Posts from 2016

110 of 53 items

Avvizi: 25 ta’ Diċembru 2016 – 1 ta’ Jannar 2017

by Editor

Mit-Tnejn 26 sal-Gimgħa 30 Infakkrukom matul din il-ġimgħa jkollna l-Adorazzjoni kuljum wara l- quddiesa ta’ filgħaxija. Inħeġġu lill-mexxejja tal-Gruppi biex javżaw lill- membri tagħhom fil-ħin meta jmisshom l-Adorazzjoni. It-Tlieta Fis-6.30pm fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun hemm l-Pageant u l-priedka tal- Milied u Quddiesa li tkun animata mill-Kor Parrokkjali. L-Erbgħa L-Abbatini għandhom ħarġa għal Esplora. Il-private titlaq mill-pjazza […]

Avvizi: 18 – 25 ta’ Diċembru 2016

by Editor

Matul din il-ġimgħa, titkompla n-Novena tal-Milied. Filgħaxija jsir it-talb tan-Novena u wara l-quddiesa b’Omelija minn Fr. Jimmy Bonnici. Qed ikun hemm quddiesa oħra fil-Knisja taż-Żebbiegħ fis-6.30pm Il-Ġimgħa Mis-7.30pm ‘il quddiem il-Grupp tal-Adoloxxenti jgħaddu mit-Toroq tar-Raħal, ikantaw il- ‘Carol Singing’. Is-Sibt Lejliet il-Milied, Fil-6.30pm ikollna Quddiesa u dimostrazzjoni bil-Bambin mat-Toroq, bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri tagħhom. Matul […]

Avvizi: 11 – 18 ta’ Diċembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm Party Tfal ta’ Years 4, 5 u 6 fil-Maħżen “L-Assunta”, taħt iz-Zuntier. It-Tnejn ukoll, wara l-quddiesa ta’ filgħodu, laqgħa għall-Grupp Santa Marta, dawk il-voluntiera li jieħdu ħsieb it-tindif tal-Knisja, kif ukoll dawk li jixtiequ jgħinu fit-tindif tal-Knisja. It-Tlieta Fis-7.00pm laqgħa Ewkaristika Marjan tat-13 tax-xahar fl-Oratorju L-Erbgħa Fil-4.30pm ikollna l-Qrar Tfal Year 3 fil-Knisja. […]

Avvizi: 4 – 11 ta’ Diċembru 2016

by Editor

L-Erbgħa Fid-9.00am fl-Oratorju, in-Nisa tal-Azzjoni Kattolika jistiednu lil kulħadd għal taħdita nteressanti dwar kif għandna nieklu ikel tajjeb għal saħħitna. Il-Ħamis Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa ta’ Marija, għalkemm m’hemmx obbligu, xieraq nieħdu fil-quddies. Il-ħinijiet ikun bħal nhar ta’ xogħol. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 2 minn Saċerdot Il-Ħadd Fil-Quddiesa tal-10.30am tkun animata miż-żgħażagħ Avviżi Oħra: […]

Avvizi: 27 ta’ Novembru – 4 ta’ Diċembru 2016

by Editor

Il-Ħadd Għada/illum fiż-Żebbiegħ mis-2.30pm ‘il quddiem ikun hemm il-Fiera. It-Tnejn Fl-4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti. It-Tlieta Fil-4.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija Fis-7.30pm ikun hawn l-Prayer meeting tal-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja L-Erbgħa Fid-9.00am Laqgħa Azzjoni Kattolika Nisa Fil-4.30pm Qrar Tfal Year 5 fil-knisja. Fil-5.00pm Laqgħa tal-Legion of Mary għand s-sorijiet Franġiskani Fil-7.15pm Laqgħa għall-Ġenituri […]

Avvizi: 20 – 27 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl-4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti. It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. Fis-7.30pm ikun hawn l-Prayer meeting tal-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja L-Erbgħa Fl-9.00am Azzjoni Kattolika Nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għaċ- Ċimiterju u Quddiesa Fil-4.30pm Qrar Tfal Year 6 fil-knisja. Il-Ħamis Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-Adorazzjoni. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin […]

Avvizi: 13 – 20 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl- 4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti. It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. L-Erbgħa Fl-3.00pm fl-Oratorju jkun hemm quddiesa għall-Anzjani Il-Ħamis Fis-7.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Festa fis-sagrestija Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 3 minn Saċerdot Il-Ħadd li ġej KRISTU RE u GĦELUQ TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA Il-Quddiesa 10.30am tkun animata mill-Koppji Miżżewġa. […]

Avvizi: 6 – 13 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl- 4.30pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. Fis-7.15pm fl-Oratorju jiltaqa’ l-Kumitat tal-Oratorju L-Erbgħa Fis-7.15pm fl-Oratorju ssir l-ewwel laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina s-sena d-dieħla. Il-Ħamis Fil-11.00am, fil-Parroċċa jkun hawn Siegħa Adorazzjoni mmexxija mill- Grupp tal-Ħniena Divina. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 2 minn […]

Avvizi: 30 ta’ Ottubru – 6 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. L-Erbgħa L-Għid tal-Imwiet: Filgħodu l-quddies ikun fis-6.30, 7.00 u 7.30am. Filgħaxija fl-4.00pm quddiesa ċ-Ċimiterju u Tberik tal-oqbra. Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni għall- mejtin kollha tal-Parroċċa. L-Erbgħa wkoll, fid-9.00am issir l-Laqgħa Azzjoni Kattolika Nisa fl- Oratorju. Il-Ħamis Peress li lejlet l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, ikollna konfessur barrani għall- qrar mis-6.30pm ‘il […]

Avvizi: 23 – 30 ta’ Ottubru 2016

by Editor

Il-Ħadd Jum il-Missjoni, l-quddiesa tad-9.00am se tkun preseduta mill-E.T. l-Arċisqof emeritu ta’ Malta, Mons. Pawlu Cremona u se tkun mxandra fuq it-Televizjoni Naqzzjonali. It-Tnejn Filgħaxija tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija. It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. It-Tlieta wkoll, fit-8.00pm fl-Oratorju jiltaqa’ l-Kumitat tal-Oratorju. Il-Ġimgħa Fil-5.30pm fil-Knisja Żebbiegħ ikun hemm Adorazzjoni u wara quddiesa. Is-Sibt Fit-8.00pm ħa ssir il-laqgħa ta’ darba […]