Posts from September 2019

4 Items

Avviżi – mill-Ħadd 29 ta’ Settembru sas-6 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 30 Inkomplu biż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. Nhar it-Tnejn ssir quddiesa f’Binġemma, it-Tlieta fil-Knisja taż-Żebbiegħ, il-Ħamis fejn il-Ground tal-Football u nhar il-Ġimgħa, Is-Santi. Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara nitolbu ir-Rużarju Quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġu lil Kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. L-Erbgħa 2 Niċċelebraw Il-Festa […]

Avviżi – mill-Ħadd 22 sad-29 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ġimgħa 27 Jibdew iż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa. Nhar il-Ġimgħa ssir quddiesa f’Ta’ Mrejnu fis-7.00pm u wara nitolbu ir-Rużarju Quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġu lil Kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. Is-Sibt 28 Filgħodu (9.00am) se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Inħeġġu ħafna biex wieħed jiġi jagħti daqqa t’id. […]

Avviżi – mill-Ħadd 15 sat-22 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Mit-Tnejn 16 sal-Ħamis 19Se jkun organiozzat il-Live-in taż-Żgħażagħ fil-Mellieħa.   Il-Ħamis 19 Għal dawk li ma laħħqux ġew jirreġistraw lit-Tfal għall-Katekeżi se jkollhom l-opportunità li jagħmlu dan fl-Oratorju mill-4.30pm sas 7.00pm. Dawk l-Ġenituri li se jiktbu lil Uliedhom għall-ewwel darba jridu jkunu preżenti t-Tnejn li huma.    Il-Ġimgħa 20Tqarbin tal-Morda t-Tieni Grupp Is-Sibt 21 Fil-Quddiesa […]

Avviżi – mill-Ħadd 8 sal-15 ta’ Settembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħamis 12 Se ssir il-laqgħa Ewkaristika Marjana fis-7.00pm fl-Oratorju. Il-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja ma ssirx. Il-Ġimgħa 13Grupp tal-Anzjani u tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil Marija Camilleri tal-Azzjoni Kattolika. Is-Sibt 14L-Adorazzjoni għall-Qdusija tal-Kleru se ssir fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Tibda fid-9.00pm […]