Posts from March 2019

2 Items

Avviżi – mill-Ħadd 17 sal-24 ta’ Marzu 2019

by Editor

Matul din il-Ġimgħa Ikollna l-Eżerċizzi tar-Randan għall-Miżżewġin mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.00pm, fil-Knisja  Parrokkjali, immexxi Dun Joe Mifsud. L-Erbgħa 20 Se ssir il-laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm. It-Tfal tal-Year 5 jersqu għas-sagrament tal-Qrar, fil-Knisja Parrokkjali fl-4.30pm. Il-Ħamis 21 Wara l-Quddiesa issir l-adorazzjoni tal-Ħamis. Il-Grupp tal-Kelma t’Alla din il-ġimgħa ma jsirx ħabba l-eżerċizzi Il-Ġimgħa 22 Jsir it-Tqarbin tal-Morda, ir-4 […]

Avviżi

by Editor

It-Tnejn 4 Filgħodu l-uffiċju se jkun magħluq. Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Lazzru Pisani. Toroq Majjestral u Barbara se jsiru darb’oħra. L-Erbgħa 6 Nhar l-Erbgħa nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan – Jum ta’ Sawm u Astinenza. Fis-7.00am nitolbu flimkien il-Via Sagra. Fid-9.30am ssir Quddiesa għat-tfal tal-Iskola. Filgħaxija, fis-6.30pm  jibda l-Pellegrinaġġ Penitenzjali mill-Knisja Parrokkjali u jagħdi minn toroq Dun […]