Posts from October 2017

5 Items

Avvizi: 29 t’ Ottubru – 5 ta’ Novembru 2017

by Editor

L-Erbgħa Niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha. Fid-9.00am se jkollna quddiesa għat-tfal u l-ġenituri tagħhom. Il-Ħamis Niċċelebraw it-tifkira tal-Mejtin Kollha. Filgħodu l-quddies ikun fis-7.00am, fis-7.30am u fit-8.00am. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun hemm quddiesa fis-7.30am. Fl-4.00pm issir quddiesa fiċ-Ċimiterju u fis-6.30pm Konċelebrazzjoni animata mill-kor għar-ruħ il-mejtin tal-Parroċċa, ikun hawn Konfessur barrani għall-qrar. Il-Ħamis ukoll fl-10.30am ikun hawn siegħa adorazzjoni […]

Avvizi: 22-29 t’ Ottubru 2017

by Editor

Il-Ġimgħa Se ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ mill-5.30pm sas 6.30pm Is-Sibt u l-Ħadd Ser issir il-Festa tal-Madonna ta’ Binġemma. Il-Programm tal-Festa fin-Notice Board. Avviżi oħra Infakkru lill-istreet Helpers, jekk jogħġobhom jieħdu l-envelopes tal-Missjoni fid-Dar Parrokkjali sa għada it-Tnejn. F’Każ li l-envelope ma jkunx inġabar, tistgħu ġġibuh il-Knisja.  Bħalma diġa smajtu, l-kappillan ġie mistieden u se jmur […]

Avvizi: 15-22 t’ Ottubru 2017

by Editor

It-Tlieta u l-Ġimgħa Tkompli l-katekeżi għaż-żgħażagħ u adulti fil-maħżen fis-7.30pm Is-Sibt Il-Quddiesa tkun annimata mill-Kummissjoni Familja u wara jkun hemm drinks fuq iz-zuntier. Il-Ħadd Niċċelebraw jum il-Missjoni. Fuq iz-zuntier se jkun hemm diversi affarijiet għall-biegħ b’risq il-Missjoni. Dawk kollha li jixtiequ joffru xi ikel tal-bottijiet (preserves) jistgħu jagħmlu dan billi iġġibuhom il- Knisja sa nhar […]

Avvizi: 8-15 t’ Ottubru 2017

by Editor

Il-Ħadd Illum Jum it-Tagħlim Nisrani, Niftakru fid-dmir tagħna li dejjem inkunu aġġornati fuq it-Tagħlim Nisrani, kif imwassal lilna mill-Papa Franġisku. Illum nitolbu għall-Katekisti tagħna. It-Tlieta Kif smajna, jibdew l-katekeżi għaż-żgħażagħ u adulti. Dawn isiru fil-maħżen l-Assunta fis-7.45pm. L-Erbgħa Se ssir it-tieni laqgħa tal-Kors għall-letturi minn Dun Jesmond Manicarò, fis-7.30pm  fil-Knisja. Il-Ħamis: Fis-7.30 tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja. […]

Avvizi: 1-8 t’ Ottubru 2017

by Editor

Il-Ħadd Għada/illum Nagħmlu l-festa tar-Rużarju. Fis-6.00pm, flok tibda l- Quddiesa, toħroġ il-purċissjoni li tgħaddi minn dawn it-toroq: Fisher, Santa Marija, Ramiro Calì, San Pietru, San Filep, Sir Harry Luke, San Pawl u tieqaf quddiem l-Oratorju fejn se ssir Quddiesa. It-Tnejn Għada t-Tnejn jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Nitolbu għal kull minn għen fil-bini u nirringrazzjaw lill-Mulej […]