Showing: 1 - 20 of 245 RESULTS
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 4 sal-Ħadd, 11 ta’ Ġunju 2023

Nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta’ 60 tifel u tifla li resqu għall-Ewwel Tqarbina; inħeġġu biex nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom. It-Tnejn, 5 ta’ Ġunju – fis-7.30pm isiru l-provi tal-Kor. Fit-8pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja fl-Uffiċju Parrokkjali. It-Tlieta, 6 ta’ Ġunju – Il-Quddiesa tas-7pm se ssir fil-5.pm hekk kif fis-6pm se tiġi ċċelebrata fil-parrocca tagħna  l-Ewwel Tqarbina …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 28 ta’ Mejju sal-Ħadd, 1 ta’ Ġunju 2023

Għada/Illum fl-okkazzjoni tal-Pentekoste fit-3.30pm se ssir adorazzjoni u wara jkompli bir-rużarju.   It-Tnejn, 29 ta’ Mejju – mill-5.00pm ’il quddiem ikompli t-tberik fit-toroq San Franġisk, San Piju u Għellejel. It-Tlieta, 30 ta’ Mejju – fil-5.30pm isiru l-provi tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali għall-klassi ta’ Ms Josepine.   L-Erbgħa, 31 ta’ Mejju – fil-5.30pm isiru l-provi tal-Ewwel …
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd, 21 ta’ Mejju sal-Ħadd, 28 ta’ Mejju 2023

It-Tnejn, 22 ta’ Mejju – Mill-5.00pm ’il quddiem ikompli t-tberik fit-toroq Dun Orazju Vella u Triq Kurat Chetchuti. Fil-quddiesa tas- 7.00pm nagħmlu t-tifkira ta’ Santa Rita mistiedna b’mod speċjali l-membri tal-Azzjoni Kattolika kif ukoll dawk li jisimhom għal Santa Rita. L-Erbgħa, 24 ta’ Mejju – ser issir quddies fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat, b’attività wara …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 7 ta’ Mejju sal-Ħadd 14 ta’ Mejju 2023

Illum huwa Jum l-Omm nixtiequ nawguraw lill-ommijiet u nitolbu għall-dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. It-Tnejn, 15 ta’ Mejju - Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik fis-Santi, Abbatija, Romm ir-Riħ, Skirvit, Lippija, Bokka u Tewma. Fl-okkazjoni ta’ Jum l-Omm issir quddiesa fiċ-ċimiterju. Jibda r-rużarju fis 6:45pm u tkompli l-quddiesa fis 7pm. L-Erbgħa, 17 ta’ Mejju …
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 7 ta’ Mejju sal-Ħadd 14 ta’ Mejju 2023

Illum/għada l-ewwel Ħadd tax-xahar u għaldaqstant issir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. It-Tnejn, 8 ta’ Mejju – Niċċelebraw il-festa tal-Madonna ta’ Pompei, mal-quddiesa ta’ Filgħaxija nitolbu is-Supplika lill Madonna. Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli t-tberik fi triq Fisher minn Triq San Pietru sar-roundabout. It-Tlieta, 9 ta’ Mejju – Niċċelebraw il-festa ta San Ġorġ Preca. Ser issir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 30 t’April sal-Ħadd 7 ta’ Mejju 2023

Illum/għada niċċelebraw Jum il-Vokazzjonijiet/Jum il-Karità, il-ġbir kollhu tal-quddies immur b’risq l-istituzzjonijiet. L-Erbgħa, 3 ta’ Mejju – ser issir Laqgħa għall-ġenituri u l-parrini ta’ dawk t-tfal li din is-sena ser jersqu għas-Sagrament tal- Griżma fis 7.30pm fil-knisja parrokkjali. Il-Ħamis, 4 ta’Mejju  – Ser issir adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara il-quddiesa ta’ Filgħodu. Mill-5.00pm ‘il quddiem ser jkompli …
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 23 sal-Ħadd 30 t’April 2023

It-Tnejn 17 t’April mill-5.00pm ‘il quddiem ser ikompli t-tberik fi Triq Sir Harry Luke min San Pietru sa San Filippu. L-Erbgħa, 26 t’April – ser issir Laqgħa għall-ġenituri li t-tfal tagħhom ser jersqu għas-Sagrament tal-Ewkaristija fis 7.30pm fil-Knisja parrokkjali.  Il-Ħamis, 27 t’April – mill-5.00pm ‘il quddiem ser ikompli t-tberik fi Triq Sir Harry Luke mil-Pjazza …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 16 sal-Ħadd 23 t’April 2023

Illum/għada qegħdin niċċelebraw l-attivitá anwali Festa Frawli. inħeġukom biex tieħdu sehem. Infakkarkom li din l-attività hi organizzata bejn il-Parroċċa u l-Kunsill lokali u li d-dħul tagħha immur kollhu b’risq il-proġett tas-Sagristija. Il-Ħadd 16 t’April fl- 4.00pm nagħmlu siegħa adorazzjoni fil-skiet fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Ħniena Divina. It-Tnejn 17 t’April mill-5.00pm ‘il quddiem ser jibda t-tberik fi Triq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 9 sal-Ħadd 16 t’April 2023

Illum/għada qegħdin niċċelebraw l-Għid il-Kbir Jum Kristu Rxoxt – Jum in-Nisrani Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal- Figolli u l-Bajd tal-Għid. It-Tlieta 11 t’April, wara l-quddiesa ser issir laqgħa għal dawk kollha li ser jgħinu waqt Festa Frawli. L-Erbgħa, 12 t’April – ser norganizzaw Hike għall-Abbatini. Nitilqu fid-9am minn ħdejn il-Knisja.  Il-Ħamis, 13 t’April …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-Ħadd 2 sal-Ħadd 9 t’April 2023

