Showing: 1 - 20 of 121 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-12 sad-19 ta’ Settembru 2021

Nhar l-Erbgħa, 15 u l-Ġimgħa 17 ta’ Settembru, fl-Uffiċju Parrokkjali, mill-4.00pm sas-6.00pm, se jsiru r-registrazzjonijiet tat-tfal tal-ewwel u t-tieni sena għall-katekeżi (anke dawk li kienu jiġu s-sena l-oħra u li kienu l-ewwel sena). Nixtiequ nfakkru li: Ir-reġistrazzjoni trid issir fil-preżenza taż-żewġ ġenituri hekk kif inhi mitluba l-firma taż-żewġ ġenituri/kustodji tat-tfal. Il-firem iridu jsiru quddiem il-Kappillan …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-5 sat-12 ta’ Settembru 2021

Illum l-ewwel weekend tax-xahar, nagħmlu ġabra speċjali għall-parroċċa. Nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Settembru – Niċċelebraw it-Twelid ta’ Marija Verġni – Jum il-Vittorja. Fit-8.30am se ssir quddiesa għat-tfal u żgħażagħ tal-Imgarr football nursery fil-ground.   Nhar il-Ħamis fl-4.30pm se ssir laqgħa għall-katekisti fl-Oratorju. Filgħaxija, wara l-Quddiesa tas-7.00pm,  issir l-adorazzjoni. Nixtiequ nfakkru li nhar l-Erbgħa 15 u …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-29 t’Awwissu sal 5 ta’ Settembru 2021

Nixtiequ ngħidu grazzi lil Alla l-Imbierek li iċċelebrajna festa flimkien f’ġieħ Marija Assunta. Grazzi lil kull min ta sehmu u talli kontu ġenerużi mal-Parroċċa. Fl-Offerta tal-Vara ingħatat is-somma sabiħa ta’ €10,000. Grazzi mill-qalb.   Nhar il-Ħamis fit-8.00pm adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina. Fis-6.00pm ikollna konfessur barrani għall-qrar u wara l-Quddiesa tas-7.00pm  issir adorazzjoni. l-istatwa ta’ Santa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-22 sad-29 t’Awwissu 2021

Illum/Għada, 22 t’Awwissu 2021  – Jum il-Festa: Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Fis-6.30pm Quddiesa Solenni tal-Festa mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici, ir-rettur il-ġdid tas-Seminarju. Wara l-Quddiesa ssir it-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u l-Barka Sagramentali. Matul din il-ġimgħa, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq. Nhar il-Ġimgħa li ġej, 27 t’Awwissu 2021 fil-5.30pm se ssir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-15 sat-22 t’Awwissu 2021

Il-Ħadd 15 t’Awwissu, niċċelebraw il-festa liturġika tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija.Nkomplu bi tħejjija tagħna għall-festa tal-parroċċa tagħna billi l-quddies tal-10.30am tkun dik tal-kwindiċina u  se tkun animata mill-kor JAM. Hi drawwa li nhar Santa Marija nagħtu d-demm. Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtiequ jistiednu lill-komunità tagħna biex jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit mit-8:30am sas-1:00pm maġenb il-Knisja Parrokkjali. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-8 sal-15 t’Awwissu 2021

Matul din il-ġimgħa, inkomplu bil-kwindiċina ta’ Santa Marija. Għada/Illum l-Ħadd fil-quddies tal-10.30am, isiru l-preżentazzjonijiet tal-imgħammdin ġodda. Matul il-ġranet tal-Kwindiċina qed nagħmlu stedina speċjali lill-familji kollha. Għada t-Tnejn 9 t’ Awwissu, qegħdin nistiednu b’mod speċjali r-residenti tat-toroq Wesgħat il-Ġublew, Ġulepp, Fisher, Sebħ,Triq il-Kbira, Vanilja, Barbara u Lazzru Piżani, għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-1 sat-8 t’Awwissu 2021

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir l-ġabra speċjali. Għall grazzja t’Alla, matul il-ġimgħa li għaddiet kienet organizzata l-attività Ġimgħa żgħażagħ. Kien mument sabiħ u li nħarsu ’l quddiem għal diversi attivitajiet oħra. Grazzi lil kull min ħa sehem, u lil dawk li għenu.   Matul din il-ġimgħa jkomplu l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal u ż-żgħażagħ. It-Tnejn …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-25 ta’ Lulju sal-1 t’Awwissu 2021

Matul din il-ġimgħa se tkun organizzata l-attività Ġimgħa żgħażagħ li tibda għada/llum il-Ħadd fis-6.00pm fl-Oratorju u tispiċċa s-Sibt bil-quddiesa ta’ filgħaxija. Infakkru li dawk li applikaw taħt it-18-il sena jridu jġibu magħhom in-nota tal-kunstent. Matul din il-ġimgħa l-attivitajiet fl-Oratorju ma jsirux. Isir biss il-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju. It-Tnejn 26 ta’ Lulju, fit-7:45 fl-Oratorju ssir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 ta’ Lulju 2021

Matul din il-ġimgħa jitkomplew l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal li applikaw biex jieħdu sehem. It-Tnejn 19 ta’ Lulju, Se ssir laqgħa għall-Grupp tal-Abbatini, fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Jsiru l-provi tal-kor bi preparazzjoni għall-festa ta’ Santa Marija, fil-5.30pm. It-Tlieta 20 ta’ Lulju, se ssir siegħa adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ mill-5.30pm. Erbgħa, 21 ta’ Lulju wara l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-11 sat-18 ta’ Lulju 2021

Matul din il-ġimgħa jitkomplew l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal li applikaw biex jieħdu sehem. It-Tnejn 19 ta’ Lulju, jibdew il-provi tal-kor bi preparazzjoni għall-festa ta’ Santa Marija, fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. l-Erbgħa, 14 ta’ Lulju wara l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali. Il-Ħamis 15 ta’ Lulju, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni …

Riżorsi

Linja Gwida Partikka għas-Servizz tal-Letturi

Fittex is-silta mid-dar. Tista’ ssibha fuq: Laikos jew CAK Qabel il-quddiesa ħares sew lejn il-lezzjonarju, ara sew il-bookmarks, in-numru tal-paġna u l-qari. Taqrax minn fuq il-karta. Waqt il-qari, mill-ambone, ħu pożizzjoni awtorevoli. Irranġa l-microphone fid-direzzjoni tiegħek, mingħajr ma tersaq wisq viċin. Itla’ fuq l-artal wara li s-saċerdot ikun temm il-kolletta, bil-galbu mingħajr għaġla żejda. Agħmel …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-4 sal-11 ta’ Lulju 2021

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Matul din il-Ġimgħa nibdew bl-attivitajiet tas-Sajf fl-Oratorju. Inħeġġu lit-tfal li applikaw għal diversi attivitajiet biex jieħdu sehem. l-Erbgħa, 7 ta’ Lulju jibda l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju u wara ssir il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali li tkun animata għat-tfal. Il-Ħamis 8 ta’ Lulju – Wara …