Posts from April 2017

4 Items

Avvizi: 30 April – 06 Mejju 2017

by Editor

Il-Ħadd Illum il-Knisja f’Malta se niċċelebra Jum il-Karità. Tista’ ssir offerta wkoll permezz ta’ envelope li qed jitqassam fid-djar mal-magażin ‘Flimkien’. Illum il-Ħadd fis-7:00pm jkollna quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija. Il-Ħamis Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu bit-tberik tal-Familji ta’ Triq Andrea Deguara, Triq il-Fdal Puniku. Il-Ħamis fl-10:30am siegħa adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina. Il-Ħamis ukoll ikun hawn konfessur barrani […]

Avvizi: 23 – 30 April 2017

by Editor

Il-Ħadd Għada/Illum se ssir l-attivitá “Frott il-Bidwi Mġarri” fiż-Żebbiegħ. Nħeġġu lil kulħadd biex nieħdu sehem, ngħinnu u ninkoraġġixxu. Għada/Ilejla fil-5.00pm issir Siegħa Adorazzjoni fl-okkazzjoni tal-festa tal- Ħniena Divina. It-Tnejn It-Tnejn tkompli d-duttrina bħas-soltu. Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji fit-Triq Amarozz, Triq Aruna u Triq Plejju Il-Ħamis Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu bit-tberik tal-Familji ta’ Triq […]

Avvizi: 9 – 16 ta’ April 2017

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm it-tfal kollha tad-Duttrina għandhom laqgħa mportanti fil- Knisja, fejn joffru l-“Karus tal-Imħabba” u jingħataw Bajda tal-Għid żgħira. Il-ġenituri mistiedna jattendu wkoll. It-Tlieta Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.00pm u wara toħroġ il-Purċissjoni li tgħaddi minn dawn it-Toroq: Triq Dun Edgar, Triq San Pawl, Triq Konkorsi Tejatrali u Triq Fisher. Kulħadd mistieden li nimxu wara […]

Avvizi: 26 Marzu – 2 April 2017

by Editor

Il-Ħadd Għada/Illum, bħal ma tafu, niċċelebraw Festa Frawli. Nappellaw lil parruċċani kollha biex ngħixu mill-aħjar li nistgħu u nagħtu merħba lil dawk li jiġu jżuruna. Kif tafu ukoll, id-dħul mill-attività Festa Frawli jmur għall-bini tas-Sagristija, fejn l-bieb l-kbir tistgħu taraw l-pjanti finali u l-istima tal-binja. It-Tnejn Mill-4.30pm ‘il quddiem inkomplu t-tberik tal-Familji fit-Triq Sebħ, Misq, […]