Posts from February 2016

4 Items

Avvizi: 28 ta’ Frar – 6 ta’ Marzu 2016

by Editor

It-Tnejn 29 ta’ Frar Mill-4.00pm ‘il quddiem inkomplu bit-Tberik tal-Familji. Fejn iżuru l- familja ta’ dawn it-Toroq: Ġorġ Zammit, Xagħra tal-Knisja, Għansar, Ħawlija, Dahar u Madre Teresa It-Tnejn ukoll fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali isir Kors ta’ Eżerċizzi għall-Miżżewġin minn P. Philip Cutajar OFM Cap. Nixtiequ nħeġġu l- Koppji Miżżewġin kollha biex jiġu jissemmgħu dan il kors […]

Avvizi: 21 – 28 ta’ Frar 2016

by Editor

It-Tnejn 22 ta’ Frar Mill-4.00pm ‘il quddiem inkomplu bit-Tberik tal-Familji ta’ Triq Ċentinarji tal- Parroċċa, Barbara, San Franġisk, San Piju u l-Għelejjel Mit-Tnejn ukoll fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali isir Kors ieħor ta’ Eżerċizzi għal Kulħadd minn P. Ivan Scicluna O.Carm Imbagħad fit-8.15pm jibda’ kors ieħor ta’ Eżerċizzi għaż- Żgħażagħ, fil-Knisja Parrokkjali minn P. Joseph Formosa OFM […]

Avvizi: 14 – 21 ta’ Frar 2016

by Editor

It-Tnejn 15 ta’ Frar Fit-8.00am fil-Knisja Parrokkjali l-ewwel kors ta’ Eżerċizzi għal Kulħadd minn Fr Martin Coleiro OFM Wara nofs in-nhar mill-4.00pm ‘il quddiem inkomplu bit-Tberik tal-Familji ta’ Triq Dun Ġużepp Micallef, Kurat Chetcuti u Mons. Orazio Vella It-Tnejn ukoll fis-7.00pm fil-Knisja taż-Żebbiegħ isir Kors ieħor ta’ Eżerċizzi għal Kulħadd minn P. Leonard Lofreda O.Carm […]

Avvizi: 7 – 14 ta’ Frar 2016

by Editor

It-Tnejn 8 ta’ Frar Mill-4.00pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji fit-Triq San Pawl, minn naħa ta’ Triq l-Għelejjel sa Triq Dun Edgar L-Erbgħa 10ta’ Frar RAS IR-RANDAN Jibda żmien ir-Randan b’Erbgħa ta’ l-Irmied. Fis-6.00pm jitlaq Pellegrinaġġ minn fejn is-Salib u nimxu wara l- Kurċifiss għall-Knisja fejn inkomplu bil-quddiesa w isir it-Tberik tal-Irmied. Infakkru li llum hu […]