Posts from September 2017

4 Items

Avvizi: 25 ta’ Settembru – 1 ta’ Ottubru 2017

by Editor

Il-Ħadd Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir il-magħmudija. It-Tnejn Membri tal-Komunità Maranathà ta’ Dr. John Bonnici Mallia, bejn il- 5.00pm u s-7.00pm, se jżuru xi familji fi Triq Ħarruba. Matul din il-ġimgħa inkomplu biż-żjajjar tal-Madonna: it-Tnejn ta’Mrejnu, it-Tlieta Binġemma, l-Erbgħa s-Santi u l-Ħamis l-Housing Estate. Il-Ħamis Il-Quddiesa ta’ filgħaxija nhar il-Ħamis, se tkun fis-6.30pm mhux fis-7.00pm. […]

Avvizi: 17-24 ta’ Settembru 2017

by Editor

It-Tnejn Infakkru lil dawk il-ġenituri li għadhom ma rreġistrawx lil uliedhom għad-Duttrina, li l-aħħar ġurnata biex jagħmlu dan hi għada t-Tnejn, bejn l-4.00pm u s-6.00pm fl-uffiċju Parrokkjali. It-Tlieta Wara il-Quddiesa ta’ Filgħaxija, hawnhekk fil-Knisja, tlett irġiel mill-Komunità Maranathà ta’ Dr John Bonnici Mallia, ser jgħatu l-esperjenza tagħhom kif iltaqgħu ma’ Kristu. Inħeġġukom biex ma titilfuhiex. […]

AVVIŻI 10 . 09 . 17

by Editor

Għada it-Tnejn u nhar it-Tlieta issir ir-registrazzjoni għad-Duttrina minn Year I sa Form I. Din issir fl-Uffiċju Parrokkjali bejn l-4.00 u s-6.00pm. It-Tfal li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof, iridu jiffirmaw huma stess il-formola. Nhar it-Tlieta fl-4.30pm tiltaqa l-Kummissjoni Djakonia. Nhar l-Erbgħa fit-8.00pm fl-Oratorju ssir il-Laqgħa Ewkaristika Marjana. Nhar il-Ħamis Festa Liturġika tas-Salib Imqaddes, wara l-quddiesa ta’ […]

AVVIŻI . . . . . . . 27 . 08 . 17

by Editor

1. L-ewwelnett nixtiequ ngħidu GRAZZI kbira lil kull min kellu sehem fl-organizzazzjoni u t-twettiq tal-Festa f’ġieħ Ommna Marija Mtellgħa fis-Sema. Jalla l-qima u d-devozzjoni lejn L-Assunta tkompli matul is-sena kollha. 2. Nhar il-Ġimgħa nilqgħu fostna r-replika tal-aktar relikwa għażiżatal-Fidi tagħna: il-Liżar li fih tkeffen Ġesu. Għalhekk, wara l-quddiesa ta filgħaxija, nhar il-Ġimgħa, niltaqgħu fil-Knisja għal […]