Posts from September 2019

2 Items

Avviżi – mill-Ħadd 15 sat-22 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Mit-Tnejn 16 sal-Ħamis 19Se jkun organiozzat il-Live-in taż-Żgħażagħ fil-Mellieħa.   Il-Ħamis 19 Għal dawk li ma laħħqux ġew jirreġistraw lit-Tfal għall-Katekeżi se jkollhom l-opportunità li jagħmlu dan fl-Oratorju mill-4.30pm sas 7.00pm. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti t-Tnejn li huma.    Il-Ġimgħa 20Tqarbin tal-Morda t-Tieni Grupp Is-Sibt 21 Fil-Quddiesa […]

Avviżi – mill-Ħadd 8 sal-15 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħamis 12 Se ssir il-laqgħa Ewkaristika Marjana fis-7.00pm fl-Oratorju. Il-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja ma ssirx. Il-Ġimgħa 13Grupp tal-Anzjani u tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil Marija Camilleri tal-Azzjoni Kattolika. Is-Sibt 14L-Adorazzjoni għall-Qdusija tal-Kleru se ssir fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Tibda fid-9.00pm […]