Posts from January 2017

4 Items

Avvizi: 29 ta’ Jannar – 5 ta’ Frar 2017

by Editor

It-Tnejn Mill-4.30pm ‘il quddiem inkompli b’tberik tal-Familji fit-Triq il-Kbira (minn Triq Vitale sa sat-tarf ta’ ġewwa) L-Erbgħa Fil-6.30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturgija Il-Ħamis Mill-4.30pm ‘il quddiem inkompli b’tberik tal-Familji fit- Toroq Konkors Tejatrali u San Pietru Fis-6.30pm ikollna lil Fr. Dione Cutajar għall-qrar. Il-Ħamis ukoll, il-parroċċa tagħna jmissha tmexxi l-Adorazzjoni u tanima l-Quddiesa fis-Seminarju. Nħeġġu lil […]

Avvizi: 22 – 29 ta’ Jannar 2017

by Editor

It-Tnejn Mill-4.30pm nibdew it-TBERIK tal-familji fit-Triq Fisher L-Erbgħa Fis-7.15pm ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tfal tal-Griżma fl-Oratorju. Il-Ħamis Fl-4.30pm ‘il quddiem nkomplu bit-TBERIK tal-familji fit-Triq il-Kbira (mill-Knisja sa Triq Vitale) Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm Adorazzjoni Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 4 minn Saċerdot Il-Ġimgħa ukoll, fil-5.30pm ikun hemm l-Adorazzjoni u Quddiesa fil- Knisja Żebbiegħ […]

AVVIŻI 15 ta’ Jannar 17 – 22 ta’ Jannar 2017

by Editor

It-Tnejn bħalissa qed isiru l-provi tal-Kor. Inħeġġu adulti, rġiel u nisa, biex jissieħbu fil-Kor. Apparti li jsebbaħ il-Liturġija, nfakkru f’dak li jgħid Santu Wistin li min ikanta, jitlob darbtejn. It-Tlieta fis-7.00pm jiltaqa’ l-Grupp Kariżmatiku fil-Knisja. L-Erbgħa nfakkru lill-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-laqgħa li jmisshom, fis-7.15pm fl-Oratorju. Importanti li jattenndu lkoll. Il-Ħamis fis-7.15pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja […]

Avviżi 8 ta’ Jannar – 15 ta’ Jannar

by Editor

It-Tnejn fl-4.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija. It-Tlieta fis-7.00pm jiltaqa’ l-grupp Kasriżmatiku fil-Knisja. Peress li l-Katekisti bħalissa qed jattenndu laqgħat ta’ formazzjoni, id-Duttrina tibda nhar l-Erbgħa filgħodu u nhar il- Ħamis filgħaxija. Għat-tfal tal-Griżma, il-laqgħat jibdew il- Ġimgħa filgħaxija. Nappellaw lill-ġenituri biex iħeġġu lill-uliedhom jattenndu regolarment u jkunu fil-ħin għad-Duttrina. L-Erbgħa l-Azzjoni Kattolika Nisa u l-Grupp Anzjani […]