Posts from October 2019

4 Items

Avviżi – Mill-Ħadd 27 t’Ottubru sal-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 27Se tkun iċċelebrata l-Festa tal-Madonna f’Binġemma: fl-4.30pm se ssir il-purċissjoni u fil-5.30pm Quddiesa. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 28Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Mqades (minn Sebħ sa S. Anna), Ġulepp u Ħarruba.   Il-lezzjonijiet tal-Kitarra fil-5.30pm, fl-Oratorju. L-Erbgħa 30 Se ssir il-laqgħa tal-Kummissjoni Liturġija fil-Uffiċċju Parrokkjali fit-7:40pm. Il-Ħamis 31 Niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha […]

Avviżi – mill-Ħadd 20 sas-27 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 20 Fl-Oratorju qed ttitella’ Kummiedja (illum is-Sibt fit-7:45) l-Ħadd fis- 6.30pm. Inħeġġukom sabiex tattendu. It-Tnejn 21 Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Vanilja.   Il-lezzjonijiet tal-Kitarra fil-5.30pm, fl-Oratorju. Fis-7:30pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja. Il-Ġimgħa 25 Se ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.   Avviżi oħra Matul din il-ġimgħa l-istreet Helpers l-Envelope tal-Missjoni. Inħeġġukom tkunu Ġenerużi.

Avviżi – mill-Ħadd 13 sal-20 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 14Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Melissa, Sebħ u Misq.   L-lezzjonijiet tal-Kitarra se jibdew isiru nhar ta’ Tnejn u mhux nhar ta’ Tlieta fil-5.30pm, fl-Oratorju.   Fis-7:00pm ssir iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika Marjana fl-Oratorju fis-7.00pm. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ma ssirx fil-Knisja Parrokkjali. L-Erbgħa 16 Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju fit-3.00pm Il-Ġimgħa 18 It-Tqarbin tal-Morda, it-tieni Grupp Is-Sibt 19 […]

Avviżi – mill-Ħadd 6 sat-13 t’Ottubru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 6 Niċċelebraw l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm joħroġ pellegrinaġġ mill-Knisja Parrokkjali sal-Oratorju fejn issir quddiesa. It-Tnejn 7 Se jibdew iż-Żjajjar tal-Familji fi triq iż-Żebbiegħ u Klin . Fit-7:45pm laqgħa tal-Kummissjoni Festa Esterna, fl-Uffiċċju Parrokkjali. It-Tlieta 8 Se jkomplu l-lezzjonijiet tal-Kitarra għat-tfal 5.30pm fl-Oratorju. L-Erbgħa 9 Jibdew il-Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika Nisa b’quddiesa fil-Parroċċa tal-Manikata. Aktar informazzjoni […]