Posts from November 2019

5 Items

Avviżi – mill-1 sat-8 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 1 Nibdew iż-żmien tal-Avvent. Inħeġġu minn issa biex ngħixu dan iż-żmien speċjali. Fuq il-fuljett Flimkien hemm programm sħiħ tal-attivitajiet għax-xahar ta’ Diċembru. Inħeġġukom biex nattendu.   It-Tnejn 2 Se Inkomplu biż-Żjajjar tal-Familji fit-toroq Alwiza u Spika.   L-Erbgħa 4 Se ssir laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent, wara il-Quddiesa […]

Avviżi – mill-24 ta’ Novembru sal-1 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

It-Tnejn 25 L-Uffiċju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ.   Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Andrea Deguara. It-toroq Alwiza u Spika isiru l-ġimgħa d-dieħla   L-Erbgħa 27 Fid-9.00am jsir Pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju minn nisa tal-Azzjoni Kattolika. F’każ ta’ xita jsir kollox l-Knisja.     Fis-7.30pm ikompli l-kors tal-Ispirtwalità fl-Oratorju.   Fis-7.30pm, Laqgħa […]

Avviżi – mill-Ħadd 17 sas-24 ta’ Novembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 17 Il-Ġbir tal-Quddies qed issir b’risq l-iskejjel tal-Knisja. It-Tnejn 18 Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Amaroz, Aruna u Plejju.   It-Tlieta 19 Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Magħkuba   L-Erbgħa 20 Il-Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju, fit-3.00pm. Fis-7.30pm, Laqgħa Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina, fl-Oratorju   Il-Ħamis 21/Il-Ġimgħa […]

by Dun George Schembri

Matul din il-Ġimgħa Ġimgħa Familja mit-Tnejn 11 sal-Ġimgħa 18 ta’ Novembru. Se tkun ġimgħa ta’ formazzjoni b’diversi kellima u suġġetti varji. Se jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Matul din il-ġimgħa ma jsir l-ebda laqgħa jew attività oħra fil-parroċċa.   It-Tnejn 11 Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Toroq Karameli, Fdal Puniku […]

Avviżi – mill-Ħadd 3 sal-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 3Fl-4.00pm, Pellegrinaġġ lejn iċ-Ċimiterju, fil-5.00pm issir quddiesa fiċ-Ċimiterju u wara t-tberik tal-oqbra. F’każ ta’ maltemp issir kollox il-Knisja.   It-Tnejn 4Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju   Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Ganfra   It-Tlieta 5 Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq l-Istaġuni   Is-Sibt 9Talb għall-Qdusija tal-Kleru;  transport minn quddiem il-Knisja fit-8.00pm   Avviżi oħra […]