Posts from February 2020

5 Items

Avviżi – mill-1 sa 8 ta’ Marzu 2020

by admin

Il-Ħadd 1 Għada/ ilejla, fil-quddiesa tal-5.00pm se jkollna l-Eżerċizzi tar-Randan. Inħeġġu lil dawk li ma għandhomx ċans fost il-ġimgħa. Se jipprietka Dun Ronnie Zammit.       Mit-Tnejn 2 sal-Ġimgħa 6 Se jsir kors ta’ Eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ; fis-6.00pm ikollna l-quddiesa, u wara ssir ir-riflessjoni minn Dun Andrew Schembri.   L-Erbgħa 4 Fil-5.30pm niċċelebraw l-Ewwel […]

Avviżi – mis-23 ta’ Frar sal-1 ta’ Marzu 2020

by admin

Ħadd 23   Fil- Binja tal-Kunsill Lokali se jsir taħdida kulturali, fl-10.30am. Inħeġġu biex tattendu. L-Erbgħa 26 Nhar l-Erbgħa nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan – Jum ta’ Sawm u Astinenza. Inħeġġukom biex f’dan il-Jum ninġabru flimkien għall-Ewkaristija.   Fis-7.00am  nitolbu flimkien il-Via Sagra. Fid-9.30am ssir Quddiesa għat-tfal li ma għandhom skola.   Filgħaxija, fis-6.30pm  jibda l-Pellegrinaġġ […]

Avviżi – mis-16 sat-23 ta’ Frar 2020

by admin

Matul dan il- Weekend Qed tiġi organizzata l-Maratona Sports  b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Fl-Oratorju se jkun hemm diversi attivitajiet. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. It-Tnejn 17 Fil-5.00pm laqgħa għall-Katekisti, fl-Oratorju.   L-Erbgħa 19 Fit-3.00pm se ssir il-laqgħa tal-anzjani fl-Oratorju. Se ssir laqgħa importanti għall-Ġenituri tat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Qrara, fl-Oratorju, fis-7.30pm. Importanti ħafna li […]

Avviżi – mid-9 sas-16 ta’ Frar 2020

by Dun George Schembri

Il-Ħadd 9 Għada/Illum fil-10.30pm hemm laqgħa kulturali fil-Bini tal-Lokali. It-Tnejn 10 Festa tan-nawfraġju ta’ L-Appostlu Missierna San Pawl, l-Quddiesa se jkun bħal tal-Ħadd.   Qed jiġi organizzat Pellegrinaġġ għall-Gżejjer ta’ San Pawl. Il-postijiet huma limitati, wieħed jista jinkiteb għand il-Kappillan. Dettalji man-notice board.     It-Tlieta 11 It-Tifkira tal-Ewwel dehra tal-Madonna tal-Lourdes. Fil-Quddies se nagħmlu […]

Avviżi – mit-2 sad-9 ta’ Frar 2020

by admin

Il-Ħadd 2 Għada/Illum il-komunitá tagħna tiċċelebra Ġieħ l-Imġarr, fis-Sala Gianni Cilia, fl-Iskola Primarja tal-Imġarr fis-6.30pm.   L-Erbgħa 5 Fis-7.30pm jkompli l-kors tal-Ispiritwalità fl-Oratorju. Il-Ħamis 6 Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7.45pm fl-Oratorju.   Il-Ġimgħa 7 Issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fis-2.00pm.   Is-Sibt 8 Issir l-Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru, tibda fit-8.00pm fil-parroċċa ta’ Santa Luċija.   Avviżi oħra […]