Posts from June 2017

4 Items

Avvizi: 25 ta’ Ġunju- 1 ta’ Lulju 2017

by Editor

Il-Ħadd Għada/Illum fis-7:00pm ikollna l-quddiesa tal-Magħmudija It-Tnejn Fit-8:30am l-Azzjoni Kattolika Nisa jmorru jgħinu d-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi. Il-Ġimgħa Fil-5:30pm, fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun hemm siegħa adorazzjoni u fis-6:30pm quddiesa. Se ssir ikla Maltija ħdejn l-għajn tas-Santi, fit-8:00pm, organizzata mill-Kunsill Lokali b’kollaborazzjoni mal-għaqdiet tal-Festa. Nħeġġukom sabiex tattendu għal din l-attività. Attivitajiet bħal dawn juru l-għaqda fil-parroċċa tagħna. Is-Sibt […]

Avvizi: 18 – 25 ta’ Ġunju 2017

by Editor

Il-Ħadd Infakkru li għada filgħaxija/ilejla, nkomplu niċċelebraw il-Festa tal- Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù; wara l-quddiesa tas-6.00pm, toħroġ il- purċissjoni bis-Santissmu Sagrament iħeġġu lill-fratelli u lit-tfal tal- Praċett biex jieħdu sehem. Minn għada sa nhar il-Ġimgħa, ngħixu flimkien il-Ġimgħa Ewkaristika. Kuljum ikollna Adrazzjoni ta’ nofs siegħa wara l- Quddiesa tas-7.30am u siegħa adorazzjoni (nofs siegħa […]

Avvizi: 11 – 18 ta’ Ġunju 2017

by Editor

Il-Ħadd Infakkru li għada/llum il-Quddiesa tal-10 se jkun amministrat is-sagrament tal-Ewwel Tqarbina. It-tfal jinġabru l-Oratorju fl-10.00am It-Tnejn Il-Parroċċa toffri party għat-tfal kollha tal-Praċett. Jiltaqgħu l-Maħżen Assunta fl-4.30pm. It-Tnejn ukoll fis-6.00pm jiltaqa’ l-Grupp tal-Katekisti. It-Tlieta fit-8:00pm laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju. L-Erbgħa Nhar l-Erbgħa fis-7.30 tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fis-Sagristija. Il-Ġimgħa Filgħodu: Tqarbin tal-Morda Grupp 3 minn Saċerdot. […]

Avvizi: 4 – 11 ta’ Ġunju 2017

by Editor

It-Tlieta fil-5.00pm ikun hawn rehearsal fil-Knisja għat-tfal tal-Praċett. L-Erbgħa Il-Kummissjoni Djakonija qed torganizza Quddiesa u party speċjali għall-persuni bi bżonnijiet speċjali u l-familji tagħhom. L-attività se ssir fil-ġnien tas-sorijiet fejn id-dar parrokkjali. Inħeġġu ħafna lil dawk bi bżonnijiet speċjali u l-familji tagħhom biex jattendu. Min għandu bżonn trasport ikellem lill-Kappillan jew lil Dun Ġorġ.    […]