Showing: 1 - 20 of 272 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-27 ta’ Novembru sat-3 ta’ Diċembru 2023

Illum niċċelebraw is-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Għada filgħaxija Mons Arċisqof imexxi ċelebrazzjoni djoċesana fil-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid fil-5pm, min jixtieq jista’ jattendi. It-Tnejn 27 ta’ Novembru – fl-4.00pm issir it-talba tar-Rużarju wara Quddiesa fiċ-Ċimiterju. Fil-5pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. Il-Ħamis 30 ta’ Novembru – fid-9am Pellegrinaġġ minn fejn il-Knisja għaċ-Ċimiterju fejn …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-20 sat-26 ta’ Novembru 2023

Skont xewqa tal-Papa dan il-jum huwa ddedikat għall-foqra tad-dinja kollha. Tajjeb li aħna nirringrazzjaw lil dawk li jgħinu lill-foqra mhux biss finanzjarjament imma anke b’mezzi oħrajn. Żgur li huwa dmir tagħna li nitolbu għalihom u għal dawk li jgħinuhom. It-Tnejn 20 ta’ Novembru – fl-4.00pm issir it-talba tar-Rużarju u fl-4.30pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju. L-Erbgħa 22 ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-13 sad-19 ta’ Novembru 2023

Għada l-Ħadd – Nistiednu t-tfal u l-familji tagħhom għall-Quddiesa tal-10.30am fejn ser niċċelebraw lil San Martin. Inħeġġu lit-tfal iġibu l-borża ta’ San Martin biex inberkuha u wara nagħtuhom tifkira żgħira wkoll. It-Tnejn 13 ta’ Novembru – fl-4.15pm issir it-talba tar-Rużarju u fl-4.30pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju. Peress li jaħbat it-13 tax-xahar il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Oratorju fis-6.30pm …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-6 sat-12 ta’ Novembru 2023

Matul dan l-ewwel weekend tax-xahar issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet u l-ħidma tal-Parroċċa. It-Tnejn 6 ta’ Novembru fl-4.15pm issir it-talba tar-Rużarju u fl-4.30pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali ssir ukoll. Il-Ħamis 9 ta’ Novembru – Filgħodu wara l-Quddiesa jkun hawn adorazzjoni organizzata mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Filgħaxija wara l-Quddiesa wkoll, ikollna wkoll mument ta’ adorazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-30 t’Ottubru sal-5 ta’ Novembru 2023

Matul dan il-weekend ħdejn il-bibien tal-Knisja hemm membri mill-Hospice Movement li qegħdin jagħmlu ġabra għall-bżonnijiet tal-ħidma tagħhom. Mit-Tnejn 30 t’Ottubru għax-xhur li ġejjin, il-ħin tal-Quddies ta’ filgħaxija ser jibda jkun fis-6.30pm u mhux fis-7pm mit-Tnejn sas-Sibt. Fis-6pm ikun hemm ir-rużarju ħlief f’xi okkażjonijiet fejn dan mhux ser ikun possibli. Fil-Knisja taż-Żebbiegħ matul il-ġimgħa tkun fis-6pm. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-23 t’Ottubru sat-29 t’Ottubru 2023

Illum/Għada l-Ħadd hija l-ġurnata missjunarja. Filwaqt li nħeġġukom biex nitolbu għall-missjunarji li qegħdin iwettqu l-ħidma tagħhom f’pajjżi oħra, il-ġabra ta’ dan il-weekend tmur għall-bżonnijiet tal-missjoni. Inħeġġukom biex inkunu ġenerużi. Għada/Illum il-Ħadd tiġi ċċelebrata l-festa tal-Kappella ta’ Binġemma. Fl-4.30pm ikun hemm purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna u fil-5pm Quddiesa. It-Tnejn 23 t’Ottubru jibdew il-provi tal-Kor Parrokkjali wara l-Quddiesa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-16 t’Ottubru sat-22 t’Ottubru 2023

It-Tlieta 17 t’Ottubru – Fil-5.30pm issir il-laqgħa tal-abbatini fil-Knisja Parrokkjali. L-Erbgħa 18 t’Otturbu – Fit-3pm issir il-laqgħa tal-anzjani l-Oratorju. Fis-7.30pm ser issir laqgħa għall-koppji u l-ġenituri bit-tema: It-trobbija ta’ uliedna organizzata mill-kummisjoni familja ġewwa l-Oratorju mmexxija minn Fr. Frankie Cini MSSP. Inħeġġukom biex nattendu. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Nhar il-Ħadd li ġej hija …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-9 t’Ottubru sal-15 t’Ottubru 2023

Għada/Illum il-Ħadd fl-10.30am ser issir Quddiesa li għaliha huma mistiedna t-tfal kollha u l-familjari tagħhom. Inħeġġuhom biex iġibu l-basktijiet u l-affarijiet tal-iskola magħhom biex jitbierku waqt din il-Quddiesa. Dakinhar ser jingħata wkoll il-mandat lill-katekisti għal din is-sena pastorali ġdida. Wara ser ikun hemm Open Day fl-oratorju għall-familja kollha fejn isir ukoll it-tberik tal-klassijiet, u jkollkom …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-2 t’Ottubru sat-8 t’Ottubru 2023

