Is-Sibt biss
Illum, l-ewwel Sibt tax-xahar, wara din il-quddiesa ssir it-talba ta’
Rużarju fl-Oratorju.

L-Erbgħa
Fl-4.30pm ikollna l-qrar fil-knisja parrokkjali għat-tfal ta’ Year 3. Il-ġenituri, jekk joġgħobkom, fakkru lill-uliedkom.

Il-Ħamis
Fl-10.30am fil-Knisja jkun hawn siegħa Adorazzjoni mill-Grupp Ħniena Divina. Filgħaxija fis-7.15pm, l-kappillan jiltaqa mal-ġenituri tat-tfal tal-Griżma.

Il-Ġimgħa
Niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ikollna quddiesa oħra fid-9.00am, speċjalment għat-tfal u tkun animata minnhom. Wara din il-quddiesa, l-Kunsill Lokali qed jorganizza mixja edukattiva għat-tfal kollha. Jitilqgħu minn fuq iz-zuntier wara l-Quddiesa.

Is-Sibt
Fl-quddiesa tas-Sibt filgħaxija tkompli l-katekeżi speċjali għal dan żmien l-
Avvent.
Fid-9.00pm, se ssir l-adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjoni fil-parroċċa tagħna. Tibda bil-quddiesa u tispiċċa sal-11.00pm.

Avviżi oħra:
Nhar il-Ħamis li ġej L-Għaqda Patrimonju u Festa ser torganizza Ikla Buffet fil-Lukanda Pergola. Booking sa għada t-Tnejn. Aktar dettalji fil-posters.

Id-direzzjoni tal-gazzetta kattolika IL-LEĦEN tavża li l-ħlas tal-abbonament għas-sena 2018 għandu jsir matul ix-xahar ta’ Diċembru. IL-LEĦEN hija gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika u nħeġġukom tabbonaw fiha.

L-offerti għall-orgni l-ġdid ikomplu deħlin; benefatturi għamlu l-offerta ta’ €150 u ta’€20. Benefatur ieħor ħallas il-kumplament tar-restawr tal-gandlieri tas-sekonda €800.  Grazzi ferm lil kulħadd.

Se tkun organizzata l-attività soċjo-reliġjuża Il-Milied fl-Imġarr – f’presepju ħaj. Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem jivviċinaw lil Dun Ġorġ jew lil xi membru l-Kumitat tal-Oratorju jew tal-Patrimonju u Festa. Tistgħu tinkitbu ukoll fis-sagristija sa din il-ġimgħa.

Irċievejtu fi djarkom l-Kalendarju Pastorali, biċċa xogħol li kienet titlob ħafna ppjanar. Nappellaw lil kull familja biex dan il-Kalendarju żżommuh fil-Kamra fejn l-aktar tiltaqa’ l-familja biex issegwu l-attivitajiet kollha tal-parroċċa.