Posts from 2017

110 of 46 items

Avvizi: 17 – 24 ta’ Diċembru 2017

by Editor

It-Tnejn Din Il-Ġimgħa inkomplu n-Novena bi tħejjija għall-Milied. Għada t-Tnejn, fid-9.15am ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali għat-tfal tal-Iskola. Filgħaxija bejn 4.30pm u s-6.00pm, fil-Maħżen ikun hemm il-Party għat-tfal ta’Year 4, 5 u 6. L-Erbgħa Fis-9.00am in-nisa tal-Azzjoni Kattolika, jiltaqgħu għall-ħin ta’ Adorazzjoni għand is-Sorijiet u wara jiltaqgħu mal-anzjani tad-Dar. Il-Ġimgħa Filgħodu jsir it-tqarbin tal-Morda, r-raba’ […]

Avvizi: 10 – 17 ta’ Diċembru 2017

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm  sas-6.00pm  fil-Maħżen it-tfal ta’ year 1,2 u 3 ikollhom il-Party tal-Milied. L-Erbgħa Fis-9.30am dawk li se jieħdu sehem fil-Presepju ħaj għandhom laqgħa fil-Maħżen. Nhar l-Erbgħa, 13 tax-xahar issir laqgħa Ewkaristika Marijana fl-Oratorju fis-7.00pm. Il-Ġimgħa Nibdew bin-Novena tal-Milied, fil-quddies tas-6.30pm. Is-Sibt Tkompli il-katekeżi tal-Avvent fil-quddiesa tas-6.30pm. Il-Ħadd Nhar il-Ħadd li ġej il-quddiesa tal-10.30am tkun […]

3 – 10 ta’ Diċembru 2017

by Editor

Is-Sibt biss Illum, l-ewwel Sibt tax-xahar, wara din il-quddiesa ssir it-talba ta’ Rużarju fl-Oratorju. L-Erbgħa Fl-4.30pm ikollna l-qrar fil-knisja parrokkjali għat-tfal ta’ Year 3. Il-ġenituri, jekk joġgħobkom, fakkru lill-uliedkom. Il-Ħamis Fl-10.30am fil-Knisja jkun hawn siegħa Adorazzjoni mill-Grupp Ħniena Divina. Filgħaxija fis-7.15pm, l-kappillan jiltaqa mal-ġenituri tat-tfal tal-Griżma. Il-Ġimgħa Niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ikollna quddiesa oħra fid-9.00am, […]

Avvizi: 19 – 26 ta’ Novembru 2017

by Editor

Avvizi: 19 – 26 ta’ Novembru 2017   It-Tnejn L-Uffiċċju Parrokkjali, ikun magħluq. Għada wkoll, fl-4.00pm ikun hemm quddiesa ċ-Ċimiterju. L-Erbgħa Fl-4.30pm ikollna l-qrar fil-knisja parrokkjali għat-tfal ta’ Year 5. Il-ġenituri, jekk jogħġobkom, fakkru lill-uliedkom. Il-Ħamis Din il-Ġimgħa hija ġimgħa Familja fejn nirriflettu fuq il-ħajja tagħna. Fis-7.10pm, fil-Knisja Parrokkjali, is-Sinjuri Yvonne u Carmel Sciberras ikellmu […]

Avvizi: 5-12 ta’ Novembru 2017

by Editor

(Is-Sibt Biss) Illum huwa l-ewwel Sibt tax-xahar u wara din l-quddiesa fl-Oratorju jingħad ir-Rużarju. It-Tnejn Infakkru li matul Novembru se ssir quddiesa ċ-ċimiterju fl-4.00pm fis-7.15 jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali. It-Tlieta Tkompli l-katekeżi għaż-żgħażagħ u adulti fil-maħżen fis-7.30pm. Inħeġġu b’mod speċjali lil dawk li ma jmorru l-ebda għaqda, biex jieħdu sehem f’dawn il-Katekezi. Il-Ħamis Infakkru  li […]

Avvizi: 29 t’ Ottubru – 5 ta’ Novembru 2017

by Editor

L-Erbgħa Niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha. Fid-9.00am se jkollna quddiesa għat-tfal u l-ġenituri tagħhom. Il-Ħamis Niċċelebraw it-tifkira tal-Mejtin Kollha. Filgħodu l-quddies ikun fis-7.00am, fis-7.30am u fit-8.00am. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun hemm quddiesa fis-7.30am. Fl-4.00pm issir quddiesa fiċ-Ċimiterju u fis-6.30pm Konċelebrazzjoni animata mill-kor għar-ruħ il-mejtin tal-Parroċċa, ikun hawn Konfessur barrani għall-qrar. Il-Ħamis ukoll fl-10.30am ikun hawn siegħa adorazzjoni […]

Avvizi: 22-29 t’ Ottubru 2017

by Editor

Il-Ġimgħa Se ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ mill-5.30pm sas 6.30pm Is-Sibt u l-Ħadd Ser issir il-Festa tal-Madonna ta’ Binġemma. Il-Programm tal-Festa fin-Notice Board. Avviżi oħra Infakkru lill-istreet Helpers, jekk jogħġobhom jieħdu l-envelopes tal-Missjoni fid-Dar Parrokkjali sa għada it-Tnejn. F’Każ li l-envelope ma jkunx inġabar, tistgħu ġġibuh il-Knisja.  Bħalma diġa smajtu, l-kappillan ġie mistieden u se jmur […]

Avvizi: 15-22 t’ Ottubru 2017

by Editor

It-Tlieta u l-Ġimgħa Tkompli l-katekeżi għaż-żgħażagħ u adulti fil-maħżen fis-7.30pm Is-Sibt Il-Quddiesa tkun annimata mill-Kummissjoni Familja u wara jkun hemm drinks fuq iz-zuntier. Il-Ħadd Niċċelebraw jum il-Missjoni. Fuq iz-zuntier se jkun hemm diversi affarijiet għall-biegħ b’risq il-Missjoni. Dawk kollha li jixtiequ joffru xi ikel tal-bottijiet (preserves) jistgħu jagħmlu dan billi iġġibuhom il- Knisja sa nhar […]

Avvizi: 8-15 t’ Ottubru 2017

by Editor

Il-Ħadd Illum Jum it-Tagħlim Nisrani, Niftakru fid-dmir tagħna li dejjem inkunu aġġornati fuq it-Tagħlim Nisrani, kif imwassal lilna mill-Papa Franġisku. Illum nitolbu għall-Katekisti tagħna. It-Tlieta Kif smajna, jibdew l-katekeżi għaż-żgħażagħ u adulti. Dawn isiru fil-maħżen l-Assunta fis-7.45pm. L-Erbgħa Se ssir it-tieni laqgħa tal-Kors għall-letturi minn Dun Jesmond Manicarò, fis-7.30pm  fil-Knisja. Il-Ħamis: Fis-7.30 tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja. […]

Avvizi: 1-8 t’ Ottubru 2017

by Editor

Il-Ħadd Għada/illum Nagħmlu l-festa tar-Rużarju. Fis-6.00pm, flok tibda l- Quddiesa, toħroġ il-purċissjoni li tgħaddi minn dawn it-toroq: Fisher, Santa Marija, Ramiro Calì, San Pietru, San Filep, Sir Harry Luke, San Pawl u tieqaf quddiem l-Oratorju fejn se ssir Quddiesa. It-Tnejn Għada t-Tnejn jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Nitolbu għal kull minn għen fil-bini u nirringrazzjaw lill-Mulej […]