Posts from October 2020

3 Items

Avviżi – Il-Ħadd 18 t’ Ottubru 2020

by admin

Illum qed niċċelebraw l-Ġurnata Missjunarja  – tajjeb li nżommu f’talbna lill-Knisja Missjunarja biex tkompli tagħmel l-ġid u xxandar il-Kelma ta’ Alla. https://www.youtube.com/watch?v=cb0-Sk41FIo Infakkrukom fl-envelopes li rċievejtu d-dar. Ibatu l-offerti tagħkom lill-Uffiċċju Missjunarju jew ġibuhom il-Knisja u itfgħuhom fil-kaxxa tad-donazzjonjiet ħdejn il-bieb prinċipali tal-knisja. Il-ġabra tal-lum tmur b’risq il-missjoni.     Infakkrukom li matul ix-xahar kollu […]

Avviżi – Il-Ħadd 11 t’ Ottubru 2020

by admin

Ngħidu grazzi mill-qalb tal-ko-operazzjoni li sibna biex bdejna b’mod tajjeb l-katekeżi fil-parroċċa. Niġbdu ftit l-attenzzjoni li minħabba raġuni prattika, l-Klassi ta’ Ms Anthea, tal-Ewwel Tqarbina, li pjanata ssir fil-Knisja Parrokkjali se tibda tkun fl-Oratorju, fl-istess ħinijiet, minħabba problemi biex nikkomunikaw mat-tfal fil-Knisja. Importanti li nirrispettaw il-ħinijiet. Id-dħul fl-Oratorju ssir minn Triq San Pawl. Kulħadd irid ikun libes maskra […]

Avviżi – Il-Ħadd 3 t’ Ottubru 2020

by admin

Infakkrukom li l-ġabra tal-lum se tmur biex tgħin fl-għotjiet ta’ karità li l-Papa Franġisku jagħmel ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Nkunu ġenerużi kif dejjem konna.  (Għada/Illum)Il-Ħadd, 4 t’Ottubru se niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.00pm quddiesa speċjali u wara nitolbu r-Rużarju meditat quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkrukom […]