Posts from December 2015

4 Items

Avvizi: 27 ta’ Diċembru 2015 – 3 ta’ Jannar 2016

by Editor

Mit-Tnejn sal-Erbgħa huma ġranet ta’ adorazzjoni: Fis-6.00pm jkun espost Ġesu’ Sagramentat u wara l-quddiesa jkun hawn siegħa Adorazzjoni minn gruppi diversi tal-parroċċa, mis-7.00 sas-7.30pm u mis-7.30 sat-8.00pm. Nħeġġu ħafna lil kulħadd biex nieħdu sehem. It-Tnejn ukoll, fit-3.00pm fl-Oratorju ħa jsir party għall-Anzjani fejn ikollhom barra x’jieklu l-okkażjoni jisimgħu wkoll il-priedtka tat-tifel u tifla. It-Tlieta 29 […]

Avvizi: 20 – 27 ta’ Diċembru 2015

by Editor

It-Tnejn 21 ta’ Diċembru It-Tnejn ukoll fis-7.00pm L-Adoloxxenti u Żgħażagħ tal-Oratorju jagħmlu “Carol Singing” fit-toroq tar-raħal fejn ħa jiġbru xi flus għall-Oratorju. L-Erbgħa 23 ta’ Diċembru Fid-9.00am l-Abbatin flimkien mal-Kappillan jitilqu mill-pjazza biex imorru Mdina biex jaraw il-presepju. Il-Hamis 24 ta’ Diċembru Filgħodu wieħed minn Saċerdot iqarben lill-Morda ta’ Grupp 4 Fis-6.30pm tibda l-Quddiesa u […]

Avvizi: 13 – 20 ta’ Diċembru 2015

by Editor

Il-Ħadd 13 ta’ Diċembru: Mis-2.00pm ‘il quddiem, ikun hemm il-Fiera quddiem il-Knisja taż- Żebbiegħ. Id-dħul tal-Ħadd li għadda kien €1654.00 It-Tnejn 14 ta’ Diċembru: Mill-4.30 sas-6.00pm fl-Oratorju, Party għat-tfal ta’ years 4, 5 u 6 Il-quddiesa ta’ filgħaxija ħa tkun organizza mill-Grupp Patrimonju w Armar Festa bħal parti minn miexja spiritwali b’tħejjija għall-festi li ġejjien. […]

Avvizi: 6 – 18 ta’ Diċembru 2015

by Editor

Il-Ħadd 6 ta’ Diċembru mis-2.00pm ‘il quddiem, ikun hemm il-Fiera quddiem il-Knisja taż-Żebbiegħ It-Tlieta 8 ta’ Diċembru Solennita’ tat-Tnissil bla Tebgħa ta’ Marija Santissima jew kif inhi marufa Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni, kif ukoll il-Knisja Universali qed tagħti Bidu tas-Sena tal-Ħniena Ikollha Quddiesa oħra fit-8.30am. għaliha nistiednu speċjalment lit-tfal u l-ġenituri. Inħeġġu lit-tfal kollha jiġu għal din […]