Posts from September 2016

4 Items

Avvizi: 25 ta’ Settembru – 2 ta’ Ottubru 2016

by Editor

It-Tnejn Minn għada jibda s-sebgħa u tletin Pellegrinaġġ Mrajna fil-Parroċċa tagħna. Għal programm tal-quddies mit-Tnejn sal-Ġimgħa segwu l-programm li rċievejtu fid-djarkom. It-Tnejn ukoll, fil-għodu wara l-quddiesa tas-7.30pm tibda n-Novena ta’ Santa Faustina. Il-Ġimgħa Fil-5.30pm fil-Knisja Żebbiegħ ikun hemm Adorazzjoni mis-Superjur Joe Fenech. Is-Sibt Bħalma tafu huwa l-ewwel ta’ Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju. Inħeġġukom tinġabru kuljum bħala […]

Avvizi: 18 – 25 ta’ Settembru2016

by Editor

Il-Ħadd Illum, il-quddiesa tad-9.00am se tkun fuq it-Televizjoni Nazzjonali. It-Tnejn Dawk li għad ma rreġistrawx it-Tfal għad-Duttrina, jistgħu jiġu għada it- Tnejn bejn l-4.30 u l-5.30pm. L-Erbgħa Vaganza pubblika, l-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Fil-5.00pm ġejja Sr. Alexandra biex tagħmel laqgħa lil animaturi tal- adoloxxenti u katekisti. L-Erbgħa wkoll, fit-8.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja […]

Avvizi: 11 – 18 ta’ Settembru 2016

by Editor

Għada, it-Tnejn u nhar it-Tlieta, mill-4.00pm sas-6.00pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali, ssir ir-Reġistrazzjoni tat-Tfal għad-Duttrina. Fil-każ tat-tfal tal-Griżma, huma t-tfal stess li jridu jiffirmaw it-talba biex jirċievu s-sagrament tal-Griżma. Għada wkoll, fis-7.30pm, l-Ministri straordinarji tat-Tqarbin, jiltaqgħu mal-Kappillan fil-knisja stess. Nhar it-Tlieta fit-8.00pm imiss il-laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju. Nhar l-Erbgħa, festa tas-Salib imqaddes, nistiednu lil kulħadd għall-Pellegrinaġġ tar-Redentur. […]

Avvizi: 4 – 11 ta’ Settembru 2016

by Editor

Ħadd Għada/Illum, il-quddiesa tad-9.00am se tkun fuq it-Televizjoni Nazzjonali. It-Tnejn Fit-7.45pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqa’ “Mother and Baby Club” fl-Oratorju Fit-7.30pm reġgħa jibda jiltaqa’ l-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja. Il-Ħamis Vaganża Pubblika, il-quddies ikun bħal nhar ta’ xogħol. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 2 minn Saċerdot Fis-7.30pm fl-Oratorju jkun hemm il-laqgħa tal-Adoloxxenti,Form 2 u […]