Posts from February 2017

4 Items

Avvizi: 26 Frar – 5 Marzu 2017

by Editor

It-Tnejn Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji fit-Triq San Pawl (minn Triq Dun Edgar sa il-Konkorsi Tejatrali) u Dun Edgar L-Erbgħa Ras ir-Randan, huwa jum ta’ Sawm u ma jiswiex laħam. Fl-4.30pm ikun hawn il-qrar għat-tfal ta’ Year 6 fil-Knisja Fis-6.15pm ninġabru fejn il-Kappella tal-Adorazzjoni u nimxu għall- Knisja wara l-Kurċifiss. Kif naslu fil-Knisja jsir […]

Avvizi: 19 – 26 ta’ Frar 2017

by Editor

It-Tnejn Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji fit-Triq Sir Harry Luke (minn Triq S. Filippu ‘l fuq) Il-Ħamis Mill-4.30pm ‘il quddiem inkompli b’tberik tal-Familji ta’ Triq San Pawl (minn Triq l-Għelejjel sa Dun Edgar) Il-Gimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 4 minn Saċerdot Il-Ġimgħa ukoll, fil-5.30pm ikun hemm l-Adorazzjoni u Quddiesa fil-Knisja Żebbiegħ Avvizi Oħra Il-Ħadd […]

Avvizi: 12 – 19 ta’ Frar 2017

by Editor

It-Tnejn Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji fit-Triq San Filippu u Dun Ġużepp Micallef L-Erbgħa Fis-7.00pm fil-Knisja ssir il-laqgħa tal-Ministri tat-Tqarbin mal- Kappillan Il-Ħamis Mill-4.30pm ‘il quddiem inkompli b’tberik tal-Familji ta’ Triq Sir Harry Luke (minn Kunsill Lokali sa Triq S. Filippu) u Ramiro Calì Il-Gimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 3 minn Saċerdot Avvizi Oħra […]

Avvizi: 5 – 12 ta’ Frar 2017

by Editor

It-Tnejn Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji fit-Triq Ta’ Ħaġrat u Sta. Marija, minn naħa Ħaġrat sa Triq S. Pawl It-Tlieta Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji li baqa’ fit-Triq Pietru Il-Ħamis Fil-10.30am Siegħa Adorazzjoni tal-Ħniena Divina Mill-4.30pm ‘il quddiem inkompli b’tberik tal-Familji ta’ Triq Sta. Marija minn Triq S. Pawl sat-tarf. Il-Ħames ukoll, fis-7.15pm […]