Posts from October 2016

5 Items

Avvizi: 30 ta’ Ottubru – 6 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. L-Erbgħa L-Għid tal-Imwiet: Filgħodu l-quddies ikun fis-6.30, 7.00 u 7.30am. Filgħaxija fl-4.00pm quddiesa ċ-Ċimiterju u Tberik tal-oqbra. Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni għall- mejtin kollha tal-Parroċċa. L-Erbgħa wkoll, fid-9.00am issir l-Laqgħa Azzjoni Kattolika Nisa fl- Oratorju. Il-Ħamis Peress li lejlet l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, ikollna konfessur barrani għall- qrar mis-6.30pm ‘il […]

Avvizi: 23 – 30 ta’ Ottubru 2016

by Editor

Il-Ħadd Jum il-Missjoni, l-quddiesa tad-9.00am se tkun preseduta mill-E.T. l-Arċisqof emeritu ta’ Malta, Mons. Pawlu Cremona u se tkun mxandra fuq it-Televizjoni Naqzzjonali. It-Tnejn Filgħaxija tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija. It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. It-Tlieta wkoll, fit-8.00pm fl-Oratorju jiltaqa’ l-Kumitat tal-Oratorju. Il-Ġimgħa Fil-5.30pm fil-Knisja Żebbiegħ ikun hemm Adorazzjoni u wara quddiesa. Is-Sibt Fit-8.00pm ħa ssir il-laqgħa ta’ darba […]

Avvizi: 9 – 16 ta’ Ottubru 2016

by Editor

It-Tnejn Fit-7.45pm, fl-Oratorju, ħa ssir l-Laqgħa Ġenerali tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u ħatra ta’ uffiċċjali ġodda. Min ma jkunx preżenti se jitqies li ma jixtieqx ikompli bħala membru ta’ l-istess Kunsill. It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. Avviżi Oħra:  Il-Tlieta Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, Kor Ingliż se jagħti kunċert fil-Knisja. Kulħadd mistieden. L-Erbgħa Fid-8.45am ssir quddiesa fl-Iskola Primarja. […]

Avvizi: 9 – 16 ta’ Ottubru 2016

by Editor

It-Tlieta Fit-7.45pm jiltaqa’ l-Kumitat Oratorju. L-Erbgħa Il-Grupp ta’ Azzjoni Kattolika Nisa u l-Grupp Anzjani jagħtu bidu għall- laqgħat tagħhom permess ta’ quddiesa li ħa ssir fil-Knisja tal-Manikata u wara jkun hemm il-kafe’. It-tluq mill-pjazza fid-9.00am. L-Erbgħa wkoll, fit-7.45pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fl-Oratorju Il-Ħamis Fil-8.00pm Quddiesa tat-13 tax-xahar mill-Grupp Marjan fl-Oratorju Avviżi Oħra Minn nhar l-Erbgħa […]

Avvizi: 2 – 9 ta’ Ottubru 2016

by Editor

Il-Ħadd Għada/Illum hu Jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Il-quddiesa ta’ 9.00am tkun tal-Konsagrazzjoni. Għada/Illum ukoll, fis-6.00pm nibdew ir-Rużarju fil-Knisja u fis- 6.05pm toħroġ il-Purċissjoni li tispiċċa quddiem l-Oratorju fejn issir il- quddiesa bħala bidu tal-50 sena mill-ftuħ uffiċċjali tal-Oratorju. Infakkru li hawnhekk fil-Knisja ma jkunx hawn quddiesa. L-Erbgħa Il-quddiesa tas-7.30 am ta’ filgħodu tkun ad unur ta’ […]