Posts from May 2020

2 Items

Avviżi – mill-10 sa 17 ta’ Mejju 2020

by admin

Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Griżma, nhar l-Erbgħa 13 t’Mejju fit 8.30pm biex ngħinnukom tkomplu tħejju lill-uliedkom mill-dar għas-Sagrament tal-Griżma. Il-Link tal-meeting huwa: https://meet.google.com/lookup/ed3v6kmawm Nikkomunikaw magħk0m aħna kwarta qabel Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla. Infakkrukom kuljum li qed tixxandar quddiesa fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali: Mit-Tnejn sas-Sibt, Quddiesa u Rużarju kuljum […]

Avviżi – mit-3 sal-10 ta’ Mejju 2020

by admin

Infakkrukom lil-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali huma mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw Jum it-Talb għall-Vokazzjonijiet. fid-9.30am – Quddiesa minn Mons. Arċisqof mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2 u live fuq Facebook u Youtube – Archdiocese of Malta. fis-6.30pm – Quddiesa minn Mons. Arċisqof (bl-Ingliż) mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2.  Inkomplu nilħqukom ukoll permezz tal-facebook. […]