvizi: 15 – 22 ta’ Novembru2015

by Editor

It-Tlieta 17 Fit-8.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Lejla Mġarrija L-Erbgħa 18 Fit-3.00pm fl-Oratorju ikun hemm il-Laqgħa għal Anzjani. Fit-5.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija Fis-7.00pm Laqgħa fl-Oratorju għall-Ġenituri li wliedhom jinsabu fis-6 sena tal-Programm Kateketiku. Il-Ħamis 19 7.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fl-Oratorju. Il-Ġimgħa 20 Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 3 minn Saċerdot Fis-7.30 pm jiltaqgħa l-Grupp tal-Adoloxxenti tal-Form 2 u […]

Avvizi: 8 – 15 ta’ Novembru2015

by Editor

It-Tlieta 10 ta’ Novembru Fis-7.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Festa. It-Tlieta wkoll fis-7.15pm jiltaqa’ l-Kumitat tal-Oratorju. L-Erbgħa 11 ta’ Novembru Fis-7.00pm il-Ġenituri tat-tfal fl-1 Tqarbina jkollhom il-laqgħa fl- Oratorju. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal żgħar. Il-Ġimgħa 13 ta’ Novmebru Fis-7.00pm fl-Oratorju ssir il-laqgħa Ewkaristika Marjana Is-Sibt 14 ta’ Novembru Fis-2.00pm l-Adoloxxenti u ż- Żgħażagħ huma mistiedna […]