Posts from August 2019

5 Items

Avviżi – mill-Ħadd 1 sat-8 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Mit-Tnejn 2 sal-Erbgħa 4 Ir-reġistrazzjoni għat-tfal li se jattendu d-Duttrina fil-parroċċa tagħna mill-4.30pm sas-6.oopm fl-Oratorju. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti it-Tnejn li huma.    Il-Ġimgħa 6 Filgħodu jsirTqarbin tal-Morda l-1 grupp.   Se ssir taħdita interessanti għal kulħadd dwar l-pittura ta’ San Ġorġ Preca, impittra minn Giovanni Gasparo, […]

Avviżi – mill-Ħadd 25 t’Awwissu sal-1 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 26 Fl-4.00pm laqgħa għall-Katekisti fl-Oratorju.   Il-Ħamis 29Ħarġa għall-abbatini u l-familja tagħhom. Niltaqgħu l-pjazza fid-9.15 am u niġu lura ghat-3.30pm.  Il-Lezzjonijiet tal-Kitarra għal nhar il-Ħamis biss se jsiru fil-5.30pm fl-Oratorju.   Il-Ġimgħa 30 Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fil-5.00pm.   Avviżi oħra Nixtiequ nfakkru li r-reġistrazzjoni għat-tfal li se jattendu d-Duttrina fil-parroċċa tagħna se ssir min-nhar […]

Avviżi – mill-Ħadd 19 sal-25 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Is-Sibt/ il-Ħadd Inkomplu niċċelebraw flimkien il-festa ta’ Santa Marija: Għada/Illum Fis-6:00pm Quddiesa bit-Tieni Għasar minn Patri Karm Borg mssp u fis-7:00pm Tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija.   It-Tnejn 19 l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.   Il-Ħamis 22 Jaħbat il-50 sena mill-mewt ta’ Mons. Edgar Salomone. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun b’suffraġju għar-Ruħu.   […]

Avviżi – mill-Ħadd 11 sal-18 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd, 11 t’Awwissu Fit-8.00pm Lejla Storika permezz ta’ Teatru Grieg fuq iz-Zuntier li tfakkar parti mill-ġrajja tal-parroċċa tagħna. Inħeġġu ħafna biex niġu u nieħdu sehem f’din il-lejla storika: ġibu magħkom it-tfal biex inrawwmu fihom sens ta’ apprezzament li dak li l-parroċċa tagħna għaddiet minnu. It-Tnejn, 12 t’Awwissu Niċċelebraw Jum iż-Żgħażagħ fil-Quddiesa tas-7:00pm li se tkun […]

Avviżi – mill-Ħadd 4 sal-11 t’Awwissu 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 4 Infakkru Jum is-Soċjetà Ċivili: Fl-Quddiesa tal-10:30pm tkun bis-sehem tas-soċjetajiet ċiviċi tal-Parroċċa tagħna. Jiċċelebrata l-Quddiesa Dun Noel Vassallo. Filgħaxija: wara l-Quddiesa tal-5:00pm, tibda l-attività annwali Lejla Mġarrija, Nħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 5 Naprezzaw il-Knisja Universali l-quddiesa ta’ filgħaxija tkun iċċelebrata mill-Komunità Griega Kattolika-Maltija. It-Tlieta 6 Għall-Quddiesa ta’ filgħaxija nistiednu l-Kumitat u r-residenti taż-żona […]