Posts from November 2016

4 Items

Avvizi: 27 ta’ Novembru – 4 ta’ Diċembru 2016

by Editor

Il-Ħadd Għada/illum fiż-Żebbiegħ mis-2.30pm ‘il quddiem ikun hemm il-Fiera. It-Tnejn Fl-4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti. It-Tlieta Fil-4.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija Fis-7.30pm ikun hawn l-Prayer meeting tal-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja L-Erbgħa Fid-9.00am Laqgħa Azzjoni Kattolika Nisa Fil-4.30pm Qrar Tfal Year 5 fil-knisja. Fil-5.00pm Laqgħa tal-Legion of Mary għand s-sorijiet Franġiskani Fil-7.15pm Laqgħa għall-Ġenituri […]

Avvizi: 20 – 27 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl-4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti. It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. Fis-7.30pm ikun hawn l-Prayer meeting tal-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja L-Erbgħa Fl-9.00am Azzjoni Kattolika Nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għaċ- Ċimiterju u Quddiesa Fil-4.30pm Qrar Tfal Year 6 fil-knisja. Il-Ħamis Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-Adorazzjoni. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin […]

Avvizi: 13 – 20 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl- 4.00pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju jekk t-temp jippermetti. It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. L-Erbgħa Fl-3.00pm fl-Oratorju jkun hemm quddiesa għall-Anzjani Il-Ħamis Fis-7.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Festa fis-sagrestija Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 3 minn Saċerdot Il-Ħadd li ġej KRISTU RE u GĦELUQ TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA Il-Quddiesa 10.30am tkun animata mill-Koppji Miżżewġa. […]

Avvizi: 6 – 13 ta’ Novembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl- 4.30pm ikun hemm Quddiesa ħdejn ċ-Ċimiterju It-Tlieta Fid-9.00am jiltaqgħu l-“Mother and Baby Club” fl-Oratorju. Fis-7.15pm fl-Oratorju jiltaqa’ l-Kumitat tal-Oratorju L-Erbgħa Fis-7.15pm fl-Oratorju ssir l-ewwel laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina s-sena d-dieħla. Il-Ħamis Fil-11.00am, fil-Parroċċa jkun hawn Siegħa Adorazzjoni mmexxija mill- Grupp tal-Ħniena Divina. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 2 minn […]