Posts from December 2019

4 Items

Avviżi – Mid-29 ta’ Diċembru 2019 sal-5 ta’ Jannar 2020

by admin

It-Tnejn 30 Ikomplu il-jiem ta’ Adorazzjoni lil Ġesù Ewkaristija –il-Kwaranturi. Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu tibda ġurnata ta’ Adorazzjoni. Ninpenjaw ruħna ħalli niġu l-Knisja u nagħmlu ftit ħin mal-Mulej. Ħdejn il-bibien tal-ġnub wieħed jista’ jikteb ismu biex jimpenja ruħu għal nofsiegħa ta’ adorazzjoni fis-skiet.   Filgħaxija, fis-6.30 ssir Adorazzjoni animata u fis-7:00pm Quddiesa Għall-Operaturi u l-helpers […]

Avviżi – Mit-Tnejn 23 sal-Ħadd 29 ta’ Diċembru 2019

by admin

It-Tnejn 23 Niċċelebraw l-aħħar jum tan-novena tal-Milied permezz ta’ purċissjoni tal-Bambin mill-Oratorju fis-5:45pm sal-Knisja Parrokkjali fejn nispiċċaw b’quddiesa flimkien. Mistiedna speċjali t-tfal kollha tal-Katekeżi u l-familji tagħhom. F’din il-quddiesa se nitolbu għall-Vokazzjonijiet mill-parroċċa tagħna.     It-Tlieta 24 Fil-quddiesa tas-7.00pm nitolbu L-Ewwel Għasar tal-Milied.     Fil-10:45pm tibda l-velja tal-Lejl qaddis tal-Milied, bil-Prietka tal-Milied u […]

Avviżi – mis-16 sat-22 ta’ Diċembru 2019

by Editor

Matul din il-ġimgħa nkomplu nħejju ruħna għall-Milied billi flimkien nieħdu sehem fin-Novena tal-Milied.    It-Tnejn 16 It-Tnejn, fis-5:45, fil-Maħżen tal-Knisja se jsir l-party tal-Milied għat-tfal tal-year 1 u 2 flimkien mal-familja tagħhom. Wara, it-tfal flimkien mal-familji tagħhom se jieħdu sehem fil-quddiesa tan-novena, fil-Knisja Parrokkjali. Waqt il-ħin tan-novena, ikollna saċerdot dispost għall-qrar.   It-Tlieta 17 Fis-5:45, […]

Avviżi – Mit-8 sal-15 ta’ Diċembru 2019

by Dun George Schembri

l-Erbgħa 11 Ikompli l-Kors ta’ Spiritwalitá fl-Oratorju fis-7.30pm   Il-Ħamis 12 Fis-7.00pm issir l-laqgħa Ewkaristika Marjana fl-Oratorju, fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa immedjatament isir il-laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent.  Dawk li jattendu l-grupp EBDA jiltaqgħu għal din il-laqgħa. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju   . Il-Ġimgħa 13 Mis-6.00 sal-ħin tal-Quddiesa se […]