Posts from February 2019

2 Items

Avviżi – mil-10 sas-17 ta’ Frar 2019

by Editor

Il-Ħadd Niċċelebraw l-Festa tan-Naffraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Ejjew niċċelebraw il-fidi filwaqt li ngħixuha. It-Tnejn 11 Fis-7.15pm se jiltaqa’ l-Kunsil Pastorali Parrokkjali fl-Oratorju. L-Erbgħa 13 l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-6.00pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Issir il-Quddiesa tat-13 tax-xahar fl-Oratorju fis-7.00pm. Għaldaqstant, ma ssirx il-Quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja. Il-Ħamis 14 Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Sir Harry Luke (minn ta’ Mrejnu sa Triq […]

Avviżi – mit-3 sal-10 ta’ Frar 2019

by Editor

il-Ħadd Fis-6.30pm, fis-Sala Gianni Cilia tal-Iskola, se ssir serata Mużiko-Letterarja fl-Okkazzjoni ta’ Ġieħ l-Imġarr. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi. It-Tnejn L-Ufficju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ. L-Erbgħa Fis-7.15 laqgħa għal Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.  l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-7.30pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan. Il-Ħamis Fl-10.30am issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Il-Ħamis mistednin mmorru nagħmlu Quddiesa u mument ta’ Adorazzjoni […]