Posts from August 2018

3 Items

Avviżi

by Editor

Il-Ħadd Inkomplu niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Marija. F’isem il-Kappillan u l-kleru nawgraw il-festa t-tajba lil kulħadd. Waslu awguri tagħna lil Morda u l-Anzjani tagħna. It-Tnejn Filgħodu l-Uffiċju Parrokkjali ma jiftaħx. L-Erbgħa Fis-7:15pm mistednin l-helpers kollha flimkien mal-kunsill lokali, kumitati tal-kazini socjali, sportivi u politici, reffiegħa, fratelli, korijiet, abbatini, kumitati u membri tal-għaqdiet relġjużi kollha, Gruppi u […]

Avvizi: 12 sat-19 t’Awwissu 2018

by Editor

Din il-Ġimgħa nidħlu fl-aqwa tal-Festa – insegwu l-programm li għandkom fi djarkom. It-Tnejn nistidnu lil ħutna emigranti. It-Tlieta quddiesa speċjali għaż-żgħażagħ; Nistiedu liż-żgħażagħ biex jieħdu sehem fil-quddiesa tas-7.00pm. Wara se ssir attività apposta għalihom fuq iz-zuntier. L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa huma ġranet tat-Tridu L-Erbgħa Hija s-solennità ta’ Santa Marija. Nistiednu lil dawk li jieklu weħidhom, […]

Avvizi: 5 ta’Lulju sat-12 t’Awwissu 2018

by Editor

Bl-Għajnuna t’ Alla bdejna t-tħejjija għall-festa ta’ Ommna Marija mtellgħa fis-Sema. Ma ninsewex li l-festa hija fuq kollox attività spiritwali. Għalhekk Festa mingħajr is-sagramenti, speċjalment tal-Qrar u t-Tqarbin, hija purċinellata. Fi djarkom waslilkom il-programm ġurnata b’ġurnata. Inħeġġukom tieħdu sehem fil-funzzjonijiet kuljum. It-Tlieta Jum il-Bdiewa. L-offerti li jinġabru jingħataw lis-sorijiet tal-Parroċċa u lid-Dar tal-Kleru L-Erbgħa Jum […]