Posts from August 2017

3 Items

Avvizi: 20-27 ta’ Awwissu 2017

by Editor

(Għada ma ssirx il-Quddiesa tal-5.30am) Il-Ħadd Għada/Ilejla, Inkomplu niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Marija. F’isem il-Kappillan u l-kleru nawgraw il-festa t-tajba lil kulħadd. Waslu l-awguri tagħna lil Morda u l-Anzjani tagħna. It-Tnejn  Filgħodu l-Uffiċju Parrokkjali ma jiftaħx. It-Tlieta Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.30pm. L-Erbgħa filgħaxija Quddiesa  u  wara laqgħa soċjali għal kull min jagħti xi għajnuna fil-parroċċa […]

Avvizi: 13-20 ta’ Awwissu 2017

by Editor

Il-Ħadd Għada/Ilejla, il-Ħadd, għall-quddiesa tal-10.30am, mistiedna l-abbatini kollha. Fil-Quddiesa ssir il-vestizzjoni tal-Abbatini ġodda. Fil-11.30pm, taħt il-portiku, ikollna t-tberik tal-pets u l-annimali.   Matul din il-Ġimgħa nsegwu l-programm tal-Festa (programm jinstab fil-paġni tan-nofs tal-magażine tal-Festa):   It-Tnejn:  għall-quddiesa filgħaxija mistiedna l-emingranti li hawn fostna It-Tlieta: Il-Sollenità ta’ Santa Marija; infakkru fl-obligu tal-quddies.Mit-8.30am sas-1.00pm ikun hawn il-bank […]

Avvizi: 6 – 13 ta’ Awwissu 2017

by Editor

Il-Ħadd Għada/Ilejla ikollna l-attività Lejla Mġarija.  Tibda wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Tajjeb li nieħdu sehem f’din l-attività u ninkoraġġixxu. Matul din il-Ġimgħa nsegwu l-programm tal-Festa li jinstab fil-paġni tan-nofs tal-magażine tal-Festa. Nistednukom tieħdu sehem skond kif imiss, fil-quddies ta’ filgħaxija: It-Tnejn:  għall-Bdiewa. Dawk il-Bdiewa li jixtiequ joffru xi prodotti waqt l-offerti, dawn jingħataw għall-karità. It-Tlieta: […]