Posts from June 2019

4 Items

Avviżi – mill-Ħadd 30 ta’ Ġunju sas-7 ta’ Lulju 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 1 Se mmorru nagħtu daqq t’id fid-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi nhar 1 ta’ Lulju. Min hu interessat jagħti ismu lil Maria Camilleri.   L-Erbgħa 3Se jibda Klabb Sajf fil-5pm l-Oratorju. Dawk kollha li huma involuti fil-Kor tat-Tfal, il-prova tal-Kant se ssir mal-attivitajiet ta’ Klabb Sajf fil-5.00pm fl-Oratorju stess.   Matul din il-ġimgħa nħeġġu aktar Tfal […]

Avviżi – Mill-Ħadd 23 sat-30 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd  23 Niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u id-Demm ta’ Ġesù – Corpus – Il-Quddiesa tal-5.00pm tkun kantata u wara toħroġ il-Purċissjoni bis-S. Sagrament bis-sehem tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Sir Harry Luke, Triq San Filippu, Triq S. Marija u Triq Fisher. Tajjeb li nilqgħu fit-Toroq tagħna lil Ġesù Ewkaristija bil-preżenza tagħna.   Il-Festa […]

Avviżi – mill-Ħadd 16 sat-23 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 16 Fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina. Fid-9.00am jiftaħ l- Oratorju. Fl-10.00 nibdew mixja lejn il-Knisja fejn imbagħad fl-10.30am niċċelebraw l-Quddiesa. Nitolbu għat-tfal kollha li f’dan il-jiem se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. It-Tnejn 17 Mill-5.00pm sa 6.00pm se jsir l-Party għat-Tfal tal-Praċett fl-Oratorju. Il-Quddiesa tas-7.00pm tkun fiċ-ċimiterju mhux fil-Knisja biex nitolbu għall-erwieħ tal-Missirijiet mejtin. L-Erbgħa 19 […]

Avviżi – mill-Ħadd 9 sas-16 ta’ Ġunju 2019

by Dun George Schembri

  It-Tnejn 10 Fl-4.30pm laqgħa għall-katekisti fl-Oratorju. L-Erbgħa 12 Fil-5.00pm se jsiru il-Provi tal-Ewwel Tqarbin fil-Knisja. Importanti ħafna li it-tfal kollha jattendu. Fil-5.00pm ukoll se jsir l-Kor tat tfal fil-Knisja bi preparazzjoni għal ħadd li ġej. Niċċelebraw il-Laqgħa Ewkaristika Marjana: Il-Quddiesa tas-7.00pm ssir l-Oratorju mhux il-Knisja. Il-Ħamis 13 Wara l-Quddiesa tas-7.00pm ssir ftit ħin ta’ […]