Għada/Illum il-Ħadd, 1 t’Ottubru – niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju Fil-5.00pm Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali u Purċissjoni bi xbiha tal-Madonna li tgħaddi mit-Toroq Mons Oraz Vella, Vitale, San Pawl, Santa Marija, Fisher għall-Knisja. Inħeġġukom nieħdu sehem biex nitolbu għall-familji tal-Parroċċa tagħna. Nirringrazzjaw lill-organizzaturi li ħadu ħsieb din il-ġimgħa taż-Żjajjar tal-Madonna. It-Tlieta, 3 t’Ottubru – fil 5.30pm ser …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 24 ta’ Settembru sal-Ħadd, 1 t’ Ottubru 2023

Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, l-Erbgħa jew il-Ġimgħa. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra (L-Ewwel Tqarbina, Mill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma), jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal- 1 t’Ottubru. Matul din il-ġimgħa se nkunu qed …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 17 ta’ Settembru sal-Ħadd, 24 ta’ Settembru 2023

Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, l-Erbgħa jew il-Ġimgħa. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra (L-Ewwel Tqarbina, Mill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma), jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal-1 t’Ottubru. It-Tlieta, 19 ta’ Settembru – Se tiġi mfakkar …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 10 ta’ Settembru sal-Ħadd, 17 ta’ Settembru 2023

Ħarġu online r-registrazzjonijiet għall-Katekezi għal dawk t-tfal li kienu ġa jattendu fl-oratorju. Matul din il-ġimgħa 11,13,14 u 15 ta’ Settembru (MHUX it-Tlieta 12) issir ir-reġistrazzjoni ta tfal li se jkunu year 1 u tfal oħrajn li kienu jattendu parroċċi oħrajn fl-Uffiċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm. It-Tlieta, 12 ta’ Settembru –  Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ …
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 3 ta’ Settembru sal-Ħadd, 10 ta’ Settembru 2023

Illum/Għada – l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk ser issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. Grazzi mil-Qalb tal-għajuna u sosten tagħkom. It-Tlieta, 5 ta’ Settembru –  Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju. Il-Ħamis, 7 ta’ Settembru – Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir Adorazzjoni. Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru – …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 27 ta’ Awwissu sal-Ħadd, 3 ta’ Settembru 2023

It-Tlieta, 29 t’Awwissu – fil-5.30pm jiltaqgħu l-abbatini fl-Oratorju. Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju. Il-Ħamis, 31 t’Awwissu – Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir Adorazzjoni. Il-Ġimgħa, 1 ta’ Settembru – filgħodu issir t-Tqarbin tal-morda fiż-Żona ta’ l-Imġarr. Il-Ħadd, 3 ta’ Settembru – l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 20 sal-Ħadd 27 ta’ Awwissu

Il-Ħadd, 20 t’Awwissu – Jum il-Festa. Fil 5.30am u fis-7am Quddiesa Letta, fid-9am Quddiesa Solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons Joseph Alessandro Isqof Emeritu ta’ Garissa, il-Kenja u li jinseġ il-Paniġierku Patri Allister Aquilina ofm conv. Fil-11am Quddiesa Letta, u fl-12pm talba tal- Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-Knisja fejn isir l-Offerta għall-irfigħ tal-vara. Fil-5.30pm Quddiesa bit-Tieni Għasar immexxija minn …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 13 ta’ Awwissu sal-Ħadd, 20 t’Awwissu 2023

Illum/Għada – Fil-quddiesa tad- 9am Dun Sean Abela jiċċelebra l-quddiesa li għaliha nistiednu lil dawk il-familji li matul din is-sena ġarbu xi mewt tal-qraba tagħhom. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali. It-Tnejn, 14 ta’ Awwissu- Quddiesa tal-Vgili mmexxija mill- Kappillan. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali. It-Tlieta, 15 t’Awwissu –fl- 9.45am ser issir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 6 ta’ Awwissu sal-Ħadd, 13 t’Awwissu 2023

Illum/Għada –hu l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk ser issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. Grazzi mil-Qalb tal-għajuna u sosten tagħkom. Fl-10.30am il-Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Fis-7.30pm tibda l-erbgħin edizzjoni ta’ Lejla Mġarrija. Tajjeb li nieħdu sehem. Il-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett  tas-sagristija. It-Tnejn, 7 ta’ Awwissu – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 30 ta’ Lulju sal-Ħadd, 6 t’Awwissu 2023

F’dan l-Aħħar Ħadd tax-xahar se ssir il-ġabra b’risq il-festa ta’ Santa Marija. It-Tnejn, 31 ta’ Lulju – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsiru l-provi tal-Kor Parrokkjali.  L-Abbatini se jagħmlu ġurnata Għawdex, jitilqu mill-Pjazza tal-Imġarr fis-7am It-Tlieta, 1 t’Awwissu – Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof …