Posts from December 2017

3 Items

Avvizi: 17 – 24 ta’ Diċembru 2017

by Editor

It-Tnejn Din Il-Ġimgħa inkomplu n-Novena bi tħejjija għall-Milied. Għada t-Tnejn, fid-9.15am ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali għat-tfal tal-Iskola. Filgħaxija bejn 4.30pm u s-6.00pm, fil-Maħżen ikun hemm il-Party għat-tfal ta’Year 4, 5 u 6. L-Erbgħa Fis-9.00am in-nisa tal-Azzjoni Kattolika, jiltaqgħu għall-ħin ta’ Adorazzjoni għand is-Sorijiet u wara jiltaqgħu mal-anzjani tad-Dar. Il-Ġimgħa Filgħodu jsir it-tqarbin tal-Morda, r-raba’ […]

Avvizi: 10 – 17 ta’ Diċembru 2017

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm  sas-6.00pm  fil-Maħżen it-tfal ta’ year 1,2 u 3 ikollhom il-Party tal-Milied. L-Erbgħa Fis-9.30am dawk li se jieħdu sehem fil-Presepju ħaj għandhom laqgħa fil-Maħżen. Nhar l-Erbgħa, 13 tax-xahar issir laqgħa Ewkaristika Marijana fl-Oratorju fis-7.00pm. Il-Ġimgħa Nibdew bin-Novena tal-Milied, fil-quddies tas-6.30pm. Is-Sibt Tkompli il-katekeżi tal-Avvent fil-quddiesa tas-6.30pm. Il-Ħadd Nhar il-Ħadd li ġej il-quddiesa tal-10.30am tkun […]

3 – 10 ta’ Diċembru 2017

by Editor

Is-Sibt biss Illum, l-ewwel Sibt tax-xahar, wara din il-quddiesa ssir it-talba ta’ Rużarju fl-Oratorju. L-Erbgħa Fl-4.30pm ikollna l-qrar fil-knisja parrokkjali għat-tfal ta’ Year 3. Il-ġenituri, jekk joġgħobkom, fakkru lill-uliedkom. Il-Ħamis Fl-10.30am fil-Knisja jkun hawn siegħa Adorazzjoni mill-Grupp Ħniena Divina. Filgħaxija fis-7.15pm, l-kappillan jiltaqa mal-ġenituri tat-tfal tal-Griżma. Il-Ġimgħa Niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ikollna quddiesa oħra fid-9.00am, […]