Illum/għada qegħdin niċċelebraw Ħadd il-Palm, fl-10.00am ċelebrazzjoni solenni tad- daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ u wara tkompli l-quddiesa tal-Passjoni tal-Mulej. Għada/illum ser isir Irtir bil-Mixi, tluq fis 2.30pm min ħdejn il-Knisja ta’ Sant’Anna iż-Żebbiegħ. It-Tnejn, 3 t’April – It-Tnejn tal-Ġimgħa l-Kbira, filgħodu tqarbin tal-morda l-ewwel grupp. Fis-7.00pm quddiesa u wara riflessjonijiet mill-Kelma t’Alla. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit- 26 ta’ Marzu sal-2 t’April 2023

It-Tnejn 27 ta’ Marzu Lectio Divina reflessjoni fuq il-Kelma t’Alla fis 6.25pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. It-Tlieta 28 ta’ Marzu fil-5.30pm Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Nhar Il-Ħamis 30 ta’ Marzu, wara il-Quddiesa tas-7.00pm ser jkollna Ċelebrazzjoni Penitenzjali li tgħinna nersqu għas-Sagrament tal-qrar, ikun hemm diversi Saċerdoti għal Qrar. …

Uncategorised

Avviżi mit- 19 ta’ Marzu sal-26 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar. It-Tnejn 20 ta’ Marzu Lectio Divina reflessjoni fuq il-Kelma t’Alla fis 6.25pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. It-Tlieta 21 ta’ Marzu, fil-5.30pm jiltaqgħu l-Abbatini fl-Oratorju. Nhar Il-Ħamis 23 ta’ Marzu, fid-9.00am l-Azzjoni …

Uncategorised

Avviżi mit- 12 ta’ Marzu sal-19 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir Mixja b’Riflessjoni tluq fis 2pm minn fejn il-Knisjanistiednu b’mod speċjali l-grupp tal-koppji żgħar. Mit-Tnejn 13 sal-Ġimgħa 17 ta’ Marzu eżerċizzi għal miżżewġin fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali Immexxi Patri Etienne Gilson ofm conv. It-Tnejn wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Marzu fit 3.00pm laqgħa għal-anzjani fl-oratorju. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis- 5 ta’ Marzu sal-12 ta’ Marzu 2023

Għada/Illum ser issir il-ġabra speċjali tax-xahar b’risq il-Parroċċa. Mit-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu eżerċizzi għal kulħadd fis-6:25pm fil-Knisja Parrokkjali minn Dun Sean Abela. It-Tnejn wara l-quddiesa qiegħed jiltaqa’ il-Kor parrokkjali bi preperazzjoni għal-Festi tal-Għid. It-Tlieta 7 ta’ Marzu, fil-5.00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju. Il-Ġimgħa 10 ta’ Marzu, mit-8.00am ‘il quddiem isir it-Tqarbin tal-morda fiż-Żebbiegħ. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis- 26 ta’ Frar sal- 5 ta’ Marzu 2023

Illum/Għada ser nagħmlu ġabra speċjali għas-Seminarju. Is-Seminarju jiddependi ħafna mill-ġenerożità tagħna. Bil-ġabra li ta’ kull sena f’dan ż-żmien, inkunu qegħdin ngħinu lis-Seminarju biex jagħti l-formazzjoni meħtieġa lis-seminaristi kif jitolbu ż-żminijiet li qegħdin fihom. Mit-Tnejn 27 ta’ Frar sal-Ġimgħa 4 ta’ Marzu ser isiru l-eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ imexxija minn Fr Noel Vassallo Il-Ħamis 2 ta’ Marzu, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mil-19 ta’ Frar sas-26 ta’ Frar 2023

L-Erbgħa 22 ta’ Frar, nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan. Fis-7.00am tintalab il-via sagra u wara il-quddiesa tas-7.30pm. Filgħaxija fis 6.00pm joħroġ pellegrinaġġ bil-kurċifis li jgħaddi mit-toroq il-Kbira, Dun Edgar, San Pawl, Sir Harry Luke għall-Knisja Parrokkjali. Fis 7.00pm niċċelebraw quddiesa solenni ta’ ras ir-Randan. Il-Ġimgħa 24 ta’ Frar – u kull nhar ta’ Ġimgħa fir-Randan – …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mil-12 ta’ Frar sat-19 ta’ Frar 2023

Għada/Illum se tkun organizata Maratona Sports b’diversi attivitajiet għall-familja kollha fl-Oratorju, il-qliegħ ta’ din il- Maratona immur għal Oratorju u Dar tal-Providenza, inħeġġukom tieħdu sehem. It-Tnejn 13 ta’ Frar, l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fl-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar. L-Erbgħa 15 ta’ Frar, fit-3pm ser issir laqgħa għall-anzajni mill-Kummissjoni djakonija fl-Oratorju. Il-Ħamis 16 ta’ Frar, L-Ewwel …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-29 ta’ Jannar sal-5 ta’ Frar 2023

Illum l-ewwel Ħadd tax-xhar u għaldaqstant issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa It-Tnejn 6 ta’ Frar, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija jkomplu l-provi tal-kor parrokkjali. It-Tlieta 7 ta’ Frar, fil-5.30pm ser jiltaqgħu l-abbatini fl-Oratorju u wara ninżlu flimkien għal quddiesa tas – 7pm. L-Erbgħa 8 ta’ Frar se issir laqgħa għal dawk kollha ser jieħdu sehem fit-table …