Posts from November 2018

2 Items

Avviżi – mill-18 sal-25 ta’ Novembru 2018

by Editor

Ħadd Illum qegħdin niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Foqra. Tajjeb li  kif qalilna l-Papa Franġisku nagħmlu “sejħa qawwija lill-kuxjenza tagħna li temmen, biex nikkonvinċu ruħna dejjem aktar li l-qsim mal-foqra jwassalna biex nifhmu l-Evanġelju…” It-Tnejn Fl-4.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Djakonija Fil-5.30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija L-Erbgħa Issir il-laqgħa tal-Anzjani fit-3.00pm fl-Oratorju. Fl-4.30pm fil-Knisja se jkollna l-qrar għat-tfal tal-year 5. Ġenituri ġibu t-tfal għal dan […]

Avviżi – mill-4 sal-11 ta’ Novembru 2018

by Editor

L-Erbgħa Se ssir laqgħa għall-għaqdiet soċjali bi tħejjija għall-pussess tal-Kappillan, fis-7.30pm fl-Oratorju. Il-Ġimgħa Jsir it-Tqarbin tal-Morda, it-tieni grupp minn saċerdot. Is-Sibt Se ssir l-adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru fil-Parroċċa ta’ San Sebastian Ħal Qormi, tluq fit-8.00pm minn ħdejn il-Knisja. Il-Ħadd Il-Quddiesa tal-10.30am tkun animata għat-tfal. Avviżi oħra Il-Gabra b’risq il-Bieb tal-Knisja fil-w’end li għada kienet ta’ €805. Grazzi mill-qalb.  Infakkru li mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa […]