Posts from January 2018

5 Items

Avvizi: 28 ta’ Jannar – 4 ta’ Frar 2018

by Editor

It-Tnejn Bl-għajuna t’Alla nibdew it-Tberik tal-Familji – Ħudu ħsieb iċċekkjaw fuq il- Kalendarju tal-Familji. Ħudu ħsieb iċċekjaw fuq il-Kalendarju Pastorali meta jmisskom. It-Tberik jirnexxi u jkun esperjenza sabiħa daqs kemm tagħtuh importanza intom. Nixtiequ li ma tlestux ikel jew xorb, għalkemm nafu li dan tagħmluh sinjal ta’ rispett. It-Tberik jibda fl-4.30pm ‘il quddiem kull nhar […]

Avvizi: 21-28 ta’ Jannar 2018

by Editor

L-Erbgħa Fid-9.00am jiltaqgħu fl-oratorju n-nisa tal-Azzjoni Kattolika. L-Erbgħa ukoll, fis-7.15pm, fl-Oratorju, jmiss il-laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Griżma ta’ L-isqof. Il-parrini mistennija jattendu ukoll. Il-Ħamis Nhar il-Ħamis, infakkru fl-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Fis-7.30pm jiltaqgħa l-grupp EBDA fl-Oratorju. Il-Ġimgħa Filgħodu ssir t-Tqarbin tal-Morda, ir-4 grupp minn saċerdot. Avviżi oħra Nhar is-Sibt li ġej fis-7.30pm […]

Avvizi: 14-21 ta’ Jannar 2018

by Editor

It-Tnejn Fis-7.00pm, fl-Oratorju jkun hemm laqgħa Ewkaristika Marjana. L-Erbgħa Fid-9.00am jiltaqgħu fl-oratorju n-nisa tal-Azzjoni Kattolika. L-Erbgħa ukoll, fis-7.15pm, fl-Oratorju, jmiss il-laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena. Il-Ħamis Nhar il-Ħamis, u kull tielet Ħamis tax-xahar matul din is-sena, l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, se titmexxa mis-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl biex jitolbu […]

Avvizi: 7-14 ta’ Jannar 2018

by Editor

Is-Sibt Biss Illum, l-ewwel Sibt tax-xahar fl-oratorju tingħad it-talba tar-Rużarju. It-Tnejn Jiltaqa’ l-Kunsil Pastorali Parrokkjali fis-7.15pm. It-Tlieta Tibda mill-ġdid id-duttrina għat-tfal li jattendu filgħodu u il-Ħamis għal dawk li jattendu filgħaxija. Importanti ħafna li t-tfal jattendu b’mod regolari u jkunu fil-ħin. Il-Ħamis Mis-6.30pm ikun hawn Fr. Dione għall-qrar. Il-Ġimgħa Filgħodu jsir t-Tqarbin tal-Morda, It-2 grupp […]

AVVIŻI 31 . 12 . 17

by Editor

Għada it-Tnejn, l-ewwel tas-sena, filwaqt li niftakru fl-obbligu tal-quddies, infakkrukom li l-quddies ikun bħal nhar ta Ħadd. Nhar il-Ħamis fl-10.30am fil-Parroċċa jkun hawn siegħa adorazzjoni mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ġimgħa filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda, l-ewwel grupp, minn saċerdot. Il-Party tal-Helpers ser isir bħal nhar il-Ġimgħa tminntijiem, dan minħabba attivita mportanti tal-Klubb tal-Football. Illum, il-Ħadd, l-aħħar […]