Posts from December 2018

3 Items

Avviżi – mit- 23 sat-30 ta’ Diċembru 2018

by Editor

It-Tnejn 24 Nibdew niċċelebraw it-Twelid tal-Mulej, billi nersqu għall-qrar. Filgħodu se jkun hawn saċerdot għall-qrar fil-ħinijiet tal-Quddiesa. Fil-5.00pm se jkun hawn saċerdot barrani għall-qrar. Inħeġġukom biex nieħdu l-opportunità u nersqu lejn is-sagrament tal-Qrar. Fis-6.15pm niċċelebraw il-Liturġija tas-Sigħat u wara ssir l-Quddiesa. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejl tal-Milied tibda b’għanjiet mill-Kor Parrokkjali, Drama riflessiv fuq il-Misteru tal-Milied miż-żgħażagħ u l-Prietka tat-Tifel. Fl-12.00am toħroġ il-Quddiesa. Il-Knisja tiftaħ […]

Avviżi

by Editor

It-Tnejn Fl-4.30pm se ssir Party tal-Milied għat-tfal tal- Year 4, 5, u 6  fl-Oratorju. Infakkarkom li minkejja li saru l-Parties tal-Milied, matul din il-Ġimgħa xorta waħda ssir id-Duttrina. Matul il-Ġimgħa din il-Ġimgħa niċċelebraw n-novena tal-Milied. Tajjeb li nieħdu sehem ħalli nippreparraw ruħna kif jixrqa biex niċċelebraw il-Festa tal-Milied  Filgħaxija ssir il-Quddiesa tan-Novena li tkun animata mill-Kummissjoni Liturġija u […]

Avvizi 2 dec

by Editor

Ħadd Għada/Illum issir fiera fejn il-Knisja taż-Żebbiegħ, fis-1.30pm. It-Tnejn Fl-4.30pm se ssir l-laqgħa tal-Katekisti fl-Uffiċju Parrokkjali  Fis-7.00pm se ssir laqgħa ta’ tħejjija għan-Novena tal-Milied fil-Knisja. Jieħdu sehem dawk il-gruppi kollha li huma nvoluti fl-animazzjoni tan-Novena. (ara Pagna 2. ta’ Dawl il-Punent)  Fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor. It-Tlieta Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna Servizz Penitenzjali, b’konfessuri […]