Posts from August 2016

5 Items

Avvizi: 28 ta’ Awwissu – 4 ta’ Settembru 2016

by Editor

It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqa’ “Mother and Baby Club” fl-Oratorju Fit-8.00pm fl-Oratorju jiltaqa’ l-Kumitat tal-Oratorju Il-Ħamis Fil-10.30am fil-knisja jkun hawn Siegħa Adorazzjoni tal-Ħniena Divina Fis-6.30pm fil-knisja jkun hawn Konfessur Barrani għal Qrar. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 1 minn Saċerdot Fis-7.30pm fl-Oratorju jkun hemm il-laqgħa tal-Adoloxxenti,Form 2 u 4 Is-Sibt Fit-8.00pm fl-Oratorju jkun hemm Rużarju meditat mill-Grupp Marjan […]

Avvizi: 21 – 28 ta’ Awwissu 2016

by Editor

L-ewwelnett grazzi mill-qalb li kull min ta’ sehmu fit-tħejjija għall-festa. Nifirħu wkoll lill- Parroċċa ta’ Ħad-Dingli li jiċċelebraw l-festa magħna. Meta naħdmu flimkien u niġbdu ħabel wieħed, l-festa tkun espressjoni vera tal-ferħ u d-devozzjoni tagħna lejn Ommna Marija Assunta. L-Erbgħa Infakkru lill-kulħadd biex nhar l-Erbgħa niltaqgħu għall-quddiesa ta’ filgħaxija u wara l-helpers kollha huma mistiedna […]

Servizz Abbatini Ġimgħa Festa 21-08-2016

by Editor

It-Tlieta, 16: 6.30pm Purċissjoni tat-Tfal mill-Knisja — – KULĦADD Quddiesa quddiem id-Dar Parrokkjali. L-Erbgħa, 17: 7.00pm quddiesa …. grupp servizz (iċemplilkom l-Prefett) L-Ħamis, 18: 7.00pm konċelebrazzjoni ….. grupp servizz (iċemplilkom l-Prefett) L-Ġimgħa, 19: 9.30am Quddiesa Morda u Anzjani …. grupp servizz  (iċemplilkom il-Prefett) 7.00pm Quddiesa …. grupp servizz (iċemplilkom il-Prefett) Is-Sibt, 20: 8.00am Quddiesa bl-Offerta […]

Avviżi 14 – 21 ta’ Awwissu

by Editor

It-Tnejn 15 ta’ Awwissu Għada it-Tnejn, sollenita` ta’ Sta Marija, infakkru fl-obbligu tal- Quddies li jkun bħal nhar ta’ Ħadd.  Mit-8.30am sas-1.00pm, fejn il- Knisja jkun hawn il-bank tad-Demm. Inħeġġu lil kull min hu b’saħtu biex jgħamel dan l-att ta’ karita` u jgħati d-demm. Għada wkoll, fl-10.00am jitlaq minn fuq iz-zuntier l-ewwel pellegrinaġġ tal-muturi għal […]

Avvizi: 7 – 14 ta’ Awwissu 2016

by Editor

Bħalissa qed tirċievu f’djarkom il-Ħarġa Speċjali ta’ “Dawl il-Punent” tal- Festa. Nitolbukom isegwu l-programm kollu fil-paġni tan-nofs. Kuljum fis-6.30pm nibdew bit-talba tar-Rużarju u l-Kurunella ta’ Santa Marija. Fis-7.00pm l-quddiesa bi ħsieb qasir, Antifona u barka Sagramentali. It-Tlieta 9 ta’ Awwissu Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju L-Erbgħa 10 ta’ Awwissu Fil-5.00pm tkompli l-attivita’ Klabb Sajf Flimkien għat-tfal kollha […]