Il-Ħadd 17
Il-Ġbir tal-Quddies qed issir b’risq l-iskejjel tal-Knisja.

It-Tnejn 18


Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju  

Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Amaroz, Aruna u Plejju.  

It-Tlieta 19

Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Magħkuba

 
L-Erbgħa 20
Il-Laqgħa tal-Anzjani fl-Oratorju, fit-3.00pm.

Fis-7.30pm, Laqgħa Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina, fl-Oratorju  


Il-Ħamis 21/Il-Ġimgħa 22

Se ssir l-Assemblea Djoċesana fis-Sala taċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK) fis-6.30pm.


 
Avviżi oħra

Fil-Ġimgħat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għat-tfal fi skola tal-Knisja għas-sena 2020. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-website tal-Knisja f’Malta.