Posts from December 2016

4 Items

Avvizi: 25 ta’ Diċembru 2016 – 1 ta’ Jannar 2017

by Editor

Mit-Tnejn 26 sal-Gimgħa 30 Infakkrukom matul din il-ġimgħa jkollna l-Adorazzjoni kuljum wara l- quddiesa ta’ filgħaxija. Inħeġġu lill-mexxejja tal-Gruppi biex javżaw lill- membri tagħhom fil-ħin meta jmisshom l-Adorazzjoni. It-Tlieta Fis-6.30pm fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun hemm l-Pageant u l-priedka tal- Milied u Quddiesa li tkun animata mill-Kor Parrokkjali. L-Erbgħa L-Abbatini għandhom ħarġa għal Esplora. Il-private titlaq mill-pjazza […]

Avvizi: 18 – 25 ta’ Diċembru 2016

by Editor

Matul din il-ġimgħa, titkompla n-Novena tal-Milied. Filgħaxija jsir it-talb tan-Novena u wara l-quddiesa b’Omelija minn Fr. Jimmy Bonnici. Qed ikun hemm quddiesa oħra fil-Knisja taż-Żebbiegħ fis-6.30pm Il-Ġimgħa Mis-7.30pm ‘il quddiem il-Grupp tal-Adoloxxenti jgħaddu mit-Toroq tar-Raħal, ikantaw il- ‘Carol Singing’. Is-Sibt Lejliet il-Milied, Fil-6.30pm ikollna Quddiesa u dimostrazzjoni bil-Bambin mat-Toroq, bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri tagħhom. Matul […]

Avvizi: 11 – 18 ta’ Diċembru 2016

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm Party Tfal ta’ Years 4, 5 u 6 fil-Maħżen “L-Assunta”, taħt iz-Zuntier. It-Tnejn ukoll, wara l-quddiesa ta’ filgħodu, laqgħa għall-Grupp Santa Marta, dawk il-voluntiera li jieħdu ħsieb it-tindif tal-Knisja, kif ukoll dawk li jixtiequ jgħinu fit-tindif tal-Knisja. It-Tlieta Fis-7.00pm laqgħa Ewkaristika Marjan tat-13 tax-xahar fl-Oratorju L-Erbgħa Fil-4.30pm ikollna l-Qrar Tfal Year 3 fil-Knisja. […]

Avvizi: 4 – 11 ta’ Diċembru 2016

by Editor

L-Erbgħa Fid-9.00am fl-Oratorju, in-Nisa tal-Azzjoni Kattolika jistiednu lil kulħadd għal taħdita nteressanti dwar kif għandna nieklu ikel tajjeb għal saħħitna. Il-Ħamis Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa ta’ Marija, għalkemm m’hemmx obbligu, xieraq nieħdu fil-quddies. Il-ħinijiet ikun bħal nhar ta’ xogħol. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 2 minn Saċerdot Il-Ħadd Fil-Quddiesa tal-10.30am tkun animata miż-żgħażagħ Avviżi Oħra: […]