Posts from May 2018

5 Items

Avvizi: 27 ta’ Mejju sa 3 ta’ Ġunju 2018

by Editor

Il-Tnejn Il-Parroċċa toffri party għat-tfal li rċievew l-Ewwel Tqarbina din is-sena. Dan ikun mill-4.30pm sal-5.30pm fil-maħżen. Il-Ħamis Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir l-inawgrazzjoni u tberik tal-Orgni, hawnhekk fil-Knisja. Isir diskors qasir dwar kif wasal l-orgni, siltiet ta’ Kant mill-Kor Regina Coeli u daqq fuq l-Orgni minn Jason Bugeja u Robert Buhagiar. Kulħadd hu mistieden. […]

Avvizi: 20 – 27 ta’ Mejju 2018

by Editor

L-Erbgħa Fil-5.00pm, it-tfal tal-Ewwel Tqarbina għandhom rehearsal importanti fil-Knisja. Il-Ħamis Għall-quddiesata’ filgħaxija nistiednu speċjalment lill-voluntiera ta’ Festa Frawli u wara jkollhom bibita fil-mahzen. Il-Ġimgħa Jum ta’ Talb għall-protezzjoni tat-trabi li jkunu għadhom kif tnisslu. Nitolbu biex ħadd ma jkun ħati tal-qtil ta’ dawn it-trabi. Filgħodu jsir t-Tqarbin tal-morda ir-4 grupp minn saċerdot.  Fil-Knisja taż-Żebbiegħ ikun […]

Avvizi: 13 – 20 ta’ Mejju 2018

by Editor

It-Tnejn Mill-4.15pm inkomplu bit-tberik tal-Familji ta’ dawn it-toroq: Imqaddes (bejn Saqwi u Skorba) u t-toroq Saqwi u Skorba. Fis-7.00pm ssir quddiesa fiċ-ċimiterju fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm. L-Erbgħa Fil-4.00pm, fl-Oratorju, jkun hemm laqgħa għall-anzjani. Mis-6.15 ‘il quddiem ikun hawn konfessur barrani għall-qrar għat-tfal li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof, kif ukoll għall-ġenituri u l-parrini tagħhom. Fis-7.00pm tibda […]

Avvizi: 6 – 13 ta’ Mejju 2018

by Editor

Il-Ħadd Illum infakkru l-vittmi tal-Gwerra fil-quddiesa tal-10:30am. Wara jitpoġġew fjuri fuq il-monument tal-gwerra. It-Tnejn Mill-4.15pm inkomplu bit-tberik tal-Familji ta’ dawn it-toroq: Ġnien Dwieli, Ras il-Ġebel, Fuħħar l-Aħmar (bejn Temi Zammit u Gnien Dwieli) u Qarawas. It-Tlieta Fid-9.30am, it-tfal tal-Iskola se jiltaqgħu fil-Knisja u ssir ċelebrazzjoni tal-inkurunazzjoni tal-Madonna. Waqt l-quddiesa ta’ filgħaxija jieħu sehem “School Chior” […]

Avvizi: 29 t’April – 6 ta’ Mejju 2018

by Editor

It-Tnejn Mill-4.15pm inkomplu bit-tberik tal-Familji ta’ dawn it-toroq: Ċagħaq, Ġamri Camilleri, ix-Xagħra tal-Knisja. L-Erbgħa Fis-7.30pm, fl-Oratorju, jmiss il-laqgħa tal-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena. It-tfal ikollhom laqgħa għalihom fl-istess ħin. Il-Ħamis Fl-10.30am fil-Knisja jkun hawn l-adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina. Fl-4.15pm inżuru l-familji tat-toroq Ġorġ Żammit, Għansar, Ħawlija, Dahar u Madre Tereża. Fis-6.30pm […]