Posts from 2018

110 of 33 items

Avviżi – mit- 23 sat-30 ta’ Diċembru 2018

by Editor

It-Tnejn 24 Nibdew niċċelebraw it-Twelid tal-Mulej, billi nersqu għall-qrar. Filgħodu se jkun hawn saċerdot għall-qrar fil-ħinijiet tal-Quddiesa. Fil-5.00pm se jkun hawn saċerdot barrani għall-qrar. Inħeġġukom biex nieħdu l-opportunità u nersqu lejn is-sagrament tal-Qrar. Fis-6.15pm niċċelebraw il-Liturġija tas-Sigħat u wara ssir l-Quddiesa. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejl tal-Milied tibda b’għanjiet mill-Kor Parrokkjali, Drama riflessiv fuq il-Misteru tal-Milied miż-żgħażagħ u l-Prietka tat-Tifel. Fl-12.00am toħroġ il-Quddiesa. Il-Knisja tiftaħ […]

Avviżi

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm se ssir Party tal-Milied għat-tfal tal- Year 4, 5, u 6  fl-Oratorju. Infakkarkom li minkejja li saru l-Parties tal-Milied, matul din il-Ġimgħa xorta waħda ssir id-Duttrina. Matul il-Ġimgħa din il-Ġimgħa niċċelebraw n-novena tal-Milied. Tajjeb li nieħdu sehem ħalli nippreparraw ruħna kif jixrqa biex niċċelebraw il-Festa tal-Milied  Filgħaxija ssir il-Quddiesa tan-Novena li tkun animata mill-Kummissjoni Liturġija u […]

Avvizi 2 dec

by Editor

Ħadd Għada/Illum issir fiera fejn il-Knisja taż-Żebbiegħ, fis-1.30pm. It-Tnejn Fl-4.30pm se ssir l-laqgħa tal-Katekisti fl-Uffiċju Parrokkjali  Fis-7.00pm se ssir laqgħa ta’ tħejjija għan-Novena tal-Milied fil-Knisja. Jieħdu sehem dawk il-gruppi kollha li huma nvoluti fl-animazzjoni tan-Novena. (ara Pagna 2. ta’ Dawl il-Punent)  Fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor. It-Tlieta Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna Servizz Penitenzjali, b’konfessuri […]

Avviżi – mill-18 sal-25 ta’ Novembru 2018

by Editor

Ħadd Illum qegħdin niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Foqra. Tajjeb li  kif qalilna l-Papa Franġisku nagħmlu “sejħa qawwija lill-kuxjenza tagħna li temmen, biex nikkonvinċu ruħna dejjem aktar li l-qsim mal-foqra jwassalna biex nifhmu l-Evanġelju…” It-Tnejn Fl-4.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija Fil-5.30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija L-Erbgħa Issir il-laqgħa tal-Anzjani fit-3.00pm fl-Oratorju. Fl-4.30pm fil-Knisja se jkollna l-qrar għat-tfal tal-year 5. Ġenituri ġibu t-tfal għal dan […]

Avviżi – mill-4 sal-11 ta’ Novembru 2018

by Editor

L-Erbgħa Se ssir laqgħa għall-għaqdiet soċjali bi tħejjija għall-pussess tal-Kappillan, fis-7.30pm fl-Oratorju. Il-Ġimgħa Jsir it-Tqarbin tal-Morda, it-tieni grupp minn saċerdot. Is-Sibt Se ssir l-adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru fil-Parroċċa ta’ San Sebastian Ħal Qormi, tluq fit-8.00pm minn ħdejn il-Knisja. Il-Ħadd Il-Quddiesa tal-10.30am tkun animata għat-tfal. Avviżi oħra Il-Gabra b’risq il-Bieb tal-Knisja fil-w’end li għada kienet ta’ €805. Grazzi mill-qalb.  Infakkru li mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa […]

Avviżi – mid-28 t’Ottubru sa l-4 ta’ Novembru 2018

by Editor

Il-Ħadd Ilum nibdew bil-ħin tax-xitwa. Il-Quddiesa tal-Ħadd filgħaxija tkun fl-4.30pm filwaqt li dik ta’ filgħaxija fost il-ġimgħa tkun tas-6.30pm. L-Erbgħa Se niċċelebraw l-Festa tal-Qaddisin Kollha għat-tfal li jattendu d-duttrina u l-familji tagħhom fis-6.30pm, fil-Knisja Parrokkjali. Il-Ħamis Niċċelebraw l-Festa tal-Qaddisin Kollha. Fl-10.30am issir l-adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina. Filgħaxija se ssir l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija b’rifelssjonijiet fuq il-Qdusija mill-Kitbiet tal-Papa Franġisku. Inħeġġukom […]

Avvizi: Mis-7 sal-14 t’Ottubru 2018

by Editor

Il-Ħadd Infakkru li (għada) illum fl-Oratorju, se ssir Open Day u jkun hemm diversi attivitajiet għall-ġenituri u għat-tfal wara 12.00pm. (Għada filgħaxija) Ilejla ssir il-Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna u li tieqaf fejn l-oratorju fejn issir quddiesa. Għalhekk filgħaxija ma jkunx hawn il-quddiesa fil-Knisja.                                                            It-Tnejn Fis-7.30pm, fil-Knisja, jibda jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali. Nixtiequ nħeġġu lill-membri tal-kor u dawk li […]

Avvizi: Mid-29ta’ Settembru sa 7t’Ottubru 2018

by Editor

It-Tnejn Jibda x-xahar tar-Rużarju: kuljum fil-Knisja jintalab ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija wara quddiesa ta’ filgħodu u fis-6.30pm qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.                 Fis-7.30pm, fil-Knisja, jibda jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali. Nixtiequ nħeġġu lill-membri tal-kor u dawk li qiegħdin f’korijiet oħra biex jingħaqdu flimkien għal provi. Fit-8.00pm il-Kunsill Pastorali Parrokkjali se jiltaqa’ f’laqgħa […]

Avvizi: Mid-9-sas-16 ta’ Settembru 2018

by Editor

Matul din il-Ġimgħa jibdew ir-Reġistrazzjonijiet tad-Duttrina Dawn se jsiru t-Tnejn (għal dawk li se jkunu year 1 u 2) u nhar it-Tlieta (għal dawk li se jkunu year 3 u 4), fl-Uffiċju Parrokkjali mill-4.00pm sas-7.00pm. Infakkru lil ġenituri li biex jiktbu lil uliedhom għad-duttrina jridu jkunu preżenti t-tnejn li huma filwaqt li jippreżentaw l-ID card. Huwa meħtieġ ukoll li tippreżentawlna n-numru tal-ID tat-tifel/tifla […]

Avvizi: Mit-2 sad-9 ta’ Settembru 2018

by Editor

It-Tnejn Fit-7:45pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.  Il-Ħamis Fl-10.30am tibda siegħa adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina  Lejliet l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħaxija jkun hawn konfessur barrani għall-qrar  Il-Ġimgħa Filgħodu jsir it-Tqarbin tal-Morda, l-ewwel grupp minn Saċerdot. Il-Ħadd Il-Quddiesa tal-10.30am tkun animata mit-tfal. Avvizi oħra: Il-girlanda l-ġdida tal-ganutel għal mal-istatwa ta’ Santa Marija ġiet imħallsa kollha minn benefatturi […]