Posts from September 2018

3 Items

Avvizi: Mid-29ta’ Settembru sa 7t’Ottubru 2018

by Editor

It-Tnejn Jibda x-xahar tar-Rużarju: kuljum fil-Knisja jintalab ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija wara quddiesa ta’ filgħodu u fis-6.30pm qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.                 Fis-7.30pm, fil-Knisja, jibda jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali. Nixtiequ nħeġġu lill-membri tal-kor u dawk li qiegħdin f’korijiet oħra biex jingħaqdu flimkien għal provi. Fit-8.00pm il-Kunsill Pastorali Parrokkjali se jiltaqa’ f’laqgħa […]

Avvizi: Mid-9-sas-16 ta’ Settembru 2018

by Editor

Matul din il-Ġimgħa jibdew ir-Reġistrazzjonijiet tad-Duttrina Dawn se jsiru t-Tnejn (għal dawk li se jkunu year 1 u 2) u nhar it-Tlieta (għal dawk li se jkunu year 3 u 4), fl-Uffiċju Parrokkjali mill-4.00pm sas-7.00pm. Infakkru lil ġenituri li biex jiktbu lil uliedhom għad-duttrina jridu jkunu preżenti t-tnejn li huma filwaqt li jippreżentaw l-ID card. Huwa meħtieġ ukoll li tippreżentawlna n-numru tal-ID tat-tifel/tifla […]

Avvizi: Mit-2 sad-9 ta’ Settembru 2018

by Editor

It-Tnejn Fit-7:45pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.  Il-Ħamis Fl-10.30am tibda siegħa adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina  Lejliet l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħaxija jkun hawn konfessur barrani għall-qrar  Il-Ġimgħa Filgħodu jsir it-Tqarbin tal-Morda, l-ewwel grupp minn Saċerdot. Il-Ħadd Il-Quddiesa tal-10.30am tkun animata mit-tfal. Avvizi oħra: Il-girlanda l-ġdida tal-ganutel għal mal-istatwa ta’ Santa Marija ġiet imħallsa kollha minn benefatturi […]