Posts from March 2018

4 Items

Avvizi: 25 ta’ Marzu – 1 t’April 2018

by Editor

It-Tnejn Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.00pm biex fis-7.15pm jibda l-kunċert ta’ Marċi funebri. Kulħadd huwa mistieden. It-Tlieta Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.00pm u wara toħroġ il-Purċissjoni li tgħaddi minn dawn it-Toroq: Kbira, San Piju, San Franġisk, San Pawl u Sir Harry Luke. Nispiċċaw fil-knisja bil-bews tax-xbieha ta’ Ġesù Mejjet u l-barka bir-Relikwa tas-Salib Imqaddes. L-Erbgħa […]

Avvizi: 17-24 ta’ Marzu 2018

by Editor

It-Tlieta Nhar it-Tlieta filgħaxija, għandna Ċelebrazzjoni Penitenzjali. Mistieden kulħadd, imma mistiedna speċjali r-reffiegħa u dawk kollha li jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Li terfa’ fil-vari hija ħaġa sabiħa, imma ma tiswa xejn jekk ma nersqux għas-sagramenti, speċjalment tal- Qrar. Għalhekk nhar it-Tlieta fis-7.00pm tibda ċelebrazzjoni fejn ikollna wkoll konfessuri barranin għall-qrar. L-Erbgħa Fit-3.00pm fl-Oratorju jmiss […]

Avvizi: 11-18 ta’ Marzu 2018

by Editor

It-Tnejn Għada, t-Tnejn, fis-7.30pm, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, jibda l-kors ta’ Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ fl-Oratorju, li se jmexxihom Dun Charlon Muscat. Infakkru lill-Ġenituri biex iħeġġu lil uliedhom, minn wara l-Griżma ‘l fuq, biex ma jonqsux. L-Erbgħa Fl-4.30pm fil-Knisja jiġi amministrat għall-ewwel darba s-sagrament tal-qrar għat-tfal tal-praċett. Il-Ġimgħa Filgħodu ssir t-Tqarbin tal-Morda, it-3 grupp minn saċerdot. Filgħaxija […]

Avvizi: 03-10 ta’ Marzu 2018

by Editor

It-Tnejn It-Tnejn, fl-4.30pm imbierku l-familji tas-Santi, Abbatija, Fomm ir-Riħ, Skrivit, Lippija u Bokka. Għada ukoll, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, jibda l-kors ta’ Eżerċizzi għal miżżewġin li se jmexxihom Dun Brandon Gatt. Inħeġġu lill-miżżewġin kollha biex ma jirrifjutawx din il-grazzja. L-Erbgħa Fl-4.30pm fil-Knisja ikollna l-qrar għat-tfal tal-year 3. Il-Ġimgħa Filgħodu ssir t-Tqarbin tal-Morda, it-2 grupp minn […]